اسلام
اسلام
شهید مصطفی چمران
شهید مصطفی چمران
سربازان اسلام
islam soldiers
سایت اسلام
فیلم های اسلام
سربازان اسلام
اسلام
دكتر مصطفي چمران در سال1311در تهران خيابان پانزده خرداد متولد شد. وي تحصيلات خود را در مدرسه انتصاريه، نزديك پامنار،آغاز كرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند؛ سپس در دانشكده فني دانشگاه تهران ادامه تحصيل
داد و در سال 1336 در رشته الكترومكانيك فارغ التحصيل شد. چمران يك سال به تدريس در
دانشكده فني پرداخت. وي در همه دوران تحصيل شاگرد اول بود. در سال 1337 با استفاده
بورس تحصيلي شاگردان ممتاز به آمريكا اعزام شد و پس از تحقيقات علمي در جمع معروف ترين
دانشمندان جهان كاليفرنيا ومعتبرترين دانشگاه آمريكا - بركلي - با ممتاز درجه علمي
موفق به اخذ مدرك دكتراي الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد .
دریافت کد اسلامی