نخستین مسلمان در کلام امام حسن مجتبی(ع)

نخستین مسلمان در کلام امام حسن مجتبی(ع)


امام حسن(علیه السلام) چه کسى را به عنوان اولین مسلمان معرفى مى کنند؟


امام حسن(ع) در مجلس معاویه و ذیل برشماری فضائل پدرش امام علی(ع)، او را به عنوان اولین کسی که اسلام آورد معرفی می کند.
پاسخ تفصیلی: امام حسن(علیه السلام) در مجلس معاویه در خطبه اى مى فرمایند: «أنشدُکُم الله أیّها الرهط: أتعلمون أنَّ الّذی شتمتموه منذ الیوم صلّى القبلتین کلتیهما؟! و أنت یا معاویة بهما کافرٌ، تراها ضلالة، و تعبد اللات والعزّى غوایة. و أنشُدُکم الله: هل تعلمون أنَّه بایع البیعتین کلتیهما؛ بیعة الفتح و بیعة الرضوان؟! و أنت یا معاویة بإحداهما کافر، و بالاُخرى ناکث. و أنشُدُکم الله: هل تعلمون أنّه أوّل الناس إیماناً؟! و أنّک یا معاویة و أباک من المؤلّفة قلوبهم»(1)؛ (اى جماعت شما را به خدا سوگند مى دهم: آیا مى دانید به چه کسى امروز دشنام مى دهید؟ به کسى که به هر دو قبله نماز خوانده است. تو اى معاویه! کافر به آن دو بودى و آن دو را گمراهى مى دانستى و بُت لات و عزّى را منحرفانه مى پرستیدى. شما را به خدا سوگند! آیا مى دانید که او در دو بیعت بزرگ فتح و رضوان حضور داشت و بیعت کرد؟ در حالى که تو اى معاویه در یکى از آنها کافر بودى و در دیگرى ناکث (پیمان شکن). شما را به خدا سوگند! آیا مى دانید که او اولین کسى بود که ایمان آورد؟ و تو و پدرت اى معاویه از مؤلّفة قلوبهم (افرادى که با دادن پول و مال به آنها به سوى اسلام میل کردند) بودى).(2)
        
پی نوشت:
        
(1). شرح نهج البلاغة، ج 2، ص 101 (ج 6، ص 288، خطبه 83.
(2). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 325.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

نخستین مسلمان،نخستین مسلمان در کلام امام حسن،در کلام امام حسن مجتبی،نخستین مسلمان در کلام امام حسن مجتبی(ع)

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)

   
   

سربازان اسلام