عناوین اسلامی

   
   

اولین شهدای روز عاشورا

اولین شهدای روز عاشورا


در اولین حمله صبح عاشورا کدامیک از یاران سیدالشهدا(ع) به شهادت رسیدند؟
مورّخين تعداد شهداى حمله اوّل را تا چهل نفر ثبت كرده اند. در مناقب ابن شهر آشوب نام 28 تن از اين شهدا آمده است. اسامى تعدادى از آنها نيز در منابع ديگر ذكر شده است كه حسب ترتيب حروف به قرار ذيل اند:(1)
1. ادهم بن اميّة، از شيعيان مخلص بصره كه به اتفاق يزيد بن ثُبَيط از بصره به مكه آمد و در آنجا به جمع ياران امام پيوست.
2. اميّة بن سعد طائى، از اصحاب اميرمؤمنان و ساكن كوفه كه در كربلا به سپاه امام ملحق شد.
3. بشر بن عمرو، از تابعين كه در كربلا به امام پيوست.
4. جابر بن حجّاج، از مردان شجاع كه قبل از ظهر عاشورا شربت شهادت نوشيد.
5. حباب بن عامر، از شيعيان كوفه كه با مسلم بن عقيل بيعت كرد و در بين راه به امام ملحق شد.
6. جَبَلَة بن على شيبانى، از دلاور مردان كوفه كه از ابتدا با مسلم بن عقيل بود و سپس نزد امام حسين(عليه السلام) آمد.
7. جُنادة بن كعب انصارى، از مكه به امام پيوست و به اتفاق خانواده اش به همراه امام به كربلا آمد.
8. جُندب بن حجر كندى،(2) از اصحاب اميرمؤمنان و از سرشناسان شيعه كه در بين راه قبل از برخورد سپاه امام با حر به جمع ياران امام پيوست.
9. جُوين بن مالك تميمى، وى ابتدا به اتفاق مردان قبيله اش براى جنگ با امام بيرون آمد ولى در شب عاشورا به همراه گروهى ديگر، از سپاه ابن سعد كناره گرفت و به سوى اردوگاه امام(عليه السلام) آمد.
10. حارث بن امرء القيس كندى، وى نيز ابتدا در سپاه ابن سعد بود، ولى چون آنان كلام امام(عليه السلام) را نپذيرفتند، به جمع ياران امام(عليه السلام) پيوست.
11. حارث بن نبهان، از ياران اميرمؤمنان و امام حسن مجتبى(عليهما السلام).
12. حجّاج بن بدر سعدى، از مردان دلاور بصره كه پاسخ نامه امام(عليه السلام) را از بصره به كربلا آورد و تقديم امام(عليه السلام) كرد و در آنجا ماند تا به شهادت رسيد، بعضى شهادت او را بعد از ظهر ضمن مبارزه ذكر كرده اند.(3)
13. حُلاس بن عمرو راسبى، از اصحاب اميرمؤمنان و فرمانده نيروهاى آن حضرت در كوفه، كه ابتدا با سپاه ابن سعد به كربلا آمده بود، ولى چون ابن سعد شرائط امام را نپذيرفت وى شبانه به امام پيوست.
14. زاهر بن عمرو، از محبان و فدائيان اهل بيت(علیهم السلام) و از ياران نزديك عمرو بن الحَمِق ـ صحابى معروف ـ كه پس از شهادت عمرو بن الحمق به دست معاويه، به صورت پنهانى مى زيست تا آنكه در سال شصت پس از مناسك حج به خدمت امام رسيد و همراه امام به كربلا آمد.
15. زهير بن بشر خثعمى، ابن شهر آشوب او را از جمله شهداى اوّل به شمار آورده است. ولى نامش در منابع ديگر نيامده است.(4)
16. زُهير بن سُليم اَزْدى، وى در شب عاشورا پس از تصميم ابن سعد به جنگ با امام(عليه السلام) به جمع ياران آن حضرت پيوست.
