اسلام
نامه امام خامنه ای
امام سید علی خامنه ای
بازگشت به قبل
نامه امام خامنه ای به جوانان اروپا
نامه امام خامنه ای به زبان عربی
نامه امام خامنه ای به زبان فارسی
نامه امام خامنه ای به زبان انگلیسی
نامه امام خامنه ای به زبان اسپانیایی
عکس و فیلم مربوط به نامه امام خامنه ای
دریافت کد اسلامی
Ainsi, peut-être, grâce à votre sens de la responsabilité vis-à-vis de ce qui est vrai et juste, les futures générations pourront se pencher sur cette période d'interactions de l'Occident avec l'islam avec une conscience plus apaisée qu'auparavant.

Seyyed Ali Khamenei
21 janvier 2015
سربازان اسلام
islam soldiers
سایت اسلام
فیلم های اسلام
سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی
اسلام