عناوین اسلامی

   
   

فضائل امیرالمؤمنین(ع) در شعر عتبة بن ابولهب

فضائل امیرالمؤمنین(ع) در شعر عتبة بن ابولهب


عتبة بن ابولهب در روز سقیفه در مورد فضائل امیرمؤمنان على(علیه السلام) چه شعرى سرود؟


عتبة بن ابولهب در آن روز در جمع مدّعیان فضایل چنین سرود :
1 ـ «ما کنت أحسبُ أنّ الأمرَ منصرفٌ *** عن هاشم ثمّ منهم عن أبی حسنِ
2 ـ عن أوّلِ الناس إیماناً وسابقةً *** وأعلمِ الناسِ بالقرآن والسننِ
3 ـ وآخر الناس عهداً بالنبیّ ومن *** جبریلُ عونٌ له فی الغسل والکفنِ
4 ـ من فیه ما فیهمُ لا یمترون به *** ولیس فی القوم ما فیه من الحُسنِ
5 ـ ماذا الّذی ردّکم عنه فنعلمه *** ها إنَّ بیعتکم من أوّل الفتنِ» (1)
1 ـ (گمان نمى کردم که امر خلافت از بنى هاشم ، و سپس از بین آنها از ابوالحسن برگردد. 2 ـ از نخستین کسى از مردم که ایمان آورد، و سبقت گرفت، و داناترین مردم به قرآن و سنّت هاست. 3 ـ و آخرین کسى که با پیامبر دیدار داشت (وپیامبر اسرار امامت و ولایت را به او منتقل کرد) ، و کسى که جبرئیل در غسل و کفن پیامبر به او کمک مى کرد. 4 ـ کسى که همه فضیلتهاى آنها را دارد و آنها در این شکّ ندارند، ولى حُسن و فضیلتى که او دارد آن قوم ندارند . 5 ـ چه چیز شما را از او دور کرد؟! (بگویید) تا بدانیم ! بدانید که بیعت شما (با ابوبکر) از اوّلین فتنه هااست) .(2)

پی نوشت:
(1). تاریخ یعقوبى، ج 2 ، ص 103 [ج2، ص124] ؛ شرح ابن أبی الحدید، ج 3 ، ص 259 [ج13، ص232] ، خطبه 238 .
(2). گردآوري از کتاب:  گزیده ای جامع از  الغدیر، محمد حسن شفیعی شاهرودی، قلم مکنون، قم، 1428 ه.ق ،  ص 609.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

فضایل امیرالمومنین،شعر عتبه،عتبة بن ابولهب،شعر عتبة بن ابولهب،امیرالمومنین در شعر عتبه بن ابولهب،امام علی در شعر عتبه بن ابولهب

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)