عناوین اسلامی

   
   

آیا کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟

آیا کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟


درباره ورود كاروان اسيران از شام به كربلا در روز اربعين اختلاف نظر است، مرحوم سيد بن طاووس در كتاب خود مى نويسد: «وقتى كه خاندان امام حسين(عليه السلام) را از شام به سوى مدينه حركت دادند و (به دو راهى مسير مدينه و) عراق رسيدند، به راهنماى كاروان گفتند: ما را به كربلا ببر. هنگامى كه اين جمعيت به كربلا رسيدند، در آنجا جابر بن عبدالله انصارى و گروهى از بنى هاشم و مردان ديگر از خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را ديدند كه براى زيارت امام حسين(عليه السلام) به كربلا آمدند؛ اين دو گروه در يك روز با يكديگر ملاقات كردند و با گريه و اندوه و سر و سينه زنان با يكديگر ديدار نمودند. در آنجا مجلس غم و اندوه و ماتم برپا كردند و زنانِ روستاهاى مجاور كربلا نيز به آنها پيوستند و چند روز در آنجا مجلس ماتم پرشورى برپا شد. (1)
از طرفى مى دانيم كه جابر در روز اربعين به زيارت امام حسين(عليه السلام) آمده بود (2) و ملاقات آنها با يكديگر در آن روز اتفاق افتاد؛ در نتيجه، اهل بيت(عليهم السلام) نيز در روز اربعين به كربلا آمدند.
در مورد ورود اهل بيت(عليهم السلام) در روز اربعين به كربلا از نگاه تاريخى نظرات مخالفى ابراز شده است.
که در این جا به بیان این اقول می پردازیم: قول اول، آن است كه اهل بيت(عليهم السلام) در همان سال 61 در روز بيستم صفر به كربلا وارد شدند كه نظر سيد بن طاووس در لهوف است و ابن نما نيز همين را معتقد است. (3)
در نفس المهموم از قول «تاريخ حبيب السّير» آمده است كه يزيد سرهاى شهيدان را به على بن الحسين(عليه السلام) تسليم كرد و آن حضرت سرها را روز بيستم صفر به بدن ها ملحق كرده و سپس به مدينه بازگشت، (4) و در مقتل الحسين مقرّم اين سخن از ابوريحان بيرونى در ـ الآثار الباقيه ـ نيز نقل شده است. (5)
مطابق اين سخن، مى توان گفت كه اهل بيت نيز همراه امام سجاد(عليه السلام) در روز اربعين به كربلا آمدند و سخن سيد بن طاووس تقويت مى شود.
قول دوم، از شيخ مفيد است كه مى نويسد: «روز بيستم صفر روزى است كه خاندان حرم حسينى از شام به مدينه آمدند، و اين روز همان روزى است كه جابر بن عبدالله انصارى به كربلا براى زيارت قبر امام حسين(عليه السلام) آمد و او نخستين كسى است كه قبر آن حضرت را زيارت كرد». (6)
شيخ طوسى نيز در مصباح المتهجّد تصريح مى كند: روز بيستم صفر، روز ورود حرم حسينى از شام به مدينه است. (7)
قول سوم، از سيد بن طاووس در كتاب اقبال است كه ايشان در اين كتاب، هم ورود حرم حسينى را در اربعين به كربلا بعيد مى شمرد و هم ورودشان را به مدينه (8) و علامه مجلسى نيز هر دو را بعيد مى داند. (9) در واقع سيد بن طاووس كه كتاب اقبال را پس از لهوف نوشته، نظرِ نخست خويش را نمى پذيرد، هرچند مى گويد: ممكن است آنها به كربلا رفته باشند، ولى نه در روز بيستم صفر. (10)
