نخستین مسلمان در بیان امیرالمومنین على(ع)

نخستین مسلمان در بیان امیرالمومنین على(ع)


از منظر امیرالمومنین على(علیه السلام) اولین مسلمان چه کسى است؟


امیرالمؤمنین على(ع) در موارد متعددى خود را به عنوان اولین مسلمان معرفى کرده است و صحابه و محدثین فریقین این احادیث را نقل و آن را تایید کرده اند.
امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در موارد متعددى خود را به عنوان اولین مسلمان معرفى کرده است [و به این ویژگی خود احتجاج کرده و اصحاب هم آنرا تایید کرده اند].
در ذیل به نمونه هایى از آنها اشاره مى کنیم:
1 ـ [حضرت] مى فرمایند: «أنا عبدالله، و أخو رسول الله، و أنا الصدّیق الأکبر، لا یقولها بعدی إلاّ کاذبٌ مُفتر؛ و لقد صلّیتُ مع رسول الله قبل الناس بسبع سنین، و أنا أوّل من صلّى معه»؛ (من بنده خدا و برادر پیامبر هستم، من صدّیق اکبرم و پس از من هر کس چنین ادّعایى کند، دروغگو و افترا زننده است، و من کسى هستم که هفت سال پیش از همه با پیامبر نماز خوانده ام، و من اوّلین فرد نمازگزار با پیامبر هستم).
این روایت را ابن أبى شیبه(1)، و نسائى(2)، و ابن ماجه(3)، و حاکم(4)، و طبرى(5)، با سند صحیح و راویان ثقه نقل کرده اند.
2 ـ مى فرمایند: «عبدتُ الله قبل أن یعبده أحد من هذه الاُمّة خمس سنین»(6)؛ (من پنج سال خدا را پیش از اینکه کسى عبادت کند عبادت کرده ام).
3 ـ مى فرمایند: «ما أعرف أحداً من هذه الاُمّة عبَدَ الله بعد نبیّنا غیری، عبدتُ الله قبل أن یعبده أحد من هذه الاُمّة تسع سنین»(7)؛ (پس از پیامبر هیچ کس جز من نبود که خدا را عبادت کند؛ زیرا نُه سال پیش از آنکه کسى از این امّت خدا را عبادت کند، خدا را عبادت کرده ام).
4 ـ مى فرمایند: «بُعث رسول الله(صلى الله علیه وآله) یوم الإثنین، و أسلمتُ یوم الثُلاثاء»(8)؛ (پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) روز دوشنبه به پیامبرى مبعوث شد و من روز سه شنبه ایمان آوردم).
5 ـ مى فرمایند: «صلّیتُ مع رسول الله(صلى الله علیه وآله) ثلاث سنین، قبل أن یصلّی معه أحدٌ من الناس»؛ (من سه سال پیش از آنکه کسى با پیامبر نماز بگزارد، نماز خوانده ام). این روایت را احمد با دو سند نقل کرده است.(9)
6 ـ در أشعارى که حضرت براى معاویه نوشته که برخى از علماى اهل تسنن نیز آن را ذکر کرده اند(10)، آمده است:
سبقتُکمُ إلى الإسلام طُرّاً *** غلاماً ما بَلَغْتُ أوان حلمی
(من نوجوان بودم و هنوز بالغ نشده بودم که پیش از همه شما ایمان آورده و مسلمان شدم).(11)
       
پی نوشت:
       
(1). المصنّف، ج 12، ص 65، ح 12133.
(2). خصائص أمیر المؤمنین، ص 25، ح 7؛ و در السنن الکبرى، ج 5، ص 107، ح 8395.
(3). سنن ابن ماجة، ج 1، ص 44، ح 120.
(4). المستدرک على الصحیحین، ج 3، ص 121، ح 4584.
(5). تاریخ الاُمم والملوک، ج 2، ص 213 (ج 2، ص 310).
(6). الاستیعاب، ج 2، ص 448 (القسم الثالث/3/1095 ، شماره 1855)؛ الریاض، ج 2، ص 158 (ج 3، ص 100)؛ السیرة الحلبیّة، ج 1، ص 288 (ج 1، ص 271).
(7). مراجعه شود: خصائص أمیر المؤمنین، نسائى، ص 3 (ص 27، ح 8؛ و در السنن الکبرى، ج 5، ص 107، ح 8396).
(8). الصواعق المحرقة، ص 72 (ص 120)؛ تاریخ الخلفاء، سیوطى، ص 112 (ص 156).
(9). فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، ج 2، ص 682، ح 1165 و 1166.
(10). تاریخ ابن عساکر، ج 12، ص 397؛ شرح نهج البلاغة ابن ابى الحدید، ج 4، ص 122 خ 56؛ الصواعق المحرقة، ص 133.
(11). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 325.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

نخستین مسلمان،اولین مسلمان،امیرالمومنین اولین مسلمان،امام علی اولین مسلمان،امیرالمومنین نخستین مسلمان،امام علی نخستین مسلمان

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)