عناوین اسلامی

   
   

احاطه امیرالمومنین على(ع) بر قرآن در بیان ابن مسعود

احاطه امیرالمومنین على(ع) بر قرآن در بیان ابن مسعود


ابونعیم در «حلیه»(1) از ابن مسعود نقل کرده است: «إنّ القرآن اُنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلاّ وله ظهر وبطن ، وإنّ علیّ بن أبی طالب عنده منه الظاهر والباطن»؛ (همانا قرآن بر هفت حرف نازل شده، و هیچ حرفى از قرآن نیست مگر آن که براى آن ظاهر و باطنى است، و نزد على بن ابى طالب آن ظاهر و باطن وجود دارد) .(2)
        پی نوشت:
       
(1). حلیة الأولیاء [ج1، ص65] .
(2). گردآوري از کتاب:  گزیده ای جامع از  الغدیر، محمد حسن شفیعی شاهرودی، قلم مکنون، قم، 1428 ه.ق ،  ص 617.

سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

احاطه،احاطه امیرالمومنین،ابن مسعود،در بیان ابن مسعود،احاطه امام علی بر قرآن،احاطه امیرالمومنین بر قرآن،امام علی و قرآن،امیرالمومنین و قرآن

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)