نگاه کردن به چهره على(ع) عبادت است

نگاه کردن به چهره على(ع) عبادت است

 

حدیث «اَلنَظَرُ عَلى وَجْهِ عَلىّ عِبادَة»
بر اساس روایت پیامبر(صلى الله علیه وآله) نگاه به على(علیه السلام) چه آثاری دارد؟


محبّ الدین طبرى در «ریاض»(1) از ابوبکر و عبدالله بن مسعود و عمرو عاص و عمران بن حصین و دیگران از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نقل کرده اند که فرمود «النظر إلى وجه علىّ عبادة»؛ (نگاه کردن به چهره على(علیه السلام) عبادت است9 .
و در حدیث ابوذر آمده است : رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمودند :«مَثَلُ علیٍّ فیکم ـ أو قال : فی هذه الاُمّة ـ کمثل الکعبة المستورة، النظر إلیها عبادةٌ ، والحجُّ إلیها فریضةٌ»؛ (مَثَل على(علیه السلام) در میان شما ـ یا در این امّت ـ مَثَل کعبه پوشیده شده است که نگاه کردن به آن عبادت و حجّ (قصد و آهنگِ رفتن) به سوى آن واجب است9 .(2)
       
پی نوشت:
       
(1). الریاض النضرة،ج2 ، ص 219 [ج3، ص172] .
(2). گردآوری از کتاب: گزیده ای جامع از الغدیر، علامه شیخ عبدالحسین امینی، ترجمه محمد حسین شفیعی شاهرودی، موسسه میراث نبوت، چاپ سوم، ص 375.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

چهره علی،چهره امام علی،چهره امیرالمومنین،نگاه به علی،نگاه به امیرالمومنین،نگاه به چهره علی،نگاه به چهره امام علی،نگاه به چهره امیرالمومنین،نگاه به علی عبادت است،نگاه به امیرالمومنین عبادت است

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)