17. سالم (غلام عامر بن مسلم)، از ساكنان بصره كه به اتفاق يزيد بن ثبيط در مكه به جمع ياران امام(عليه السلام) پيوست و به كربلا آمد.
18. سالم بن عمرو، از اهالى كوفه كه قبل از عاشورا در كربلا خود را به امام(عليه السلام) رساند.
19. سَوّار بن ابى حِمْيَر، وى قبل از آغاز جنگ به سپاه امام ملحق شد و در حمله اوّل مجروح گشت، سپاه ابن سعد او را اسير كردند ولى با وساطت خويشانش آزاد شد و پس از شش ماه به شهادت رسيد.(5)
20. شبيب بن عبدالله، از جمله دلاوران شجاعى كه به اتفاق سيف و مالك ـ فرزندان سريع ـ به امام(عليه السلام) پيوست.
21. عائذ بن مُجمّع، به اتفاق پدرش مجمّع بن عبدالله در بين راه به امام(عليه السلام) ملحق شد، حر بن يزيد مى خواست مانع شود كه امام(عليه السلام) فرمود: «اينها ياران من هستند و نبايد آنها را از اين كار بازدارى» صاحب حدائق، او را در شمار شهداى حمله اول آورده است.
22. عامر بن مسلم عبدى، از شيعيان بصره كه به همراه غلامش ـ سالم ـ به اتفاق يزيد بن ثبيط از بصره به مكه آمده و در آنجا به اردوى امام(عليه السلام) پيوست.
23. عبدالرحمان بن عبدالله يزنى(6)، وى از اصحاب رسول خدا و از ياران با اخلاص اميرمؤمنان على(عليه السلام) است. او همان كسى است كه در رحبه كوفه هنگامى كه حضرت على(عليه السلام) از مردم خواست هر كس در غدير خم حاضر بود، و حديث غدير را شنيده بپا خيزد و شهادت دهد، برخاست و شهادت داد. او از مكه به امام(عليه السلام) ملحق شد و به كربلا آمد.
24. عبدالرحمان بن مسعود، وى ابتدا در سپاه ابن سعد بود ولى قبل از آغاز جنگ به خدمت امام آمد و در ركاب آن حضرت به شهادت رسيد.
25. عبدالله بن بشير خثعمى، از دلاوران مشهور كه ابتدا در سپاه ابن سعد بود و قبل از شروع جنگ به امام(عليه السلام) پيوست.
26. عبدالله بن يزيد عبدى، از شيعيان بصره كه به اتفاق پدرش از بصره به مكه آمد و به جمع ياران امام درآمد.
27. عبيدالله بن يزيد عبدى، او نيز به همراه پدرش يزيد بن ثبيط و گروهى ديگر از بصره به مكه آمد و در آنجا به خيل سپاه امام(عليه السلام) ملحق شد.
28. عمرو بن ضبيعة (مشيعة)، وى از مردان شجاع و نام آوران جبهه هاى جنگ بوده است و رسول خدا(صلى الله عليه وآله) را درك كرده است. او با سپاه عمر بن سعد به كربلا آمد ولى سرانجام از خواب غفلت بيدار شد و به جمع ياران امام(عليه السلام) پيوست.
29. عمّار بن حسّان طائى، پدرش حسّان از اصحاب اميرمؤمنان على(عليه السلام) بود كه در جنگ هاى جمل و صفين شركت داشت و در ركاب آن حضرت در صفين به شهادت رسيد. عمّار از مكه به امام(عليه السلام) ملحق شد.
30. عمّار بن سلامة، از اصحاب رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و از سربازان اميرمؤمنان(عليه السلام) در جنگها بوده است. وى در كربلا به محضر امام(عليه السلام) شرفياب شد و در ركاب آن حضرت به فيض شهادت نائل آمد.
31. قاسم بن حبيب اَزْدى، از شيعيان كوفه كه ابتدا در سپاه ابن سعد بود ولى قبل از آغاز جنگ به سپاه امام(عليه السلام) پيوست.
