عناوین اسلامی

   
   

فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان انس بن مالک

فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان انس بن مالک


انس بن مالک در مورد فضائل علی(علیه السلام) چه بیانی دارد؟
عدۀ زیادی از صحابه فضائلی را در مورد امیرالمومنین(علیه السلام) به نقل از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) بیان کردند، از آن جمله اَنس بن مالک است که می گوید: پیامبر(صلی الله علیه وآله) مرا به سوى ابو بَرزه اسلمى فرستاد تا اینکه به همراه او به محضرپیامبر(صلی الله علیه وآله) آمدیم؛ شنیدم که به او مى فرمود: «اى ابو برزه، پروردگار جهانیان، دربارۀ على بن ابى طالب، با من عهدى بسته و گفته است: او پرچم هدایت، نشان ایمان، و امام اولیاى من، و نور همه پیروانم است.
اى ابو برزه! على بن ابى طالب درقیامت، پرچمدارم و امین بر کلیدهاى گنجینه هاى رحمت(1) پروردگارمن است».(2)
در جای دیگر پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: اى على! تو سَرور مسلمانان، امام پرهیزگاران، پیشواى سپیدرویان، و بزرگِ مؤمنانى.(3)
همچنین به نقل از اَنَس بن مالک است که می گوید: پیامبر خدا فرمود : «اى اَنَس! آب وضویى برایم بیاور». پس وضو ساخت و برخاست و دو رکعت نماز خواند و فرمود: «اى انس! نخستین کسى که از این در وارد مى شود، امیر مؤمنان، و سرور مسلمانان، و پیشواى سپیدرویان است».
گفتم: خدایا! او را مردى از انصار قرار ده؛ و این را کتمان کردم، که ناگهان على(علیه السلام) آمد. پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: «اى انس! او کیست؟».
گفتم: على(علیه السلام) است. پیامبر(صلی الله علیه وآله) با شادمانى برخاست و او را در آغوش گرفت و صورت به صورتش نهاد و صورتش را به صورت على مالید و عرق على(علیه السلام) را به صورتش سایید.
على(علیه السلام) گفت: اى پیامبر خدا! در حقّ من کارى مى کنى که پیش از این نکرده بودى!
فرمود: «چه چیز مرا باز دارد، در حالى که تو پیام الهى را از سوى من ابلاغ مى کنى و سخنم را به آنان مى رسانى و اختلاف هایشان را پس از من برایشان روشن مى کنى». (4)
سپس پیامبر خدا(صلی الله علیه وآله) فرمود: اى على! تو به جاى من قرار مى گیرى. و گفته تو گفته من، فرمان تو فرمان من، و اطاعت از تو اطاعت از من، و اطاعت از من اطاعت از خداست؛ و نافرمانى از تو نافرمانى از من، و نافرمانى از من نافرمانى از خدا است. (5)
انس می گوید: هیچ کس را به اندازه اعتبار على بن ابى طالب نزد پیامبر(صلی الله علیه وآله) ندیدم. چرا که در نیمه هاى شب، پیامبر(صلی الله علیه وآله) مرا مى فرستاد که او را بیاورم و تا صبح با او خلوت مى کرد، و تا زمانى که از دنیا رفت، على نزد او چنین بود. (6)
نیز عثمان بن مطرّف می گوید: مردى از انس بن مالک، درباره على بن ابى طالب(علیه السلام) پرسید.
انس گفت :تصمیم گرفتم که هرگاه از من درباره على(علیه السلام) پرسیده شد، هیچ حدیثى را کتمان نکنم. زیرا که علی(علیه السلام) در روز قیامت، سردسته پرهیزگاران است. و به خدا سوگند که این را از پیامبر(صلی الله علیه وآله) شنیدم. (7)، (8)

