عناوین اسلامی

   
   

فضایل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو هیثم مالک بن تیهان

فضایل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو هیثم مالک بن تیهان


ابو هیثم مالک بن تیهان حضرت امیرالمومنین على(علیه السلام) را چگونه توصیف مى کند؟


ابو هلال به نقل از هیثم بن عَدى می گوید: ابو هیثم در نزد على بن ابى طالب(علیه السلام) به پا خواست و گفت: حسادت قریش با تو دو گونه است. خوبانِ آنان، به خاطر رقابت در بزرگى و بلند مرتبگى، آرزو مى کنند که چون تو باشند؛ و بَدان آنان، به گونه اى با تو حسادت مى کنند که بر دل ها سنگینى مى کند و خوبى ها را از بین مى برد؛ چون آنان وقتى که نعمتى در تو مى بینند که از آن برخوردارى و آنان محروم اند، این که به تو برسند خشنودشان نمى کند و مى خواهند از تو پیشى بگیرند، و به خدا که این آرزوى آنان، دور و دست نیافتنى است و هنگامى که تو بر آنان پیشى گرفتى و نتوانستند به تو برسند، آنچه را مى بینى انجام مى دهند.
سوگند به خدا که سزاوارترین فردى هستى که باید قریش، سپاس گزار وى باشد. هنگامى که پیامبرشان زنده بود، یاریش کردى و هنگامى که در گذشت، حقوقى را که بر عهده اش بود، ادا کردى. سوگند به خدا که تجاوز کارى شان، جز بر خودشان نیست و جز بیعت خدا را نشکستند. قدرت خدا، برتر از قدرت آنان است.
دست و زبان ما انصاریان با توست؛ دست هایمان براى کسانى که هستند و زبانمان براى کسانى که نیستند.(1)، (2)

پی نوشت: 
(1). اوائل ابى هلال، ص 150.
(2). گردآوری از کتاب: دانش نامه امیرالمومنین(ع)، محمد محمدی ری شهری، ناشر: دارالحدیث، چاپ اول، ج8، ص 473.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

فضائل امیرالمومنین علی،ابوهیثم،ابو هیثم مالک بن تیهان،امام علی و ابوهیثم،امیرالمومنین و ابوهیثم،امام علی و مالک بن تیهان،امیرالمومنین و مالک بن تیهان

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)