قول چهارم و پنجم، آنكه به هنگام رفتن از كوفه به شام، نخست به كربلا آمده اند (11) و يا آنكه بعد از مراجعت از شام به مدينه، در زمان ديگرى به كربلا آمده اند.
اين دو قول را مرحوم حاج شيخ عباس قمى در منتهى الآمال به برخى نسبت داده ولى آنها را ضعيف شمرده است؛ چرا كه در نقل ها نيامده است.
قول ششم، آن است كه خاندان حسينى در سال 62 يعنى يك سال بعد، در روز بيستم صفر به كربلا آمده اند؛ كه اين قول را فرهاد ميرزا در كتاب «قمقام زخّار» انتخاب كرده است. (12)
مطابق آنچه گفته شد، «سيد بن طاووس» در «لهوف» و «ابن نما» در «مثير الاحزان» و «شيخ بهايى» در «توضيح المقاصد» معتقدند اهل بيت(عليهم السلام) در اربعين اوّل به كربلا آمدند و مقصود، اربعين سال 61 است. زيرا گفته اند به هنگام مراجعت از شام از راهنماى كاروان خواستند آنها را به كربلا ببرد. ولى بسيارى ديگر از مورّخان و صاحب نظران اين سخن را نپذيرفتند. آنان نيز اقوال گوناگونى داشته اند و همين اختلاف اقوال و گوناگونى ديدگاه ها سبب ترديد شده است.
به هر حال، از مجموع شواهد و قرائن و كلماتى كه از عالمان و محقّقان ذكر شده، مى توان ورود اهل بيت(عليهم السلام) را در روز اربعين به كربلا تقويت كرد و سخنان آنان كه معتقدند كاروان اهل بيت(عليهم السلام) با جابر و همراهانش در كربلا ملاقات كردند و به عزادارى پرداختند، پذيرفت. و اگر جناب سيد بن طاووس در اقبال آن را بعيد مى شمرد مشكلى ايجاد نمى كند، چرا كه ايشان با فرض ماندن آنها به مدت يك ماه در شام، ورود آنها را در روز اربعين به كربلا نمى پذيرد، همان گونه كه ورودشان را در اين تاريخ به مدينه نيز قبول ندارد؛ ولى هنگامى كه ثابت شد، كاروان اسرا كمتر از ده روز در شام مانده اند، پذيرش سخن سيد بن طاووس در لهوف كه ورود آنها را به كربلا همزمان با ورود جابر از قول راوى نقل كرده، به حقيقت نزديك تر است.
در واقع، سيدبن طاووس در تاريخ معتبرى اين حادثه را ديده بود و آن را در لهوف نقل كرده، ولى بعداً كه در تاريخ ديگرى خوانده است آنها به مدت يك ماه در شام مانده اند، ورود كاروان اهل بيت(عليهم السلام) را در روز اربعين به كربلا ناممكن دانسته است. در نتيجه، با ردّ سخن آنان كه اقامت يك ماهه را در شام مطرح كرده اند، موضوع ورود اهل بيت(عليهم السلام) در اربعين سال 61 به كربلا تثبيت مى شود.
طبيعت امر نيز اقتضا مى كند كه اين كاروان قبل از رفتن به مدينه بار ديگر با آسودگى به كربلا بروند و با قبور شهدا تجديد ديدار نمايند.
مرحوم حاج ميرزا ارباب (از علماى معروف قم) مى نويسد: «به حسب عادت بعيد مى نمايد كه آن قافله دل شكسته كه با اكراه و اضطرار از كربلا كوچ كردند و از گريه و سوگوارى منع شدند و اجساد شريفه شهداى خود را در مقابل آفتاب ديدند، بدون آگاهى برحال مقابر مقدّسه و اطلاع بر حال، به مدينه رجوع كنند و به زيارت آن تربت مقدّسه فائز نشده، برگردند». (13)، (14)