32. قاسم بن زهير، از فرماندهان حضرت على(عليه السلام) در جنگ صفين بود و در جنگ هاى جمل و نهروان نيز شركت داشت. پس از آن حضرت از ياوران و مدافعان امام حسن مجتبى(عليه السلام) بود. در داستان كربلا خود را شبانه از كوفه به آن حضرت رساند.
33. كُردوس بن زهير، از اصحاب اميرمؤمنان(عليه السلام) كه به اتفاق دو برادرش شبانه به امام(عليه السلام) ملحق شد.
34. كنانة بن عتيق، از مردان زاهد و قارى قرآن بود. و در كربلا به محضر امام شرفياب شد.
35. مسلم بن كثير اَزدى، از ساكنان كوفه و از ياران اميرمؤمنان(عليه السلام) كه در يكى از جنگها يك پاى وى معلول شد، و در كربلا به امام(عليه السلام) پيوست.
36. مسعود بن حجّاج، از شيعيان و شجاعان معروف كه به اتفاق فرزندش قبل از عاشورا در كربلا به امام(عليه السلام) ملحق شدند و هر دو در حمله اول به فيض شهادت نايل آمدند.
37. مقسط بن زهير، او و دو برادرش از اصحاب اميرمؤمنان(عليه السلام) بودند و در جنگ هاى جمل و نهروان و صفين در ركاب آن حضرت حضور داشتند، وى شبانه به خيل سپاه امام(عليه السلام) پيوست.
38. نصر بن ابى نيزر، پدرش از فرزندان ملوك عجم يا از اولاد نجاشى است، وى از ياران اميرمؤمنان على(عليه السلام) و امام حسن مجتبى(عليه السلام) بوده است كه از مدينه همراه امام(عليه السلام) به مكه آمد و از آنجا به كربلا قدم نهاد. ابتدا سواره بود ولى پس از پى شدن اسبش پياده مى جنگيد تا به شهادت رسيد.
39. نعمان بن عمرو الراسبى، او و برادرش از اهل كوفه و از اصحاب اميرمؤمنان بودند، وى ابتدا با سپاه ابن سعد به كربلا آمد، ولى چون ابن سعد شرايط امام(عليه السلام) را نپذيرفت وى شبانه به جمع ياران امام(عليه السلام) پيوست.
40. نعيم بن عجلان انصارى، او و دو برادرش ـ نضر و نعمان ـ هر سه از اصحاب اميرمؤمنان(عليه السلام) بودند كه در جنگ صفين در ركاب آن حضرت جنگيدند. دو برادرش از دار دنيا رفتند ولى نعيم در كوفه باقى مانده بود تا آنكه امام حسين(عليه السلام) به سوى عراق آمد، وى به حضور امام(عليه السلام) شرفياب شد و در حمله اول به فيض عظيم شهادت در ركاب آن حضرت نائل آمد.(7)
اينان ياران فداكار و از جان گذشته اى بودند كه دفاع از امام(عليه السلام) و خاندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را وظيفه خود مى دانستند و با آگاهى و شناخت كامل از خطراتى كه در اين مسير بود جان بر كف در اين راه قدم نهاده بودند. و با آنكه جمع كوچك آنها هرگز از لحاظ جمعيت و تعداد قابل قياس با خيل عظيم سپاه دشمن نبود، مشتاقانه و بى باكانه با تمام توان به استقبال شهادت شتافتند و تا آخرين نفس در مقابل هجوم دشمن از خود، پايمردى نشان دادند و تا رمق داشتند از امامشان و اهل بيت پيامبر(صلى الله عليه وآله) دفاع كردند.
آنها اسوه هاى تاريخ و رهروان راه حق، و پيشتازان عزت و افتخار و قرب الهى بودند.(8)

