حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت

حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت


آیا حدیث « سرور جوانان بهشت» از اهل سنت نیز نقل شده است؟
این حدیث با عبارات مختلف در منابع اهل سنت آمده است. خطیب بغدادى، متقى هندى و ابن عساکر این روایت را آورده و جماعتى از علماى اهل سنّت نیز تصریح به صحت حدیث نموده اند؛ از قبیل؛ حافظ گنجى شافعى، طبرانى، حاکم نیشابورى، ذهبى، ترمذى و هیثمى. همچنین این حدیث درکثرت طرق به حدّى است که سیوطى و سمعانى قائل به تواتر آن شده اند.
پاسخ تفصیلی: این حدیث با عبارات مختلف در منابع اهل سنت آمده است؛ از آن جمله:
خطیب بغدادى به سندش از امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل کرده که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود: «الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنة، و أبوهما خیر منهما» (1)؛ ( حسن و حسین دو آقاى اهل بهشتند و پدرشان از آن دو بهتر است).
متقى هندى به سندش از حضرت على (علیه السلام) نقل کرده که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) خطاب به فاطمه(علیها السلام) فرمود: «ألا ترضین أن تکونی سیّدة نسآء أهل الجنة، و ابنیک سیّدا شباب أهل الجنة»(2)؛ (آیا راضى نمى شوى که تو سرآمد زنان اهل بهشت باشى و دو فرزندت سرآمد جوانان اهل بهشت باشند.)
و نیز ابن عساکر به سندش از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا (صلى الله علیه وآله) فرمود: «الحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنة، من أحبهما فقد أحبّنی و من أبغضهما فقد أبغضنی»(3)؛ (حسن و حسین دو آقاى جوانان اهل بهشتند، هر کس آن دو را دوست بدارد به طورحتم مرادوست داشته و هرکس آن دورا دشمن بدارد به طورحتم مرادشمن داشته است).
جماعتى از علماى اهل سنّت تصریح به صحت حدیث نموده اند؛ از قبیل:
1 ـ حافظ گنجى شافعى: «این حدیث حسن و ثابت است...».(4)
2 ـ طبرانى در «المعجم الکبیر» در ترجمه امام حسین(علیه السلام) طرق این حدیث را از تعدادى صحابه نقل کرده است... آن گاه اسامى جماعتى از آنان و طرق احادیثشان را نقل کرده و سپس مى گوید: انضمام این اسانید برخى به برخى دیگر، دلیل بر صحت این حدیث است.(5)
3 ـ حاکم نیشابورى: « این حدیث با زیادى «و ابوهما خیر منهما» صحیح است ولى شیخین آن را نقل نکرده اند».(6)
او در ذیل حدیث دیگر مى گوید: «این حدیثى است که از راه هاى زیادى قابل تصحیح است و من تعجب مى کنم که چگونه این دو آن را نقل نکرده اند».(7)
4 ـ ذهبى می گوید: «این حدیث صحیح است».(8)
5 ـ ترمذى می گوید: «این حدیث حسن و غریب از این وجه است».(9)
او با سند دیگرى این حدیث را آورده و در ذیل آن مى گوید: «این حدیث صحیح و حسن است».(10)
6 ـ البانى نیز تصحیح ترمذى را قبول کرده و مى گوید: «مطلب همان است که او مى گوید». و نیز در حدیث حسن ترمذى مى گوید: «سند آن صحیح و رجال آن ثقه اند به نحو رجال صحیح».(11)
7 ـ هیثمى در «مجمع الزوائد» حدیث مورد بحث را از طریق ابى سعید خدرى، صحیح دانسته است.(12)
همچنین این حدیث درکثرت طرق به حدّى است که سیوطى و سمعانى قائل به تواتر آن شده اند (13).(14)

پی نوشت:
(1). تاریخ بغداد، ج 1، ص 140؛ المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 167.
(2). کنز العمال، ج 16، ص 281.
(3). ترجمه امام حسین(علیه السلام) از تاریخ دمشق، ص 45.
(4). کفایة الطالب، ص 341.
(5). همان، به نقل از طبرانى.
(6). المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 167.
(7). المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 167.
(8). همان.
(9). سنن ترمذى، ج 5، ص 660.
(10). تحفة الاحوذى بشرح صحیح الترمذى، ج 10، ص 272.
(11). سلسلة الاحادیث الصحیحة، ج 2، ص 423 ـ 426.
(12). مجمع الزوائد ، ج 9، ص 201.
(13). تحفة الاحوذى، ج 10، ص 186؛ فیض القدیر، ج 3، ص 550؛ الانساب، ج 3، ص 477.
(14). گردآوری از کتاب:سلفی گری و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ پنجم، ص 131.
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

سرور جوانان بهشت،سرور جوانان اهل بهشت،حدیث سرور جوانان بهشت،اهل سنت،به نقل از اهل سنت،حدیث سرور جوانان به نقل از اهل سنت،حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امام حسین(ع)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سربازان اسلام