پی نوشت:
(1). ملهوف (لهوف)، ص 225.
(2). شيخ طوسى در مصباح المتهجد، ص 548، و شيخ مفيد در مسارّ الشيعه، ص 46، به اين مطلب تصريح كرده اند (همچنين رجوع كنيد به: منتهى الآمال، شرح حال زندگانى امام حسين(عليه السلام)).
(3). مثيرالاحزان، ص 107. شيخ بهايى نيز معتقد است در اربعين حسينى، اهل بيت(عليهم السلام) به كربلا آمدند و با جابر ملاقات كردند (توضيح المقاصد، ص 6) هر چند وى اربعين را روز نوزده صفر مى داند، ولى با توجه به آنكه امام حسين در عصر عاشورا به شهادت رسيد، بايد ابتداى اربعين را از روز يازدهم حساب كرد ولذا بيستم صفر،اربعين آن حضرت مى شود (رجوع كنيد به: تحقيق درباره اربعين، ص 201 - 202).
(4). نفس المهموم، ص 269.
(5). مقتل الحسين مقرّم، ص 363.
(6). مسارّالشيعه، ص 46.
(7). مصباح المتهجد، ص 548.
(8). اقبال الاعمال، ج 3، ص 100 - 101. وى مى نويسد: پس از ورود كاروان اسيران به كوفه، عبيدالله بن زياد براى يزيد نامه نوشت تا تكليفش را درباره اسرا روشن سازد و يزيد پاسخ داد كه آنها را به شام روانه كند، اين رفت و برگشت و سپس حركت و رسيدن به شام بيست روز يا بيشتر طول مى كشيد؛ و از طرفى وقتى آنها به شام رسيدند، در آنجا نيز آنها را يك ماه در مكانى كه از سرما و گرما حفظشان نمى كرد، جاى دادند؛ بنابراين، طبيعت كار اقتضا مى كند كه آنها بيش از چهل روز از شهادت امام حسين به عراق و يا مدينه برسند.
(9). زاد المعاد، ص 402.
(10). اقبال، ص 101.
(11). قول چهارم را ناسخ التواريخ (ج 3، ص 176) انتخاب كرده است. مرحوم شعرانى نيز در ترجمه نفس المهموم (ص 270) اين قول را ترجيح داده است.
(12). قمقام زخار، ص 586.
(13). اربعين حسينيه، ص 242 ـ 243.
(14). گرد آوري از کتاب: عاشورا ريشه ‏ها، انگيزه‏ ها، رويدادها، پيامدها، سعید داودی و مهدی رستم نژاد،(زیر نظر آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى)، امام على بن ابى طالب عليه السلام‏، قم‏، 1388 ه. ش‏، ص 625.

