گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)

گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)


ابن عساکر به سندش از امام جعفر بن محمّد(علیه السلام) نقل کرده که از على بن الحسین(علیه السلام) درباره کثرت گریه اش سؤال شد؟ حضرت فرمود: «لا تلومونى، فانّ یعقوب(علیه السلام) فَقَد سبطاً من ولده فبکى حتى ابیضت عیناه من الحزن ولم یعلم انّه مات. وقد نظرت إلى اربعة عشر رجلا من اهل بیتى یذبحون فی غداة واحدة، فترون حزنهم یذهب من قلبى ابداً؟»(1)؛ (مرا ملامت نکنید؛ زیرا یعقوب(علیه السلام) یکى از اولاد خود را گم کرد، و آن قدر گریست تا دو چشمانش از حزن سفید شد در حالى که نمى دانست که از دنیا رفته است. این در حالى است که من مشاهده نمودم چهارده نفر از اهل بیتم را که در صبح یک روز سر بریدند. حال شما گمان کرده اید که هرگز این حزن از قلبم بیرون مى رود؟).(2)
پی نوشت:
(1). ترجمه امام سجاد(علیه السلام) ازتاریخ دمشق، ص 49و50.
(2). گردآوري از کتاب: اهل بیت از دیدگاه اهل سنت، على اصغر رضوانى، مسجد مقدس جمکران، قم ، 1385 ه.ش، ص 53.
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

گریه،گریه طولانی،گریه امام،گریه کردن امام،گریه امام سجاد،گریه بر امام حسین،گریه برای امام،گریه برای امام حسین،گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امام حسین(ع)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

سربازان اسلام