عناوین اسلامی

   
   

امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟

امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟


در مورد تعداد فرزندان امام حسین(ع) بین مورخین اختلاف است اما بنا به آنچه ما بدان رسیدیم، امام حسین(علیه السلام) دارای شش فرزند بودند، گر چه بعضی از نقلها برای امام حسین(علیه السلام) هفت و بعضا ده فرزند نام برده اند.
ما در اینجا ابتدا آن شش تن را بررسی و سپس به افراد اختلافی اشاره خواهیم کرد:
1- علی اکبر(علیه السلام) که در کربلا شهید شده است و عده ای مادرش را لیلی دختر ابومرة بن عروة بن مسعود بن معتب دانسته اند.(1)
2- على بن الحسین(علیه السلام) معروف به زین العابدین که مادرش را شهربانو دختر يزدجرد بن شهريار بن شيرويه نام برده اند.(2)
3- عبدالله که بعضی گفته اند او همان علی اصغر است و مادر او را رباب دختر امرء القیس بن عدی دانسته اند.(3)
4- جعفر كه مادرش را سلافه از خاندان بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه دانسته اند.(4)
5- سكينه و او را آمنه نیز خوانده اند و مادرش رباب دختر امرء القيس بن بن عدىّ بوده است.(5)
6- فاطمه که مادرش ام اسحق دختر طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بوده است.(6)
اما بنا به نقلهای دیگر این اسامی هم وجود داد:
1- محمد که گفته شده در كربلا شهيد شده است و از مادرش نام نبرده اند.(7)
2- رقیه که گفته شده مادرش شهربانو دختر يزدجرد بن شهريار بن شيرويه بوده است. (8)
3- زینب و عبیدالله که تنها به نامشان اشاره شده است.(9).(10)
پی نوشت:
(1). طبقات الکبری، ج5، ص 326.
(2). کتاب تاریخ قم ، ص 192.
(3). نفس المهموم، ص 349، ارشاد مفید، ج2، ص 108، طبقات الکبری، ج5، ص 326؛ تاریخ قم، 192.
(4). طبقات الکبری، ج5، ص 326؛ کتاب تاریخ قم ، ص 192.
(5). همان؛ ارشاد، ترجمه ساعدى خراسانى، ص491.
(6). طبقات الکبری، ج5، ص 326؛ کتاب تاریخ قم ، ص 192.
(7). تاريخ قم، ص:196.
(8). معالی السبطین، ج 2، ص 214.
(9). مجمل التواریخ و القصص، متن، ص: 455.
(10). تحقیق و پژوهش: واحد پاسخ به شبهات پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی(حفظه الله).
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

فرزند،چند فرزند،امام حسین و فرزند،فرزند امام حسین،فرزندان امام حسین،امام حسین چند فرزند داشت،فرزندان امام،فرزندان امام حسین،امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟

امام حسین(ع)