پی نوشت:
(1). در تاریخ بغداد، به جاى «رحمت»، «جنّت» آمده است.
(2). حلیة الأولیاء، ج 1، ص 66؛ تاریخ دمشق ج 42، ص 330، ح 8892؛ تاریخ بغداد ج 14، ص 99، ح 7441 و فیه «جنّة» بدل «رحمة»؛ المناقب للخوارزمی، ص 311، ح 311؛ الفردوس، ج 5، ص 367، ح 8458، عن ابن عبّاس؛ کفایة الطالب ص 215.
(3). المناقب لابن المغازلی، ص 65، ح 93؛ المناقب للخوارزمی، ص 295، ح 287؛ الیقین، ص 490، ح 197 و فیهما «الدین» بدل «المؤمنین» و کلّها عن أحمد بن عامر الطائی عن الإمام الرضا عن آبائه(علیهم السلام) ، صحیفة الإمام الرضا(علیه السلام)، ص 95، ح 29؛ الأمالی للطوسی، ص 345، ح 710، عن داوود بن سلیمان الغازی عن الإمام الرضا عن آبائه(علیهم السلام) عنه(صلى الله علیه وآله).
(4). تاریخ دمشق، ج 42، ص 386، ح 8994 ؛ حلیة الأولیاء، ج 1، ص 63 و فیه «بکرامتی» بدل «لکرامتی»، الفردوس، ج 5، ص 364، ح 8449؛ کفایة الطالب، ص 211؛ المناقب للخوارزمی، ص 85، ح 75؛ فرائد السمطین، ج 1، ص 145، ح 109؛ تفسیر العیّاشی، ج 2، ص 262، ح 39 نحوه؛ الیقین، ص 167، ح 26؛ المناقب لابن شهر آشوب، ج 3، ص 48؛ کشف الغمّة، ج 1، ص 114؛ المناقب للکوفی، ج 1، ص 391، ح 313 و ص 312، ح 232 و ص430، ح 335 کلاهما نحوه؛ المسترشد، ص 601، ح 272 .
(5). کتاب من لا یحضره الفقیه: ج4ص179 ح5405 عن ابن عبّاس.
(6). الأمالی للطوسی : ص232 ح411؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج 2 ص 227 .
(7). شرح نهج البلاغة : ج 4 ص 74.
(8). گردآوری از کتاب: دانش نامه امیرالمومنین، محمد محمدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، چاپ اوّل، ج2، ص 341 و ج8، ص 483.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

انس بن مالک،فضایل امیرالمومنین،فضایل امام علی،امام علی از زبان انس بن مالک،امیرالمومنین از زبان انس بن مالک

امیرالمومنین علی(ع)

