عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت

عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت


روایاتى در کثرت عبادت حضرت سید الشهداء در منابع اهل سنت ذکر شده که خود گواه بر شدّت عبودیت و بندگى آن حضرت است:
1 ـ ابن عبدربّه روایت کرده که به على بن الحسین(علیه السلام) گفته شد: چرا اولاد پدرت اندک است؟ حضرت فرمود: «العجب کیف ولدت له ، کان یصلّى فی الیوم واللیلة الف رکعة، فمتى کان یتفرّغ للنساء»؛(1) (تعجّب من آن است که چگونه او بچه دار شده است؛ در حالى که در هر شبانه روز هزار رکعت نماز به جا مى آورد، پس چگونه مى توانست که فراغتى براى زنان پیدا کند؟)
2 ـ ابن صباغ مالکى روایت کرده: «انّه ـ اى الحسین(علیه السلام) ـ کان اذا قام للصلاة یصفرّ لونه. فقیل له: ما هذا نراه یعتارک عند الوضوء؟ فیقول: ما تدرى بین یدى من ارید ان اقوم»؛(2) (هنگامى که امام حسین(علیه السلام) به نماز مى ایستاد رنگش زرد مى شد. به او گفته شد: این چه حالتى است که شما را هنگام وضو عارض مى شود؟ حضرت مى فرمود: شما نمى دانید که من در مقابل چه کسى مى خواهم بایستم).
3 ـ زمخشرى روایت کرده که حسین بن على(علیه السلام) را مشاهده کردند؛ در حالى که مشغول طواف خانه خدا بود. آن گاه به طرف مقام اسماعیل آمد و نماز به جا آورد. سپس صورتش را بر مقام گذارده و شروع به گریه کرد و عرض نمود: «عبیدک ببابک، خویدمک ببابک، سائلک ببابک، مسکینک ببابک»؛ (بنده کوچکت به در خانه توست، خادم کوچکت به در خانه توست، سائلى به در خانه توست، محتاجى به در خانه توست). این جملات را مکرّر تکرار مى نمود. آن گاه از آن جا بیرون آمد و گذرش به مساکینى افتاد که مشغول خوردن تکه هایى از نان بودند. حضرت بر آنان سلام کرد. آنان امام(علیه السلام) را به طعامشان دعوت نمودند. حضرت نزد آنان نشست و فرمود: اگر این ها صدقه نبود من با شما تناول مى کردم. آن گاه فرمود: برخیزید و به سوى منزل من آیید. سپس به آنان غذا و لباس داد.(3)
4 ـ از عبدالله بن عبید بن عمیر روایت شده که گفت: «حجّ الحسین بن علىّ ـ (رضی الله عنه) ـ خمساً وعشرین حجة ماشیاً ونجبائه تقاد معه»؛(4) (حسین بن على(علیه السلام) بیست و پنج مرتبه حج را پیاده انجام داد در حالى که اسبان نجیبش به همراهش بودند).
5 ـ ابن عبدالبر مى گوید: «وکان الحسین فاضلا دیّناً کثیرالصیام والصلاة والحجّ»؛(5) (حسین(علیه السلام) مردى فاضل ودین داربود.نماز و روزه وحج بسیارانجام مى داد).
6 ـ طبرى به سندش از ضحاک بن عبدالله مشرقى نقل کرده که گفت: «فلمّا امسى حسین واصحابه، قاموا اللیل یصلّون ویستغفرون ویدعون ویتضرّعون...»؛(6) (چون در کربلا شب هنگام فرا رسید، حسین و اصحابش تمام آن شب را به نماز و استغفار و دعا و تضرّع به سر بردند ...) (7)

پی نوشت:
(1). عقدالفرید، ج 2، ص 220.
(2). الفصول المهمة، ص 183.
(3). ربیع الابرار، ص 210.
(4). صفة الصفوة، ج 1، ص 321؛ اسد الغابه، ج 3، ص 20، ط مصر.
(5). الإستیعاب، ج 1، ص 393.
(6). تاریخ طبرى، ج 5، ص 421.
(7). گردآوري از کتاب: اهل بیت از دیدگاه اهل سنت، على اصغر رضوانى، مسجد مقدس جمکران، قم، 1385 ه.ش، ص 37.
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

امام حسین و اهل سنت،منابع اهل سنت،امام حسین در منابع اهل سنت،عبادت امام حسین در منابع اهل سنت،عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امام حسین(ع)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سربازان اسلام