اسلام
نامه امام خامنه ای
امام سید علی خامنه ای
نامه امام خامنه ای به زبان عربی
نامه امام خامنه ای به زبان فارسی
نامه امام خامنه ای به زبان انگلیسی
نامه امام خامنه ای به زبان اسپانیایی
عکس و فیلم مربوط به نامه امام خامنه ای
دریافت کد اسلامی
اسلام
Ainsi, peut-être, grâce à votre sens de la responsabilité vis-à-vis de ce qui est vrai et juste, les futures générations pourront se pencher sur cette période d'interactions de l'Occident avec l'islam avec une conscience plus apaisée qu'auparavant.

Seyyed Ali Khamenei
21 janvier 2015
نامه امام خامنه ای به جوانان اروپا
سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
بازگشت به قبل