عناوین اسلامی

   
   

نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه

نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه


چگونه قیام عاشورا توانست هیئت حاکمه اموی را رسوا کند؟


از آنجا كه بنى اميه به حكومت و سلطنت خود رنگ دينى مى دادند و بنام اسلام و جانشينى پيامبر بر جامعه اسلامى حكومت مى كردند و با شيوه هاى گوناگون (مانند جعل حديث، جذب شعرا و محدثان، تقويت فرقه هاى جبر گرا و...) جهت تثبيت موقعيت دينى خود در جامعه مى كوشيدند، قيام و شهادت امام حسين(عليه السلام) بزرگترين ضربت را بر پيكر اين حكومت وارد آورد و هيئت حاكمه وقت را رسوا ساخت؛ بويژه آنكه سپاه يزيد در جريان فاجعه عاشورا يك سلسله حركات نا جوانمردانه همچون بستن آب به روى ياران امام حسين(عليه السلام)، كشتن كودكان، اسير كردن زنان و كودكان خاندان پيامبر و امثال اينها انجام دادند كه به رسوايى آنان كمك كرد و يزيد بشدت مورد نفرت عمومى قرار گرفت، به طورى كه«مجاهد»، يكى از شخصيت هاى آن روز، مى گويد:
به خدا سوگند مردم عموماً يزيد را مورد لعن و ناسزا قرار دادند و به او عيب گرفتند و از او روى گرداندند.(1)
يزيد با آنكه در آغاز پيروزى خود بسيار شادمان و مغرور بود، در اثر فشار افكار عمومى قافيه را باخته و گناه كشتن حسين بن على(عليه السلام) را به گردن عبيد الله بن زياد (حاكم كوفه) افكند!
مورخان مى گويند: يزيد پس از حادثه عاشورا به پاس خوشخدمتى عبيد الله بن زياد او را به دمشق دعوت كرد و اموال فراوان و تحفه هاى بزرگ به او بخشيد و او را نزد خود نشانيد و مقام او را بالا برد (ترفيع رتبه و درجه) و او را به حرم سراى خود نزد زنان خويش برد و نديم خويش قرار داد...(2)
اما چون فشار افكار عمومى اوج گرفت، با يك چرخش سريع، خود را تبرئه كرد و مسئوليت را به گردن عبيد الله افكند.
«ابن اثير» مى نويسد: هنگامى كه سر حسين را نزد يزيد بردند، موقعيت ابن زياد نزد او بالا رفت و از اقدام او خوشحال شد و به وى جايزه داد، ولى طولى نكشيد كه به وى گزارش رسيد كه مردم نسبت به او خشمگين شده اند و به او لعن و ناسزا مى گويند، ازينرو از كشتن حسين پشيمان شد. او مى گفت:
كاش متحمل اذيت مى شدم و حسين را به منزل خود مى آوردم و به خاطر پيامبر اسلام و رعايت حرمت قرابت حسين با او، اختيار را به وى واگذار مى كردم، هر چند موجب ضعف حكومتم مى شد. خدا پسر مرجانه (ابن زياد) را لعنت كند! او حسين را مجبور به اين كار كرد، در حالى كه حسين از وى خواسته بود اجازه بدهد دست در دست من بگذارد يا به يكى از مناطق مرزى برود،(3) ولى پسر مرجانه با پيشنهاد او موافقت نكرده او را به قتل رساند و با اين كار مرا مورد بغض و نفرت مسلمانان قرار داده و تخم دشمنى مرا در دلهاى آنها افشاند. اينك هر كس و ناكس به خاطر قتل حسين با من دشمن شده است. اين چه گرفتارى بود كه پسر مرجانه براى من درست كرد؟! خدا او را لعنت و گرفتار غضب خويش سازد!(4)
از طرف ديگر، با آنكه يزيد نخست با كودكان و زنان و بازماندگان امام حسين با خشونت غرور و تكبر بر خورد كرد و دستور داد آنان را در خانه مخروبه اى جاى دهند، اما زير فشار افكار عمومى، به فاصله كمى با آنان بناى نرمش و ملاطفت و محل سكونتشان را تغيير داد و گفت: اگر مايل هستيد شما را روانه مدينه كنم.
«عماد الدين طبرى» در اين زمينه مى نويسد:«زينب كس فرستاد نزد يزيد كه اجازت ده ما را تا تعزيت حسين بداريم، يزيد اجازت داد و گفت بايد ايشان را به دار الحجاره بريد تا آنجا گريه كنند. هفت روز آنجا تعزيت داشتند. هر روز چندان زن بر ايشان جمع مى شدند كه از حصر و احصا بيرون بود. مردم قصد كردند كه خود را به خانه يزيد اندازند و او را بكشند.
«مروان»(5) از اين حال واقف شده نزد يزيد آمد و با او گفت هيچ صلاح ملك تو نيست كه اولاد و اهل بيت و متعلقان حسين آنجا باشند، صلاح در آن است كه كار ايشان بسازى و ايشان را به مدينه فرستى، الله! الله! كه كار ملك تو تباه شود به سبب اين عورات.
پس يزيد امام زين العابدين(عليه السلام) را بخواند و پيش خود بنشانيد و گفت: لعنت بر پسر مرجانه باد! اگر من صاحب (طرف مقابل ) پدر تو بودى نگذاشتمى كه كار بدين مقام رسيدى و آنچه او از من بخواستى بدادمى و حاجت او را روا كردمى وليكن قضا گذشت، بايد كه چون به مدينه رسى هر كار و حاجتى كه باشد بنويسى و امام را خلعت بداد و زنان را تشريف ها فرستاد وليكن گويند كه اهل بيت هيچ قبول نكردند».(6)
يزيد بيش از چهار سال پس از فاجعه عاشورا زنده نماند، اما اين ننگ و رسوايى را براى ابد براى خاندان بنى اميه به ارث گذاشت، به طورى كه هر كدام از خلفاى اموى بعدى كه اندكى عقل و درايت داشتند از تكرار كارهاى يزيد پرهيز مى كردند. چنانكه «يعقوبى»، مورخ نامدار اسلام، مى نويسد:
«عبد الملك بن مروان» (در زمان حكومت خود) به«حجاج» كه از طرف وى حاكم حجاز بود، نوشت: مرا به خون فرزندان ابو طالب آلوده نكن، زيرا من ديدم كه چون خاندان حرب(ابو سفيان) با آنان در افتادند، بر افتادند.(7)، (8)

