اسلام
دكتر مصطفي چمران در سال1311در تهران خيابان پانزده خرداد متولد شد. وي تحصيلات خود را در مدرسه انتصاريه، نزديك پامنار،آغاز كرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند؛ سپس در دانشكده فني دانشگاه تهران ادامه تحصيل
داد و در سال 1336 در رشته الكترومكانيك فارغ التحصيل شد. چمران يك سال به تدريس در
دانشكده فني پرداخت. وي در همه دوران تحصيل شاگرد اول بود. در سال 1337 با استفاده از
بورس تحصيلي شاگردان ممتاز به آمريكا اعزام شد و پس از تحقيقات علمي در جمع معروف ترين
دانشمندان جهان در كاليفرنيا ومعتبرترين دانشگاه آمريكا - بركلي - با ممتاز ترين درجه علمي
موفق به اخذ مدرك دكتراي الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد . ادامه...
اسلام
شهید مصطفی چمران
اسلام
سربازان اسلام
سربازان اسلام
islam soldiers
.
.
.
سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی