اوقات شرعی

   
   

مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت

مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت
امام حسین(ع) چه مبارزاتی در دوران قبل از امامت خود داشتند؟
امام حسین(ع) از دوران نوجوانى که شاهد انحراف دستگاه حکومت اسلامى از مسیر اصلى خود بود، از موضع گیری هاى سیاسى پدر خود پیروى و حمایت مى کرد؛ چنانکه در زمان خلافت عمر بن خطاب، روزى وارد مسجد شد و دید عمر بر فراز منبر نشسته است، با دیدن این صحنه، بالاى منبر رفت و به عمر گفت: از منبر پدرم پایین بیا و بالاى منبر پدرت برو!
عمر که قافیه را باخته بود، گفت: پدرم منبر نداشت! آنگاه او را در کنار خود نشانید و پس از آنکه از منبر پایین آمد، او را به منزل خود برد و پرسید: این سخن را چه کسى به تو یاد داده است؟ او پاسخ داد: هیچ کس!(1)
امام حسین(علیه السلام) در دوران خلافت پدرش، امیرمؤمنان(علیه السلام)، در صحنه هاى سیاسى و نظامى در کنار آن حضرت قرار داشت. او در هر سه جنگى که در این دوران براى پدر ارجمندش پیش آمد، شرکت فعال داشت.(2)
در جنگ جمل فرماندهى جناح چپ سپاه امیر مومنان(علیه السلام) به عهده وى بود.(3) و در جنگ صفین، چه از راه سخنرانی هاى پرشور و تشویق یاران امام على(علیه السلام) جهت شرکت در جنگ، و چه از رهگذر پیکار با قاسطین، نقشى فعال داشت.(4) در جریان حکمیت نیز یکى از شهود این ماجرا از طرف امام على(علیه السلام) بود.(5)
امام حسین(علیه السلام) پس از شهادت امام على(علیه السلام) در کنار برادر خویش، رهبر و پیشواى وقت، حسن بن على(علیه السلام) قرار گرفت، و هنگام حرکت نیروهاى امام مجتبى(علیه السلام) به سمت شام، همراه آن حضرت در صحنه نظامى و پیشروى به سوى سپاه شام حضور داشت، و هنگامى که معاویه به امام حسن(علیه السلام) پیشنهاد صلح کرد، امام حسن، او و عبدالله بن جعفر را فراخواند و درباره این پیشنهاد، با آن دو به گفتگو پرداخت.(6) و بالاخره پس از متارکه جنگ و انعقاد پیمان صلح، همراه برادرش به شهر مدینه بازگشت و همان جا اقامت گزید.(7)، (8)
پی نوشت:
(1). ابن حجر العسقلانى، الاصابه فى تمییز الصحابه، ط۱، بیروت، دارحیاء التراث - العربى، ۱۳۲۸ ه.ق، ج ۱، ص -۳۳۳ حافظ ابن عساکر، تاریخ دمشق، (جلد مربوط به شرح حال حسین بن على)، تحقیق: شیخ محمد باقر محمودى، ط ۱، موسسه المحمودى للطباعه و النشر، ۱۳۹۸ ه.ق، ص ۱۴۱.
(2). ابن حجر العسقلانى، الاصابه فى تمییز الصحابه، ط۱، بیروت، دارحیأ التراث - العربى، ۱۳۲۸ ه.ق، ج ۱، ص ۳۳۳.
(3). حافظ ابن عساکر، همان کتاب، ص ۱۶۴.
(4). نصر بن مزاحم، وقعه صفین، ط ۲، قم، مکتبه بصیرتى، صفحات: ۱۱۴ و ۲۴۹ و ۵۳۰.
(5). نصر بن مزاحم، وقعه صفین، ط ۲، قم، مکتبه بصیرتى، ص 507.
(6). ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج ۳، ص ۴۰۵.
(7). ابن حجر العسقلانى، الاصابه فى تمییز الصحابه، ط۱، بیروت، دارحیاء التراث - العربى، ۱۳۲۸ ه.ق، ج ۱، ص ۳۳۳.
(8). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1390 ش، چاپ بیست و سوم، ص 144.
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

مبارز،مبارزات،مبارزات امام،مبارزات امام حسین،امامت،قبل از امامت،مبارزات امام حسین قبل از امامت،مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

مطالب مرتبط به امام حسین(ع)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

مطالب دیگر سایت جامع سربازان اسلام