پی نوشت:
(1). سبط اين الجوزى، تذكره الخواص، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، 1383 ه.ق، ص 262.
(2). سبط اين الجوزى، تذكره الخواص، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه، 1383 ه.ق، ص 290.
(3). البته اين قسمت را يزيد، يامورخان دربارى آن روزگار، از خود اضافه كرده اند زيرا هرگز امام حسين - عليه السلام - نگفته بود كه حاضر است دست بيعت در دست يزيد بگذارد، و اساساً پيام نهضت عاشورا، ازاول تا آخر، نفى بيعت با يزيد و يزيديان است.
(4). ابن اثير، الكامل فى التاريخ، بيروت، دار صادر، ج 4، ص 87؛ اين جريان را طبرى در تاريخ خود(چاپ بيروت، دار القاموس الحديث، ج 6، ص 266) و نيز سبط اين ابن الجوزى در تذكره الخواص(چاپ نجف، المطبعه الحيدريه، 1383 ه. ق، ص 261 و 265) به اختصار نقل كرده اند. حتى ابن زياد نيز پس از فاجعه كربلا از عواقب جنايتى كه مرتكب شده بود، نگران شد. گواه اين معنا گفتگويى است كه بين او و عمر بن سعد رد و بدل شده است و طبرى و ابى مخف آن را بدين صورت نقل كرده اند: پس از كشته شدن حسين بن على عليه عليه السلام، عبيد الله بن زياد به عمر بن سعد گفت: آن نوشته اى كه درباره قتل حسن به تو داده بودم، كجاست؟ عمر سعد گفت: - به دنبال اجراى فرمان تو رفتم و آن نامه گم شد. - حتما بايد آن را بياورى. - گم شده است. - به خدا سوگند بايد آن را به من برگردانى. - آن را نگهداشته ام تا در مدينه به پير زنان قريش نشان داده دستاويز قرار دهم، من به تو يك خدمت و خير خواهى كردم كه اگر به پدرم سعد وقاص كرده بودم، حق پدرى او را ادا كرده بودم. در اين هنگام برادر ابن زياد بنام«عثمان» گفت: عمر بن سعد راست گفت، به خدا سوگند دوست داشتم كه تا روز قيامت نسل زياد خوار مى شد ولى حسين بن على كشته نمى شد. رواى قضيه كه خود شاهد اين گفتگو بوده، اضافه مى كند: به خدا سوگند ابن زياد خوف برادر خود را رد نكرد!(تاريخ الأمم و الملوك، بيروت، دار القاموس الحديث، ج 6، ص 268 - ابو مخنف، مقتل الحسين، قم، ص 229).
 (5). مروان پس از مرگ معاويه در مدينه بود است، مگر اينكه بگوييم در اين مدت به شام سفر كرده بوده است.
(6). عماد الدين طبرى، كامل بهائى، تهران، مكتب مرتضوى، ص 302.
(7). تاريخ يعقوبى، نجف، منشورات الحيدريه، 1384 ه. ق، ج 3، ص 49(ضمن حوادث زمان حكومت عمر بن عبدالعزيز).
(8). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق(علیه السلام)، قم، 1390 ش، چاپ بیست و سوم، ص 214.

