اسلام
اسلام
شهید مصطفی چمران
سربازان اسلام
islam soldiers
سایت اسلام
فیلم های اسلام
سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
اسلام
وصيت مي‌کنم به کسي که او را بيش از حد دوست مي‌دارم! به معبودم! به معشوقم! به‌امام موسي صدر! کسي که او را مظهر علي(ع)مي‌دانم! او را وارث حسين(ع)مي‌خوانم! کسي که رمزطايفه شيعه، و افتخار آن، و نماينده 1400 سال درد، غم،حرمان،مبارزه،  سرسختي، حق طلبي و بالأخره شهادت است! آري به‌امام موسي وصيت مي‌کنم …براي مرگ آماده شده‌ام و اين امري است طبيعي که مدتهاست با آن آشنا شده‌ام. ولي براي
اولين بار وصيت ميکنم. خوشحالم که در چنين راهي به شهادت مي‌رسم. خوشحالم که از عالم وما فيها بريده‌ام. همه چيز را ترک گفته‌ام. علايق را زير پا گذاشته‌ام. قيد و بندها را پاره کرده‌ام. دنياو ما فيها را سه طلاقه گفته‌ام و با آغوش باز به استقبال شهادت مي‌روم.