پی نوشت:
(1). نام هاى شهداى كربلا در كتاب هاى ارشاد مفيد، تاريخ طبرى، مناقب ابن شهر آشوب، اعيان الشيعة، إبصار العين و نفس المهموم و كتاب هاى ديگر آمده است.
(2). در اعيان الشيعة، جندب بن حجير ثبت شده است (ج 1، ص 611).
(3). ابصارالعين، ص 124 .
(4). مناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 123 .
(5). رجوع شود به: مقتل الحسين مقرّم، ص 254 .
(6). در اعيان الشيعه، عبدالرحمان بن عبد ربّه، وارد شده است (ج 1، ص 611).
(7). ابصارالعين، ص 94 .
(8). گردآوري از کتاب: «عاشورا ريشه‏ ها، انگيزه‏ ها، رويدادها، پيامدها»، سعید داودی و مهدی رستم نژاد، (زیر نظر آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى)، انتشارات امام على بن ابى طالب(عليه السلام)، قم، 1388 هـ.ش‏، ص 430.

makarem.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی

امام حسین(ع)

عاشورا،روز عاشورا،شهدا،اولین شهدا،شهید عاشورا،شهدا عاشورا،شهدای عاشورا،شهدا روز عاشورا،شهدای روز عاشورا،یوم العاشورا،اولین شهدای روز عاشورا

امام حسین(ع)

• خلاصه زندگينامه امام حسين(ع)
• عمرو بن قرظه بن کعب انصاری چگونه شهید شد؟
• امام حسین(ع) در پی داشتن یاران مخلص
• چرا محمد حنفیه در قیام امام حسین(ع) نبود؟
• عبدالله بن حسن(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• توصیف امام حسین(ع) در کلام بزرگان اهل سنت
• درباره امام حسین(ع) ، در منابع اهل سنت
• الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة
• عبادت امام حسین(ع) در منابع اهل سنت
• امام حسین(ع) در زمان حاکمیت پدر بزرگوارشان
• تشویق ائمه(ع) به زیارت امام حسین(ع) در کربلا
• توصیف امام حسین(ع) از زبان صحابه و تابعین
• سخنرانی امام حسین(ع) در اعتراض به معاویه
• امام حسین(ع) در چه تاریخی متولد شدند؟
• خوردن تربت امام حسین(ع) به عنوان تبرک
• حدیث(سرور جوانان بهشت)به نقل از اهل سنت
• ابن تیمیه و انکار امر یزید به قتل امام حسین(ع)
• چرا متوکل قبر امام حسين(ع) را تخريب کرد؟
• ادعای ابن تیمیه بر عدم رضایت یزید به قتل امام
• چرا امام حسین(ع) نام پسرانش را علی گذاشت؟
• محل دفن سر مقدس امام حسین(ع)
• مبارزات امام حسین(ع) قبل از امامت
• حسن و حسین(ع) از نام های اهل بهشت
• امام حسین(ع) دارای چند فرزند بود؟
• جایگاه ویژه امام حسین(ع) نزد پیامبر(ص)
• سوگواری پیامبران الهی بر امام حسین(ع)
• عزای حسینی(ع) قبل از شهادت او
• عزاداری بنی هاشم پس از برگشت به مدینه
• عزاداری اسرای کربلا در شام
• امام سجاد(ع) و عزاداری برای امام حسین(ع)
• اقامه عزای امام حسین(ع) توسط ائمه(ع)
• عزاداری امام حسین(ع)، محور قیام علیه ظالمان
• عزاداری امام حسین(ع) موجب خودسازی
• عزاداری موجب حفظ مکتب اهل بیت(ع)
• امام حسین(ع) فدا شد برای بخشش گناهان؟
• گریه طولانى امام سجاد(ع) بر امام حسین(ع)
• آیا نوحه سرایی در عصر معصومین(ع) هم بوده؟
• توصیه ائمه(ع)، به برپائی مجلس عزای حسینی
• روش ائمه در احیای حماسه عاشورا
• منظور از تباکی در عزاداری چیست؟
• به چه نوع عزاداری بیشتر توصیه شده است؟
• جایگاه گریه در عزای حسینی(ع)
• چرا در عاشورای باید کسب و کار را تعطیل کرد؟
• نقش مردم در اتخاذ صلح و قیام از سوی حسنین(ع)
• پیروز و شکست خورده واقعه کربلا کیست؟
• اختلاف منش حاکمان، در صلح و قیام حسنین(ع)
• چرا امام حسین(ع) در زمان معاویه قیام نکرد؟
• حضرت علی اکبر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• سوید بن عمرمو ، آخرین شهید کربلا
• سعید بن عبدالله حنفی چگونه به شهادت رسید؟
• عابس بن ابی شبیب چگونه به شهادت رسید؟
• شهدایی که سرشان به سوی امام پرتاب شد
• مسلم بن عوسجه چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت علی اصغر(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• حضرت ابوالفضل(ع) چگونه به شهادت رسید؟
• شهدای خاندان جعفر طیار در کربلا
• شهدای خاندان عقیل در کربلا
• اصحاب قدیمی در لشکر امام حسین(ع)
• شهید کربلا ، ابوثمامه صائدی که بود؟
• نافع بن هلال را بیشتر بشناسیم
• آشنایی با جون ، غلام امام حسین(ع)
• یزید بن ثبیط چگونه به امام حسین(ع) پیوست؟
• شهید کربلا ، عمرو بن جناده که بود؟
• غلام ترک در سپاه امام حسین(ع) که بود؟
• شهید کربلا ، انس بن حرث کاهلی که بود؟
• حبیب بن مظاهر را بیشتر بشناسیم
• زهیر بن قین را بیشتر بشناسیم
• بریر بن خضیر که بود؟
• حجاج بن مسروق چگونه به شهادت رسید؟
• عبدالله بن عمیر کلبی چگونه به شهادت رسید؟
• چه کسانی از دشمن به امام حسین(ع) پیوستند؟
• امام حسین(ع) پس از شهادت مسلم بن عقیل(ع)
• در منزل ثعلبیه بر امام حسین(ع) چه گذشت؟
• امام حسین(ع) اهداف خود را اینگونه تشریح کرد
• نخستین عاملی که در نهضت کربلا نقش داشت
• پیش گویی امیرالمومنین علی(ع) از ماجرای کربلا
• قیس بن مسهر دوم سفیر امام حسین(ع)در کوفه
• ورود امام حسین(ع) به کربلا
• برخورد امام حسین(ع) در قبال نامه های ابن زیاد
• دعوت از کوفیان ، حتی پس از حضرت مسلم(ع)
• آیا امام حسین(ع) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟
• دیدار امام حسین(ع) با عبیدالله بن حر جعفی
• خطبه امام حسین(ع) در منزلگاه (بیضه)
• حر ریاحی راه کوفه را بر امام حسین(ع) بست
• رویارویی امام حسین(ع) با سپاه حر بن یزید
• موضع عبدالله به جعفر در قبال قیام امام حسین(ع)
• دعوت امام حسین(ع) از مردم بصره