 

makarem.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی

امام حسین(ع)

عاشورا،قیام عاشورا،نقش عاشورا،نقش قیام عاشورا،رسوایی،بنی امیه،رسوایی بنی امیه،نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه

امام حسین(ع)

• خلاصه زندگينامه امام حسين(ع)
• عمرو بن قرظه بن کعب انصاری چگونه شهید شد؟
• امام حسین(ع) در پی داشتن یاران مخلص
• چرا محمد حنفیه در قیام امام حسین(ع) نبود؟
• عبدالله بن حسن(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• توصیف امام حسین(ع) در کلام بزرگان اهل سنت
• درباره امام حسین(ع) ، در منابع اهل سنت
• الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة
• عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت
• امام حسین(ع) در زمان حاکمیت پدر بزرگوارشان
• تشویق ائمه(ع) به زیارت امام حسین(ع) در کربلا
• توصیف امام حسین(ع) از زبان صحابه و تابعین
• سخنرانی امام حسین(ع) در اعتراض به معاویه
• امام حسین(ع) در چه تاریخی متولد شدند؟
• خوردن تربت امام حسین(ع) به عنوان تبرک
• حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت
• ابن تیمیه و انکار امر یزید به قتل امام حسین(ع)
• چرا متوکل قبر امام حسين(ع) را تخريب کرد؟
• ادعای ابن تیمیه بر عدم رضایت یزید به قتل امام
• چرا امام حسین(ع) نام پسرانش را علی گذاشت؟
• محل دفن سر مقدس امام حسین(ع)
• مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت
• حسن و حسین(ع) از نام های اهل بهشت
• امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟
• جایگاه ویژه امام حسین(ع) نزد پیامبر(ص)
• سوگواری پیامبران الهی بر امام حسین(ع)
• عزای حسینی(ع) قبل از شهادت او
• عزاداری بنی هاشم پس از برگشت به مدینه
• عزاداری اسرای کربلا در شام
• امام سجاد(ع) و عزاداری برای امام حسین(ع)
• اقامه عزای امام حسین(ع) توسط ائمه(ع)
• عزاداری امام حسین(ع)، محور قیام علیه ظالمان
• عزاداری امام حسین(ع) موجب خودسازی
• عزاداری موجب حفظ مکتب اهل بیت(ع)
• امام حسین(ع) فدا شد برای بخشش گناهان؟
• گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)
• آیا نوحه سرایی در عصر معصومین(ع) هم بوده؟
• توصیه ائمه(ع)، به برپائی مجلس عزای حسینی
• روش ائمه در احیای حماسه عاشورا
• منظور از تباکی در عزاداری چیست؟
• به چه نوع عزاداری بیشتر توصیه شده است؟
• جایگاه گریه در عزای حسینی(ع)
• چرا در عاشورای باید کسب و کار را تعطیل کرد؟
• نقش مردم در اتخاذ صلح و قیام از سوی حسنین(ع)
• پیروز و شکست خورده واقعه کربلا کیست؟
• اختلاف منش حاکمان، در صلح و قیام حسنین(ع)
• چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه قیام نکرد؟
• حضرت علی اکبر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• سوید بن عمرمو ، آخرین شهید کربلا
• سعید بن عبدالله حنفی چگونه به شهادت رسید؟
• عابس بن ابی شبیب چگونه به شهادت رسید؟
• شهدایی که سرشان به سوی امام پرتاب شد
• مسلم بن عوسجه چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت علی اصغر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت ابوالفضل(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• شهدای خاندان جعفر طیار در کربلا
• شهدای خاندان عقیل در کربلا
• اصحاب قدیمی در لشکر امام حسین(ع)
• شهید کربلا ، ابوثمامه صائدی که بود؟
• نافع بن هلال را بیشتر بشناسیم
• آشنایی با جون ، غلام امام حسین(ع)
• یزید بن ثبیط چگونه به امام حسین(ع) پیوست؟
• شهید کربلا ، عمرو بن جناده که بود؟
• غلام ترک در سپاه امام حسین(ع) که بود؟
• شهید کربلا ، انس بن حرث کاهلی که بود؟
• حبیب بن مظاهر را بیشتر بشناسیم
• زهیر بن قین را بیشتر بشناسیم
• بریر بن خضیر که بود؟
• حجاج بن مسروق چگونه به شهادت رسید؟
• عبدالله بن عمیر کلبی چگونه به شهادت رسید؟
• چه کسانی از دشمن به امام حسین(ع) پیوستند؟
• امام حسین(ع) پس از شهادت مسلم بن عقیل(ع)
• در منزل ثعلبیه بر امام حسین(ع) چه گذشت؟
• امام حسین(ع) اهداف خود را اینگونه تشریح کرد
• نخستین عاملی که در نهضت کربلا نقش داشت
• پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا
• قیس بن مسهر دوم سفیر امام حسین(ع)در کوفه
• ورود امام حسین(ع) به کربلا
• برخورد امام حسین(ع) در قبال نامه های ابن زیاد
• دعوت از کوفیان ، حتی پس از حضرت مسلم(ع)
• آیا امام حسین(ع) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟
• دیدار امام حسین(ع) با عبیدالله بن حر جعفی
• خطبه امام حسین(ع) در منزلگاه (بیضه)
• حر ریاحی راه کوفه را بر امام حسین(ع) بست
• رویارویی امام حسین(ع) با سپاه حر بن یزید
• موضع عبدالله به جعفر در قبال قیام امام حسین(ع)
• دعوت امام حسین(ع) از مردم بصره