• مختصري از زندگينامه اميرالمومنين علی(ع)
• جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علی(ع)
• ويژگي هاي اميرالمومنين علی(ع)
• اسامي کشته شدگان به دست علي(ع) در بدر
• قضاوت هاي اميرالمومنين علي(ع)
• معجزات و فضايل اميرالمومنين علي(ع)
• اميرالمومنين علي(ع)در جريان مباهله
• سخنان اميرالمومنين على(ع) به كميل
• مناظره اميرالمومنين على(ع)با علماى يهود
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ احد
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ بدر
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ خندق
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ تبوک
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ بني نضير
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ حنين
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ خيبر
• اميرالمومنين علي(ع) در فتح مکه
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ طائف
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ بني زبيد
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ ذات السلاسل
• اميرالمومنين (ع) در جنگ بني قريظه و بني المصطلق
• موارد صدور حدیث(علىٌّ منّى) توسط پیامبر(ص)
• نگاه کردن به چهره على(ع) عبادت است
• احتجاج امیرالمومنین(ع) به حدیث (علىٌّ مع الحق)
• دلالت حدیث دوات و قلم بر خلافت بلافصل علی(ع)
• علی(ع) برادر، وصى و خلیفه رسول خدا(ص)
• فضائل على(ع)در بیان پیامبر(ص)در منابع اهل سنت
• هدایت امت به دست امیرالمومنین على(ع) است
• امیرالمومنین علی(ع) صدیق و فاروق است
• حدیث (علی مع القرآن) از لسان پیامبر(ص)
• دشمنان امیرالمومنین علی(ع) در بیان پیامبر(ص)
• درباره همسر فاطمه(س) در منابع اهل سنت
• امیرالمومنین على(ع)(ذوالقرنین) امت اسلام است
• تکلم امیرالمومنین على(ع) با خورشید
• فضائل امیرالمومنین(ع)در شعر شیبانى شافعى
• فضائل امیر مؤمنان(ع) در شعر سید حمیرى
• سروده ابن رومى درباره فضائل امیرالمومنین(ع)
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در شعر عمرو عاص
• شعري از عایشه در فضیلت امیرالمومنین على(ع)
• فضائل علی(ع)از لسان میمونه،همسر پیامبر(ص)
• فضائل علی(ع)از لسان امّ سلمه،همسر پیامبر(ص)
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان عایشه
• حدیث(سلونى) و برترى علمى امیرالمومنین(ع)
• فضایل علی(ع) در بیان ابو هیثم مالک بن تیهان
• فضائل امیرالمومنین(ع) از منظر روایات اهل سنت
• احاطه امیرالمومنین(ع) بر قرآن در بیان ابن مسعود
• مدح امیرالمومنین على(ع) توسط عدى بن حاتم
• فضائل امیرالمؤمنین(ع) در شعر عتبة بن ابولهب
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو ایوب انصاری
• فضایل امیرالمومنین علی(ع) از زبان ابوذر غفارى
• فضائل امیرالمومنین(ع) از زبان سعد بن ابی وقاص
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان انس بن مالک
• ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین(ع)
• امیرالمومنین علی(ع) در حدیث تشبیه
• گواهى تابعین به اعلمیت امیرالمومنین على(ع)
• جابر بن عبدالله انصارى و فضائل امیرالمومنین(ع)
• اجماع اهل سنت بر نزول آیه ولایت در شأن على(ع)
• اعتراف عمربن خطاب به برتری علی(ع)
• شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ خندق
• تقسیم 17شتر بین 3 نفر توسط امیرالمومنین(ع)
• امیرالمومنین(ع) در غار حراء ، همراه پیامبر(ص)
• ابلاغ برائت از مشرکین توسط امیرالمومنین(ع)
• فداکاری امیرالمومنین علی(ع) در لیله المبیت
• امیرالمومنین(ع) مصداق (صالح المومنین)
• مصداق(الصادقین) در آیه 119 سوره توبه 
• تهیه آب توسط امیرالمومنین على(ع) در جنگ بدر
• تعبیر اسلام آوردن در مورد على(ع) تعبیری ناصحیح
• بیان امیرالمومنین(ع) درباره برتری خود بر ابوبکر
• ولادت على(ع) در کعبه مورد اتفاق مسلمانان
• حلال زاده نبودن دشمنان على(ع)
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) از نحوه شهادتش
• امیرالمومنین(ع) و بیان خدمات خود در صدر اسلام
• امیرالمومنین(ع) و پیروانش، مصداق (خیر البریّه)
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) در ذی قار
• چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟
• امیرالمومنین علی(ع) در حدیث خاصف النعل
• شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ احد
• امام سجاد(ع) و بیان فضائل امیرالمومنین علی(ع)
• راویان حدیث (على منّى و انا من على) از عامه
• فضائل امیرالمومنین على(ع) به روایت ابن عباس
• امیرالمومنین(ع) در کتب امت هاى گذشته
• حدیث جوانمردی علی(ع) و ندای(لا فتى إلّا علىّ)
• پیامبر(ص) قاتل علی(ع) را اشقی الآخرین نامید
• خبر دادن امیرالمومنین(ع) از شهادت میثم تمار
• کشف چشمه(راحوما)درمسیر صفین توسط مولا
• نقش امیرالمومنین علی(ع) در فتح خیبر
• مصداق آیه 54 سوره مائده چه کسانی هستند؟
• جنگ امیرالمومنین(ع) با ناکثین، قاسطین و مارقین
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) از جنگ نهروان
• امیرالمومنین علی(ع) تنها مصداق آیه نجوا
• دلالت آیه (کونوا مع الصادقین)بر وجود امام معصوم
• امیرالمومنین علی(ع) مظهر تمام عیار توحید
• اگر على(ع) نبود عمر هلاک مى شد
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در گذر تاریخ
• توصیف على(ع) از رشد خود در دامان پیامبر(ص)
• امیرالمومنین(ع) موذن(ندا دهنده)در قیامت است
• نخستین تصدیق کننده پیامبر(ص)چه کسی بود؟
• پیروزی امیرالمومنین(ع) و نزول سوره (والعادیات)
• (صدیق اکبر) در بیان امام علی(ع)
• پیامبر(ص)مردم را از دشمنى با علی(ع) منع کرد
• خانه علي و فاطمه(ع) در بیان امام باقر(ع)
• محتواى حدیث منزلت چیست؟
• دلایل پیشگامی امیرالمومنین علی(ع) در اسلام
• عقد اخوت پیامبر(ص) با امام علی(ع)
• چرا دشنام به علي(ع) دشنام به خدا است؟
• جانشین پیامبر(ص) در جنگ تبوک که بود؟
• اهل سنت و حدیث (علی مع الحق)
• آخرین لحظات عمر پیامبر(ص) از زبان علی(ع)
• راویان حدیث(علی مع الحق)از علماى اهل سنت
• دلایلی بر ایمان حضرت ابوطالب به پیامبر(ص)
• امیرالمومنین علی(ع)، مصداق(امام مبین)
• اشعار صحابه و تابعین در وصایت امیرالمومنین(ع)

