اسلام
نامه امام خامنه ای
امام سید علی خامنه ای
اسلام
Ainsi, peut-être, grâce à votre sens de la responsabilité vis-à-vis de ce qui est vrai et juste, les futures générations pourront se pencher sur cette période d'interactions de l'Occident avec l'islam avec une conscience plus apaisée qu'auparavant.

Seyyed Ali Khamenei
21 janvier 2015
بازگشت به قبل
نامه امام خامنه ای به جوانان اروپا
نامه امام خامنه ای به زبان عربی
نامه امام خامنه ای به زبان فارسی
نامه امام خامنه ای به زبان انگلیسی
نامه امام خامنه ای به زبان اسپانیایی
عکس و فیلم مربوط به نامه امام خامنه ای
دریافت کد اسلامی
سربازان اسلام
سربازان اسلام
islam soldiers
.
.
.
سربازان اسلام
دریافت کد اسلامی