makarem.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی

امام حسین(ع)

اربعین،اربعین حسینی،اربعین امام حسین،اربعین در کربلا،کاروان اسیران،کاروان اربعین،کاروان اربعین امام حسین،آیا کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟

امام حسین(ع)

• خلاصه زندگينامه امام حسين(ع)
• عمرو بن قرظه بن کعب انصاری چگونه شهید شد؟
• امام حسین(ع) در پی داشتن یاران مخلص
• چرا محمد حنفیه در قیام امام حسین(ع) نبود؟
• عبدالله بن حسن(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• توصیف امام حسین(ع) در کلام بزرگان اهل سنت
• درباره امام حسین(ع) ، در منابع اهل سنت
• الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة
• عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت
• امام حسین(ع) در زمان حاکمیت پدر بزرگوارشان
• تشویق ائمه(ع) به زیارت امام حسین(ع) در کربلا
• توصیف امام حسین(ع) از زبان صحابه و تابعین
• سخنرانی امام حسین(ع) در اعتراض به معاویه
• امام حسین(ع) در چه تاریخی متولد شدند؟
• خوردن تربت امام حسین(ع) به عنوان تبرک
• حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت
• ابن تیمیه و انکار امر یزید به قتل امام حسین(ع)
• چرا متوکل قبر امام حسين(ع) را تخريب کرد؟
• ادعای ابن تیمیه بر عدم رضایت یزید به قتل امام
• چرا امام حسین(ع) نام پسرانش را علی گذاشت؟
• محل دفن سر مقدس امام حسین(ع)
• مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت
• حسن و حسین(ع) از نام های اهل بهشت
• امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟
• جایگاه ویژه امام حسین(ع) نزد پیامبر(ص)
• سوگواری پیامبران الهی بر امام حسین(ع)
• عزای حسینی(ع) قبل از شهادت او
• عزاداری بنی هاشم پس از برگشت به مدینه
• عزاداری اسرای کربلا در شام
• امام سجاد(ع) و عزاداری برای امام حسین(ع)
• اقامه عزای امام حسین(ع) توسط ائمه(ع)
• عزاداری امام حسین(ع)، محور قیام علیه ظالمان
• عزاداری امام حسین(ع) موجب خودسازی
• عزاداری موجب حفظ مکتب اهل بیت(ع)
• امام حسین(ع) فدا شد برای بخشش گناهان؟
• گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)
• آیا نوحه سرایی در عصر معصومین(ع) هم بوده؟
• توصیه ائمه(ع)، به برپائی مجلس عزای حسینی
• روش ائمه در احیای حماسه عاشورا
• منظور از تباکی در عزاداری چیست؟
• به چه نوع عزاداری بیشتر توصیه شده است؟
• جایگاه گریه در عزای حسینی(ع)
• چرا در عاشورای باید کسب و کار را تعطیل کرد؟
• نقش مردم در اتخاذ صلح و قیام از سوی حسنین(ع)
• پیروز و شکست خورده واقعه کربلا کیست؟
• اختلاف منش حاکمان، در صلح و قیام حسنین(ع)
• چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه قیام نکرد؟
• حضرت علی اکبر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• سوید بن عمرمو ، آخرین شهید کربلا
• سعید بن عبدالله حنفی چگونه به شهادت رسید؟
• عابس بن ابی شبیب چگونه به شهادت رسید؟
• شهدایی که سرشان به سوی امام پرتاب شد
• مسلم بن عوسجه چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت علی اصغر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت ابوالفضل(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• شهدای خاندان جعفر طیار در کربلا
• شهدای خاندان عقیل در کربلا
• اصحاب قدیمی در لشکر امام حسین(ع)
• شهید کربلا ، ابوثمامه صائدی که بود؟
• نافع بن هلال را بیشتر بشناسیم
• آشنایی با جون ، غلام امام حسین(ع)
• یزید بن ثبیط چگونه به امام حسین(ع) پیوست؟
• شهید کربلا ، عمرو بن جناده که بود؟
• غلام ترک در سپاه امام حسین(ع) که بود؟
• شهید کربلا ، انس بن حرث کاهلی که بود؟
• حبیب بن مظاهر را بیشتر بشناسیم
• زهیر بن قین را بیشتر بشناسیم
• بریر بن خضیر که بود؟
• حجاج بن مسروق چگونه به شهادت رسید؟
• عبدالله بن عمیر کلبی چگونه به شهادت رسید؟
• چه کسانی از دشمن به امام حسین(ع) پیوستند؟
• امام حسین(ع) پس از شهادت مسلم بن عقیل(ع)
• در منزل ثعلبیه بر امام حسین(ع) چه گذشت؟
• امام حسین(ع) اهداف خود را اینگونه تشریح کرد
• نخستین عاملی که در نهضت کربلا نقش داشت
• پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا
• قیس بن مسهر دوم سفیر امام حسین(ع)در کوفه
• ورود امام حسین(ع) به کربلا
• برخورد امام حسین(ع) در قبال نامه های ابن زیاد
• دعوت از کوفیان ، حتی پس از حضرت مسلم(ع)
• آیا امام حسین(ع) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟
• دیدار امام حسین(ع) با عبیدالله بن حر جعفی
• خطبه امام حسین(ع) در منزلگاه (بیضه)
• حر ریاحی راه کوفه را بر امام حسین(ع) بست
• رویارویی امام حسین(ع) با سپاه حر بن یزید
• موضع عبدالله به جعفر در قبال قیام امام حسین(ع)
• دعوت امام حسین(ع) از مردم بصره