• دیدار عبدالله بن عباس با امام حسین(ع)
• امام حسین(ع) و قیام در گفتگو با عبدالله بن عمر
• چرا امام حسین(ع) مکه را برای قیام انتخاب نکرد؟
• شروع علنی قیام حسینی از کجا بود؟
• وداع امام حسین(ع) با محمد حنفیه
• وداع امام حسین(ع) با قبر رسول خدا(ص)
• ماجرای واقعه حره چه بود؟
• نخستین قیام پس از شهادت امام حسین(ع)
• تحقق وعده نصرت الهی، در قیام امام حسین(ع)
• آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟
• قیام امام حسین(ع) و تاثیر آن بر بیداری جامعه
• واقعه حره در مدینه پس از عاشورا
• قیام توابین از ثمرات قیام عاشورا
• نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه
• دستاورد های پیام آوران کربلا چه بود؟
• قیام امام حسین(ع) موجب انقراض بنی امیه شد
• اعتراضات فردی در حمایت از قیام امام حسین(ع)
• اخبار کربلا چه تاثیری در میان مسلمانان داشت؟
• قیام امام حسین(ع) باعث احیای اسلام گردید
• ابن تیمیه و انکار فرستادن سر امام حسین(ع)
• نقش عمر بن خطاب در شهادت امام حسین(ع)
• پیکر شهدای کربلا را چه کسی دفن کرد؟
• دلایل ورود اسرا به کربلا در اربعین
• جابر انصاری و زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
• ورود کاروان اسیران به کربلا در اوّلین اربعین
• علت تردید در ورود اسرا به کربلا در اربعین سال61
• کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟
• مسیر کوفه به شام بر اسرای کربلا چه گذشت؟
• تلاوت قرآن توسط سر امام حسین(ع)
• عبور قافله اسیران ، از کنار قتلگاه
• اهل بیت امام حسین(ع) چگونه به اسارت رفتند؟
• امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشتند
• سخنان امام حسین(ع) پس از نماز ظهر عاشورا
• نماز اول وقت در ظهر عاشورا
• تقسیم سرهای شهدای کربلا
• سر امام حسین(ع) در خانه خولی
• تاختن اسب بر پیکر امام حسین(ع)
• آتش زدن خیمه های امام حسین(ع) در عاشورا
• اولین فریاد حمایت از مظلومان در کربلا
• بی حرمتی به اهل خیام امام حسین(ع) در کربلا
• غارت انگشتر و شمشیر امام حسین(ع) در کربلا
• نفرین امام حسین(ع) بر قاتلان کربلا
• حمله سپاه عمربن سعد به خیمه ها
• توصیه های حبیب بن مظاهر به اصحاب
• توصیه حضرت عباس(ع) به هاشمیان در عاشورا
• حضرت زینب(س) و شهادت امام حسین(ع)
• اعلام وفاداری اصحاب الحسین(ع)در شب عاشورا
• علت درخواست مهلت در عصر تاسوعا
• اولین شهدای روز عاشورا
• شروع جنگ در روز عاشورا
• امام حسین(ع) و بیان عاقبت سپاه دشمن
• امام حسین(ع) به کوفیان خائن چه فرمودند؟
• اتمام حجت امام حسین(ع) با دشمن در عاشورا
• نصیحت دشمنان درعاشورا توسط امام حسین(ع)
• مناجات های امام حسین(ع) در روز عاشورا
• خواب و رویای امام حسین(ع) درسحرگاه عاشورا