• امیرالمومنین(ع) و وقایع بعد از رسول خدا(ص)
• علت پذیرش بیعت مردم از سوی امیرالمومنین(ع)
• بیعت مردم با علی(ع) در کلام علی(ع)
• برخورد امیرالمومنین علی(ع) با مساله غصب خلافت    
• نقد علی(ع) بر روش انتقال حکومت از ابوبکر به عمر
• سخت ترین روزهای عمر امیرالمومنین علی(ع)
• علت قیام نکردن امیرالمومنین(ع) بعد از سقیفه
• علت سکوت امیرالمومنین علی(ع) بعد از سقیفه
• علت سکوت امیرالمومنین(ع) در مقابل غصب خلافت
• فعالیت های امیرالمومنین علی(ع) در دوران خلفا
• علت صبر امیرالمومنین(ع) در مساله غصب خلافت
• ماجرای سبّ امیرالمومنین علی(ع) چیست؟
• علت مقابله امیرالمومنین علی(ع) با ناکثین
• علی(ع) و آماده کردن مردم برای امتحانات سخت
• امتناع علی(ع) از قبول خلافت پس از عثمان
• آیا علی(ع) به امامت خلفاء نماز خوانده است؟
• توصیف على(ع) از نحوه برخورد عثمان با بیت المال
• بیعت اجباری امیرالمومنین علی(ع) با ابوبکر
• مرجعیت علمى پس از پیامبر(ص) کیست؟
• کتاب علی(ع) در بردارنده تمام علوم و احكام
• مصحف امیرالمومنین على(ع)
• امیرالمومنین علی(ع) داناترین فرد امّت پیامبر(ص)
• اعلمیت امیرالمومنین على(ع)
• نظر امیرالمومنین علی(ع) در مورد (رؤیت خدا)
• پيشگويي علی(ع) از اتفاقات دوران بني عباس
• سخن سیوطى درباره علم سرشار على(ع)
• ممنوعيت نامگذاری به نام علي(ع) توسط معاويه
• چرا مروان به امیرالمومنین(ع) دشنام می دهد؟
• علی(ع) در خطبه شقشقیه چه بیان می فرماید؟
• ترسیم علی(ع) از وضعیت مردم در زمان خلیفه دوم
• جامعیت نهج البلاغه از منظر دانشمندان
• جذابیت نهج البلاغه از دیدگاه دانشمندان
• مهمترین شرح ها بر نهج البلاغه کدامند؟
• بیان یک دوره جهان بینى اسلامی توسط علی(ع)
• تبیین نیاز بشر به انبیا با وجود عقل در کلام علی(ع)
• نص بر امامت در نهج البلاغه
• حدیث تشبیه به روایت حاکم نیشابورى
• حدیث تشبیه به روایت احمد بن حنبل
• حدیث تشبیه به روایت ابونعیم اصفهانى
• حدیث تشبیه به روایت فخر رازى
• حدیث تشبیه بر چه نکاتى دلالت دارد؟
• حدیث تشبیه به روایت امام سجاد(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام حسین(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام کاظم(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام هادى(ع)
• حدیث تشبیه در منابع اهل سنت
• بازماندن درب خانه امیرالمومنین علی(ع) به مسجد
• تعابیر علمای اهل سنت از حدیث (سدّ ابواب)
• راویان حدیث (سدّ ابواب)
• صحت سند حدیث (سدّ ابواب)
• بررسى حدیث (خوخه ابوبکر)
• ثعلبى و شأن نزول آیه (شراء)
• راویان واقعه «لیلة المبیت» از علمای اهل سنت
• تعابیر علمای اهل سنت از حدیث (رد شمس)
• راویان حدیث «ردّ شمس» از صحابه
• دانشمندان اهل سنت و حدیث (ردّ شمس)
• علمای اهل سنت و نقل حدیث (رد شمس)
• علماى اهل سنت و حدیث (طیر)
• دانشمندان اهل سنت و نقل حدیث (طیر)
• تصحیح سند حدیث (طیر)
• دلالت حدیث (طیر)
• نزول آیه «شراء» در شأن امیرالمومنین على(ع)
• توصیف امیرالمومنین على(ع) به(مؤمن) در آیات قرآن
• امیرالمومنین على(ع) مصداق آیه (اذن واعیة)
• دلالت آیه ولایت(آیه 7 سوره رعد) بر ولایت علی(ع)
• قرآن و سبقت امیرالمومنین علی(ع) در ایمان
• فضائل امیرالمومنین(ع) در قرآن از زبان ابن عباس
• نخستین مسلمان در روایات متواتر نبوى
• نخستین مسلمان در کلام امام حسن مجتبی(ع)
• دیدگاه اصحاب و تابعین درباره نخستین مسلمان
• نخستین مسلمان در بیان امیرالمومنین على(ع)
• سخن ابن عبدالبّر درباره نخستین مسلمان
• نخستین مسلمان در کلام علماى اهل سنت
• اولین مسلمان در بیان رسول الله(ص)
• ایمان امیرالمومنین على(ع) تحقیقى بود یا تقلیدى؟
• نخستین کسی که به پیامبر(ص) ایمان آورد که بود؟
• شافعی و مدح امیرالمومنین علی(ع)
• اعتراف علماى اهل سنت به فضائل امیرالمومنین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)

دریافت کد - امیرالمومنین علی(ع)