عناوین اسلامی

   
   

فضائل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو ایوب انصاری

فضائل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو ایوب انصاری

 

در کتاب تاریخ بغداد به نقل از ابراهیم، از علقمه و اسود آمده: به هنگام بازگشت ابو ایّوب انصارى از صفّین، به نزدش رفتیم و گفتیم: اى ابو ایّوب! خداوند با فرود آمدن محمّد(صلى الله علیه وآله) به خانه تو و آمدن شترش ـ به خاطر لطف و اکرام خداوند به تو ـ به درِ خانه تو و نه دیگران، تو را اکرام کرده است و امروز، شمشیر بر شانه مى نهى و با آن، گوینده «لا اله الّا الله» را مى کشى؟
گفت: اى مرد! پیشوا به پیروانش دروغ نمى گوید. پیامبر(صلى الله علیه وآله) به ما دستور داده است که به همراه على(علیه السلام) با سه گروه بجنگیم: با ناکثین (عهد شکنان)، قاسطین (تجاوزکاران) و مارقین (از دین به در روندگان). ناکثین، اهل جمل (طلحه و زبیر) بودند که جنگیدیم و اکنون از جنگ با قاسطین (یعنى معاویه و عمرو عاص) بر مى گردیم؛ و امّا مارقین؛ آنان در حاشیه رودخانه ها، در نخلستان ها و حاشیه نخلستان ها، و در کنار نهرها اقامت مى گزینند. و سوگند به خدا که نمى دانم آنان کجایند، ولى حتماً باید با آنان، به خواست خدا، پیکار کنیم.
از پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) شنیدم که به عمّار فرمود: «اى عمّار! تو را گروه ستمکار مى کشند و تو در این هنگام، با حق هستى و حق با توست. اى عمّار بن یاسر! اگر دیدى على(علیه السلام) در یک وادى گام بر مى دارد و همه مردم، در وادى اى غیر از وادى او گام مى زنند، با على(علیه السلام)حرکت کن؛ چرا که او تو را به پستى رهنمون نیست و از هدایت، بیرونت نمى سازد. اى عمّار! کسى که شمشیرى بر خود حمایل کند که با آن، علىّ را بر دشمنانش یارى رسانَد، در روز قیامت، خداوند، دو حمایل از دُر بر گردنش مى آویزد و آن که شمشیرى بر خود ببندد که با آن، دشمن على را علیه او یارى رساند، خداوند در روز قیامت، دو حمایل از آتش بر گردنش مى آویزد».
گفتیم: اى مرد، کافى است! خدا رحمتت کند! کافى است! خدا رحمتت کند!(1)، (2)

پی نوشت:
(1). تاریخ بغداد، ج 13، ص 186؛ تاریخ دمشق، ج 42، ص 272؛ البدایة و النهایة، ج 7، ص 370؛ مناقب خوارزمى، ص 193، ح 232؛ بشارة المصطفى، ص 146؛ کشف الغمّة، ج 1، ص 261.
(2). گردآوری از کتاب: دانش نامه امیرالمومنین(ع)، محمد محمدی ری شهری، ناشر: دارالحدیث، چاپ اول، ج8، ص 471.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

ابو ایوب،ابو ایوب انصاری،فضائل امیرالمومنین،فضایل امیرالمومنین،امام علی و ابوایوب انصاری،امیرالمومنین و ابوایوب انصاری،امام علی از منظر ابوایوب انصاری

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)