اوقات شرعی

   
   

آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟

آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟
 قيامهاى فراوانی پس از نهضت امام حسين(ع) صورت گرفت كه بزرگترين آنها انقلاب عباسيان بود كه در سال 132 هجرى به پيروزى رسيد و بساط حكومت بنى اميه را برچيد. نيرومندترين عامل پيروزى عباسيان در اين انقلاب، شرح ستمگريهاى بنى اميه نسبت به بنى هاشم و مظلوميت اين خاندان بود و از نظر تحريك خشم مردم بر ضد بنى اميه، ياد آورى شهادت امام حسين - عليه السلام - بيشترين تأثير را داشت.
مورخان مى نويسند: هنگامى كه سر بريده «مروان» آخرين خليفه اموى را نزد «ابو العباس» نخستين خليفه عباسى آوردند، ابوالعباس سجده اى طولانى كرد و پس از آنكه سراز سجده برداشت، خطاب به سر بريده مروان چنين گفت:
«ستايش خدا را كه انتقام مرا از تو و قبيله ات گرفت، ستايش خدا را كه مرا بر تو پيروز و مظفر گردانيد». سپس افزود: «اكنون، برايم مهم نيست كه مرگم كى فرا رسيد، زيرا به انتقام خون حسين - عليه السلام - دو هزار نفر از بنى اميه را كشتم...».(1)
وقتى كه جنازه هاى نيمه جان سران بنى اميه را در برابر ابوالعباس روى هم انباشتند، دستور داد بر فراز جنازه ها سفره اى گستردند و غذا آماده نمودند، آنگاه روى جنازه ها نشست و سر گرم صرف غذا شد، در حالى كه هنوم بعضى از آنها زير پاى او تكان مى خوردند! وقتى كه از خوردن غذا فارغ شد، گفت: هرگز در عمرم غذايى به اين گوارايى نخورده ام!
آنگاه گفت: پاهاى اينها را گرفته بكشيد و در راهها بيفكنيد تا مردم اينان را پس از مرگشان نيز لعن كنند(همچون زمان حياتشان). طولى نكشيد كه مردم ديدند سگها پاهاى جنازه هايى را گرفته و بر زمين مى كشند و مى برند كه لباسهاى مليله دوزى شده و گرانقيمت بر تن آنها است!(2)،(3)

پی نوشت:
(1). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهر، دار احيأ الكتب العربيه، ج 7، ص .130 اين قضيه را مسعودى نيز در مروج الذهب(بيروت، دار الأندلس) ج 3، ص 257 نقل كرده، ولى به جاى دو هزار نفر، دويست نفر نقل كرده است.
(2). ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهر، دار احياء الكتب العربيه، ج 7، ص .139.
(3). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1390 ش، چاپ بیست و سوم، ص 143.
سایت جامع سربازان اسلام

امام حسین(ع)

عباسیان،قیام عباسیان،قیام عاشورا،حرکت عباسیان،انقراض بنی امیه،آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

مطالب مرتبط به امام حسین(ع)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

مطالب دیگر سایت جامع سربازان اسلام