• دیدار عبدالله بن عباس با امام حسین(ع)
• امام حسین(ع) و قیام در گفتگو با عبدالله بن عمر
• چرا امام حسین(ع) مکه را برای قیام انتخاب نکرد؟
• شروع علنی قیام حسینی از کجا بود؟
• وداع امام حسین(ع) با محمد حنفیه
• وداع امام حسین(ع) با قبر رسول خدا(ص)
• ماجرای واقعه حره چه بود؟
• نخستین قیام پس از شهادت امام حسین(ع)
• تحقق وعده نصرت الهی، در قیام امام حسین(ع)
• آیا قیام عباسیان هم متاثر از قیام عاشورا بود؟
• قیام امام حسین(ع) و تاثیر آن بر بیداری جامعه
• واقعه حره در مدینه پس از عاشورا
• قیام توابین از ثمرات قیام عاشورا
• نقش قیام عاشورا در رسوایی بنی امیه
• دستاورد های پیام آوران کربلا چه بود؟
• قیام امام حسین(ع) موجب انقراض بنی امیه شد
• اعتراضات فردی در حمایت از قیام امام حسین(ع)
• اخبار کربلا چه تاثیری در میان مسلمانان داشت؟
• قیام امام حسین(ع) باعث احیای اسلام گردید
• ابن تیمیه و انکار فرستادن سر امام حسین(ع)
• نقش عمر بن خطاب در شهادت امام حسین(ع)
• پیکر شهدای کربلا را چه کسی دفن کرد؟
• دلایل ورود اسرا به کربلا در اربعین
• جابر انصاری و زیارت امام حسین(ع) در روز اربعین
• ورود کاروان اسیران به کربلا در اوّلین اربعین
• علت تردید در ورود اسرا به کربلا در اربعین سال61
• کاروان اسیران در اربعین حسینی به کربلا آمدند؟
• مسیر کوفه به شام بر اسرای کربلا چه گذشت؟
• تلاوت قرآن توسط سر امام حسین(ع)
• عبور قافله اسیران ، از کنار قتلگاه
• اهل بیت امام حسین(ع) چگونه به اسارت رفتند؟
• امام حسین(ع) دختری به نام رقیه داشتند
• سخنان امام حسین(ع) پس از نماز ظهر عاشورا
• نماز اول وقت در ظهر عاشورا
• تقسیم سرهای شهدای کربلا
• سر امام حسین(ع) در خانه خولی
• تاختن اسب بر پیکر امام حسین(ع)
• آتش زدن خیمه های امام حسین(ع) در عاشورا
• اولین فریاد حمایت از مظلومان در کربلا
• بی حرمتی به اهل خیام امام حسین(ع) در کربلا
• غارت انگشتر و شمشیر امام حسین(ع) در کربلا
• نفرین امام حسین(ع) بر قاتلان کربلا
• حمله سپاه عمربن سعد به خیمه ها
• توصیه های حبیب بن مظاهر به اصحاب
• توصیه حضرت عباس(ع) به هاشمیان در عاشورا
• حضرت زینب(س) و شهادت امام حسین(ع)
• اعلام وفاداری اصحاب الحسین(ع)در شب عاشورا
• علت درخواست مهلت در عصر تاسوعا
• اولین شهدای روز عاشورا
• شروع جنگ در روز عاشورا
• امام حسین(ع) و بیان عاقبت سپاه دشمن
• امام حسین(ع) به کوفیان خائن چه فرمودند؟
• اتمام حجت امام حسین(ع) با دشمن در عاشورا
• نصیحت دشمنان درعاشورا توسط امام حسین(ع)
• مناجات های امام حسین(ع) در روز عاشورا
• خواب و رویای امام حسین(ع) درسحرگاه عاشورا
• اخبار غیبی امام حسین(ع) به اصحابش
• امام حسین(ع) و برداشتن بیعت از یاران
• مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش
• ذلت ناپذیری امام حسین(ع) و اصحابش
• یاران امام حسین(ع) چگونه بودند؟
• شهادت حجّت الهی توسط مردمی مسلمان
• انگیزه های خالص الهی در قیام عاشورا
• امتیاز نهضت عاشورا بر دیگر نهضت ها
• نقش شاعران در احیای حماسه حسینی
• قیام امام حسین(ع) قیامی آگاهانه بود
• معاویه چگونه زمینه واقعه عاشورا را فراهم کرد؟
• سخنان یزید و آثار انتقام جوئی از بنی هاشم
• عقده های امویان نسبت به بنی هاشم
• تاثیر کینه امویان از شکست هایشان
• نقش اختلافات بنی امیّه و بنی هاشم در کربلا
• بنی هاشم چه امتیازاتی بر بنی امیه داشتند؟
• مهمترین عامل ایجاد نهضت امام حسین(ع)
• ریشه های دشمنی بنی امیه با بنی هاشم
• بهترین روش برای مطالعه پیرامون عاشورا
• عوامل پیدایش نهضت امام حسین(ع)
• اگر دعوت کوفیان نبود ، باز هم قیام کربلا بود؟
• کینه نسبت به امام علی(ع) از عوامل عاشورا
• در وداع امام حسین(ع)و محمدحنفیه چه گذشت؟
• هشدار امام حسین(ع) به ترک امر به معروف
• (عمل به وظیفه) و (رسیدن به نتیجه) و عاشورا
• اقدامات امام حسین(ع) برای حکومت اسلامی
• امام حسین(ع) شایسته و وارث حاکمیت
• آیا می توان عاشورا را یک حماسه تاریخی دانست؟
• تاثیر عاشورا بر افکار عمومی جهانیان در طول تاریخ
• امام حسین(ع) برای امر به معروف قیام نمود
• امام حسین(ع) برای اصلاح امت قیام کرد
• نقش کوفیان در قیام امام حسین(ع)
• قیام امام حسین(ع) و تحقق عدالت اجتماعی
• قیام امام حسین(ع) و تشکیل حکومت اسلامی
• ماموریت امام حسین(ع) بعد از شهادت مسلم(ع)
• اوضاع حکومت بنی امیه در دوران امام حسین(ع)
• چرا امام حسین(ع) با یزید بیعت نکرد؟
• فلسفه صلح امام حسن(ع)و قیام امام حسین(ع)
• جامعه زمان امام حسین(ع) نیاز به اصلاح داشت؟
• سخنرانی امام حسین(ع) در منی برای حجاج
• دیدار امام حسین(ع) با فرزدق شاعر
• احیای حق و از بین بردن باطل در قیام حسینی
• خدا میخواست که امام حسین(ع) قیام کند
• چرا امام حسین(ع) دعوت کوفیان را پذیرفت؟
• مرگ با عزّت بهتر از زندگی با ذلت
• حرکت امام حسین(ع) با علم به نفاق کوفیان
• قیام امام حسین(ع) در برابر بدعت ها
• خطبه امام سجاد(ع) در کوفه
• خطبه امام سجاد(ع) در شام
• خطبه عليا مخدره حضرت زينب کبري(س) در کوفه
• خطبه حضرت ام کلثوم(س) در کوفه
• خطبه حضرت فاطمه صغرى(س) در کوفه
• ورود اهل بيت امام حسين(ع) به مجلس ابن زياد
• سخن از امام موسي صدر درباره امام حسين(ع)
• سخن امام موسي صدر پيرامون حضرت زينب(س)
• شهادت عبدالله عفيف ازدي(ره)

• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات

• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• القاب امام حسین(ع)
• معنای ثارالله چیست؟
• لقب سیدالشهداء برای امام حسین(ع)
• لقب ثارالله برای امام حسین(ع)
• میلاد امام حسین(ع)
• نقش نگین انگشتر امام حسین(ع)
• از امام حسین(ع) بیشتر بدانیم
• حضرت شهربانو(س) ، همسر امام حسین(ع)
• لبیک یا حسین(ع) ، سیدحسن نصرالله لبنان 
(فیلم)
• هروله عاشورا در کربلا 
(فیلم)
• گریه امام خمینی(ره) برای سیدالشهدا(ع) 
(فیلم)
• عزاداری و سینه زنی در جبهه و جنگ 
(فیلم)
• روضه خوانی و سینه زنی مرحوم کوثری 
(فیلم)
• کربلا کربلا ما داریم میاییم 
(فیلم)
• سید عزالدین زنجانی - حکایتی حسینی 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین حسینی - رهبر انقلاب 
(فیلم)
• تشکر از خادم های زیارت اربعین توسط رهبر
 (فیلم)
• روضه عصر عاشورا - امام خامنه ای سال64 
(فیلم)
• پیاده روی اربعین در کربلا 
(فیلم)
• کتاب نفس المهموم 
- شیخ عباس قمی
• کتاب آفتاب در مصاف
 - امام خامنه ای
• کتاب امام حسین(ع) و احیای دین -
 علامه جعفری
• کتاب امام حسین(ع)شهیدفرهنگ
 - علامه جعفری
• کتاب آذرخش کربلا - 
علامه مصباح یزدی
• کتاب کامل الزيارات - 
ابن قولويه(ره)
• کتاب رسول ترک - 
آزاد شده امام حسين(ع)
• کتاب زينب(س)پيامبر عاشورا - 
اشتهاردی(ره)
• کتاب مقتل لهوف - 
سيد بن طاووس(ره)
• کتاب مقتل لهوف (متن عربي) - 
ابن طاووس(ره)
• کتاب روضه الشهدا - 
مرحوم کاشفی(ره)
• کتاب مقتل مقرم - 
عبدالرزاق مقرم(ره)
• کتاب مقتل از مدينه تا مدينه - 
آيت الله ذهنی(ره)
• کتاب 69 منزل بهر عزاداري - 
عزاداري سنتی
• نرم افزار اختصاصي حضرت زينب(س)  - 
اندرويد
• نسخه کامل اشعار محتشم کاشاني  - 
اندرويد

دریافت کد - امام حسین(ع)