• اخبار غیبی امام حسین(ع) به اصحابش
• امام حسین(ع) و برداشتن بیعت از یاران
• مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش
• ذلت ناپذیری امام حسین(ع) و اصحابش
• یاران امام حسین(ع) چگونه بودند؟
• شهادت حجّت الهی توسط مردمی مسلمان
• انگیزه های خالص الهی در قیام عاشورا
• امتیاز نهضت عاشورا بر دیگر نهضت ها
• نقش شاعران در احیای حماسه حسینی
• قیام امام حسین(ع) قیامی آگاهانه بود
• معاویه چگونه زمینه واقعه عاشورا را فراهم کرد؟
• سخنان یزید و آثار انتقام جوئی از بنی هاشم
• عقده های امویان نسبت به بنی هاشم
• تاثیر کینه امویان از شکست هایشان
• نقش اختلافات بنی امیّه و بنی هاشم در کربلا
• بنی هاشم چه امتیازاتی بر بنی امیه داشتند؟
• مهمترین عامل ایجاد نهضت امام حسین(ع)
• ریشه های دشمنی بنی امیه با بنی هاشم
• بهترین روش برای مطالعه پیرامون عاشورا
• عوامل پیدایش نهضت امام حسین(ع)
• اگر دعوت کوفیان نبود ، باز هم قیام کربلا بود؟
• کینه نسبت به امام علی(ع) از عوامل عاشورا
• در وداع امام حسین(ع)و محمدحنفیه چه گذشت؟
• هشدار امام حسین(ع) به ترک امر به معروف
• (عمل به وظیفه) و (رسیدن به نتیجه) و عاشورا
• اقدامات امام حسین(ع) برای حکومت اسلامی
• امام حسین(ع) شایسته و وارث حاکمیت
• آیا می توان عاشورا را یک حماسه تاریخی دانست؟
• تاثیر عاشورا بر افکار عمومی جهانیان در طول تاریخ
• امام حسین(ع) برای امر به معروف قیام نمود
• امام حسین(ع) برای اصلاح امت قیام کرد
• نقش کوفیان در قیام امام حسین(ع)
• قیام امام حسین(ع) و تحقق عدالت اجتماعی
• قیام امام حسین(ع) و تشکیل حکومت اسلامی
• ماموریت امام حسین(ع) بعد از شهادت مسلم(ع)
• اوضاع حکومت بنی امیه در دوران امام حسین(ع)
• چرا امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد؟
• فلسفه صلح امام حسن(ع)و قیام امام حسین(ع)
• جامعه زمان امام حسین(ع) نیاز به اصلاح داشت؟
• سخنرانی امام حسین(ع) در منی برای حجاج
• دیدار امام حسین(ع) با فرزدق شاعر
• احیای حق و از بین بردن باطل در قیام حسینی
• خدا میخواست که امام حسین(ع) قیام کند
• چرا امام حسین(ع) دعوت کوفیان را پذیرفت؟
• مرگ با عزّت بهتر از زندگی با ذلت
• حرکت امام حسین(ع) با علم به نفاق کوفیان
• قیام امام حسین(ع) در برابر بدعت ها
• خطبه امام سجاد(ع) در کوفه
• خطبه امام سجاد(ع) در شام
• خطبه عليا مخدره حضرت زينب کبري(س) در کوفه
• خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
• خطبه حضرت فاطمه صغرى(س) در کوفه
• ورود اهل بيت امام حسين(ع) به مجلس ابن زياد
• سخن از امام موسي صدر درباره امام حسين(ع)
• سخن امام موسي صدر پيرامون حضرت زينب(س)
• شهادت عبدالله عفيف ازدي(ره)

• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات

• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• القاب امام حسین(ع)
• معنای ثارالله چیست؟
• لقب سیدالشهداء برای امام حسین(ع)
• لقب ثارالله برای امام حسین(ع)
• میلاد امام حسین(ع)
• نقش نگین انگشتر امام حسین(ع)
• از امام حسین(ع) بیشتر بدانیم
• حضرت شهربانو(س) ، همسر امام حسین(ع)
• لبیک یا حسین(ع) ، سیدحسن نصرالله لبنان 
(فیلم)
• هروله عاشورا در کربلا 
(فیلم)
• گریه امام خمینی(ره) برای سیدالشهدا(ع) 
(فیلم)
• عزاداری و سینه زنی در جبهه و جنگ 
(فیلم)
• روضه خوانی و سینه زنی مرحوم کوثری 
(فیلم)
• کربلا کربلا ما داریم میاییم 
(فیلم)
• سید عزالدین زنجانی - حکایتی حسینی 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین حسینی - رهبر انقلاب 
(فیلم)
• تشکر از خادم های زیارت اربعین توسط رهبر
 (فیلم)
• روضه عصر عاشورا - امام خامنه ای سال64 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین در کربلا 
(فیلم)
• کتاب نفس المهموم 
- شیخ عباس قمی
• کتاب آفتاب در مصاف
 - امام خامنه ای
• کتاب امام حسین(ع) و احیای دین -
 علامه جعفری
• کتاب امام حسین(ع)شهیدفرهنگ
 - علامه جعفری
• کتاب آذرخش کربلا - 
علامه مصباح یزدی
• کتاب کامل الزيارات - 
ابن قولويه(ره)
• کتاب رسول ترک - 
آزاد شده امام حسين(ع)
• کتاب زينب(س)پيامبر عاشورا - 
اشتهاردی(ره)
• کتاب مقتل لهوف - 
سيد بن طاووس(ره)
• کتاب مقتل لهوف (متن عربي) - 
ابن طاووس(ره)
• کتاب روضه الشهدا - 
مرحوم کاشفی(ره)
• کتاب مقتل مقرم - 
عبدالرزاق مقرم(ره)
• کتاب مقتل از مدينه تا مدينه - 
آيت الله ذهنی(ره)
• کتاب 69 منزل بهر عزاداري - 
عزاداري سنتی
• نرم افزار اختصاصي حضرت زينب(س)  - 
اندرويد
• نسخه کامل اشعار محتشم کاشاني  - 
اندرويد

دریافت کد - امام حسین(ع)