• دیدار عبدالله بن عباس با امام حسین(ع)
• امام حسین(ع) و قیام در گفتگو با عبدالله بن عمر
• چرا امام حسین(ع) مکه را برای قیام انتخاب نکرد؟
• شروع علنی قیام حسینی از کجا بود؟
• وداع امام حسین(ع) با محمد حنفیه
• وداع امام حسین(ع) با قبر رسول خدا(ص)
• ماجرای واقعه حره چه بود؟
• نخستین قیام پس از شهادت امام حسین(ع)
• تحقق وعده نصرت الهی، در قیام امام حسین(ع)
• آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟
• قیام امام حسین(ع) و تاثیر آن بر بیداری جامعه
• واقعه حره در مدینه پس از عاشورا
• قیام توابین از ثمرات قیام عاشورا
• نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه
• دستاورد های پیام آوران کربلا چه بود؟
• قیام امام حسین(ع) موجب انقراض بنی امیه شد
• اعتراضات فردی در حمایت از قیام امام حسین(ع)
• اخبار کربلا چه تاثیری در میان مسلمانان داشت؟
• قیام امام حسین(ع) باعث احیای اسلام گردید
• ابن تیمیه و انکار فرستادن سر امام حسین(ع)
• نقش عمر بن خطاب در شهادت امام حسین(ع)
• پیکر شهدای کربلا را چه کسی دفن کرد؟
• دلایل ورود اسرا به کربلا در اربعین
• جابر انصاری و زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
• ورود کاروان اسیران به کربلا در اوّلین اربعین
• علت تردید در ورود اسرا به کربلا در اربعین سال61
• کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟
• مسیر کوفه به شام بر اسرای کربلا چه گذشت؟
• تلاوت قرآن توسط سر امام حسین(ع)
• عبور قافله اسیران ، از کنار قتلگاه
• اهل بیت امام حسین(ع) چگونه به اسارت رفتند؟
• امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشتند
• سخنان امام حسین(ع) پس از نماز ظهر عاشورا
• نماز اول وقت در ظهر عاشورا
• تقسیم سرهای شهدای کربلا
• سر امام حسین(ع) در خانه خولی
• تاختن اسب بر پیکر امام حسین(ع)
• آتش زدن خیمه های امام حسین(ع) در عاشورا
• اولین فریاد حمایت از مظلومان در کربلا
• بی حرمتی به اهل خیام امام حسین(ع) در کربلا
• غارت انگشتر و شمشیر امام حسین(ع) در کربلا
• نفرین امام حسین(ع) بر قاتلان کربلا
• حمله سپاه عمربن سعد به خیمه ها
• توصیه های حبیب بن مظاهر به اصحاب
• توصیه حضرت عباس(ع) به هاشمیان در عاشورا
• حضرت زینب(س) و شهادت امام حسین(ع)
• اعلام وفاداری اصحاب الحسین(ع)در شب عاشورا
• علت درخواست مهلت در عصر تاسوعا
• اولین شهدای روز عاشورا
• شروع جنگ در روز عاشورا
• امام حسین(ع) و بیان عاقبت سپاه دشمن
• امام حسین(ع) به کوفیان خائن چه فرمودند؟
• اتمام حجت امام حسین(ع) با دشمن در عاشورا
• نصیحت دشمنان درعاشورا توسط امام حسین(ع)
• مناجات های امام حسین(ع) در روز عاشورا
• خواب و رویای امام حسین(ع) درسحرگاه عاشورا
• اخبار غیبی امام حسین(ع) به اصحابش
• امام حسین(ع) و برداشتن بیعت از یاران
• مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش
• ذلت ناپذیری امام حسین(ع) و اصحابش
• یاران امام حسین(ع) چگونه بودند؟
• شهادت حجّت الهی توسط مردمی مسلمان
• انگیزه های خالص الهی در قیام عاشورا
• امتیاز نهضت عاشورا بر دیگر نهضت ها
• نقش شاعران در احیای حماسه حسینی
• قیام امام حسین(ع) قیامی آگاهانه بود
• معاویه چگونه زمینه واقعه عاشورا را فراهم کرد؟
• سخنان یزید و آثار انتقام جوئی از بنی هاشم
• عقده های امویان نسبت به بنی هاشم
• تاثیر کینه امویان از شکست هایشان
• نقش اختلافات بنی امیّه و بنی هاشم در کربلا
• بنی هاشم چه امتیازاتی بر بنی امیه داشتند؟
• مهمترین عامل ایجاد نهضت امام حسین(ع)
• ریشه های دشمنی بنی امیه با بنی هاشم
• بهترین روش برای مطالعه پیرامون عاشورا
• عوامل پیدایش نهضت امام حسین(ع)
• اگر دعوت کوفیان نبود ، باز هم قیام کربلا بود؟
• کینه نسبت به امام علی(ع) از عوامل عاشورا
• در وداع امام حسین(ع)و محمدحنفیه چه گذشت؟
• هشدار امام حسین(ع) به ترک امر به معروف
• (عمل به وظیفه) و (رسیدن به نتیجه) و عاشورا
• اقدامات امام حسین(ع) برای حکومت اسلامی
• امام حسین(ع) شایسته و وارث حاکمیت
• آیا می توان عاشورا را یک حماسه تاریخی دانست؟
• تاثیر عاشورا بر افکار عمومی جهانیان در طول تاریخ
• امام حسین(ع) برای امر به معروف قیام نمود
• امام حسین(ع) برای اصلاح امت قیام کرد
• نقش کوفیان در قیام امام حسین(ع)
• قیام امام حسین(ع) و تحقق عدالت اجتماعی
• قیام امام حسین(ع) و تشکیل حکومت اسلامی
• ماموریت امام حسین(ع) بعد از شهادت مسلم(ع)
• اوضاع حکومت بنی امیه در دوران امام حسین(ع)
• چرا امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد؟
• فلسفه صلح امام حسن(ع)و قیام امام حسین(ع)
• جامعه زمان امام حسین(ع) نیاز به اصلاح داشت؟
• سخنرانی امام حسین(ع) در منی برای حجاج
• دیدار امام حسین(ع) با فرزدق شاعر
• احیای حق و از بین بردن باطل در قیام حسینی
• خدا میخواست که امام حسین(ع) قیام کند
• چرا امام حسین(ع) دعوت کوفیان را پذیرفت؟
• مرگ با عزّت بهتر از زندگی با ذلت
• حرکت امام حسین(ع) با علم به نفاق کوفیان
• قیام امام حسین(ع) در برابر بدعت ها
• خطبه امام سجاد(ع) در کوفه
• خطبه امام سجاد(ع) در شام
• خطبه عليا مخدره حضرت زينب کبري(س) در کوفه
• خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
• خطبه حضرت فاطمه صغرى(س) در کوفه
• ورود اهل بيت امام حسين(ع) به مجلس ابن زياد
• سخن از امام موسي صدر درباره امام حسين(ع)
• سخن امام موسي صدر پيرامون حضرت زينب(س)
• شهادت عبدالله عفيف ازدي(ره)

• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات

• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• القاب امام حسین(ع)
• معنای ثارالله چیست؟
• لقب سیدالشهداء برای امام حسین(ع)
• لقب ثارالله برای امام حسین(ع)
• میلاد امام حسین(ع)
• نقش نگین انگشتر امام حسین(ع)
• از امام حسین(ع) بیشتر بدانیم
• حضرت شهربانو(س) ، همسر امام حسین(ع)
• لبیک یا حسین(ع) ، سیدحسن نصرالله لبنان 
(فیلم)
• هروله عاشورا در کربلا 
(فیلم)
• گریه امام خمینی(ره) برای سیدالشهدا(ع) 
(فیلم)
• عزاداری و سینه زنی در جبهه و جنگ 
(فیلم)
• روضه خوانی و سینه زنی مرحوم کوثری 
(فیلم)
• کربلا کربلا ما داریم میاییم 
(فیلم)
• سید عزالدین زنجانی - حکایتی حسینی 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین حسینی - رهبر انقلاب 
(فیلم)
• تشکر از خادم های زیارت اربعین توسط رهبر
 (فیلم)
• روضه عصر عاشورا - امام خامنه ای سال64 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین در کربلا 
(فیلم)
• کتاب نفس المهموم 
- شیخ عباس قمی
• کتاب آفتاب در مصاف
 - امام خامنه ای
• کتاب امام حسین(ع) و احیای دین -
 علامه جعفری
• کتاب امام حسین(ع)شهیدفرهنگ
 - علامه جعفری
• کتاب آذرخش کربلا - 
علامه مصباح یزدی
• کتاب کامل الزيارات - 
ابن قولويه(ره)
• کتاب رسول ترک - 
آزاد شده امام حسين(ع)
• کتاب زينب(س)پيامبر عاشورا - 
اشتهاردی(ره)
• کتاب مقتل لهوف - 
سيد بن طاووس(ره)
• کتاب مقتل لهوف (متن عربي) - 
ابن طاووس(ره)
• کتاب روضه الشهدا - 
مرحوم کاشفی(ره)
• کتاب مقتل مقرم - 
عبدالرزاق مقرم(ره)
• کتاب مقتل از مدينه تا مدينه - 
آيت الله ذهنی(ره)
• کتاب 69 منزل بهر عزاداري - 
عزاداري سنتی
• نرم افزار اختصاصي حضرت زينب(س)  - 
اندرويد
• نسخه کامل اشعار محتشم کاشاني  - 
اندرويد

دریافت کد - امام حسین(ع)