عناوین اسلامی

   
   

شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ خندق

شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ خندق


جنگ احزاب، چنانکه از نامش پیداست، نبردى بود که در آن تمام قبائل و گروههاى مختلف دشمنان اسلام براى کوبیدن «اسلام جوان» متحد شده بودند. بعضى از مورخان نفرات سپاه «کفر» را در این جنگ بیش از ده هزار نفر نوشته‏اند، در حالى که تعداد مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمى‏ کرد.
سران قریش که فرماندهى این سپاه را به عهده داشتند، با توجه به نفرات و تجهیزات جنگى فراوان خود، نقشه جنگ را چنان طراحى کرده بودن که به خیال خود با این یورش، مسلمانان را بکلى نابود سازند و براى همیشه از دست محمد (ص) و پیروان او آسوده شوند!. زمانى که گزارش تحرک قریش به اطلاع پیامبر اسلام رسید، حضرت شوراى نظامى تشکیل داد. در این شورا، سلمان پیشنهاد کرد که در قسمتهاى نفوذپذیر اطراف مدینه خندقى کنده شود که مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر گردد. این پیشنهاد تصویب شد و ظرف چند روز با همت و تلاش مسلمانان خندق آماده گردید؛ خندقى که پهناى آن به قدرى بود که سواران دشمن نمى‏ توانستند از آن با پرش بگذرند، و عمق آن نیز به اندازه‏اى بود که اگر کسى وارد آن مى‏ شد، به آسانى نمى‏ توانست بیرون بیاید.
سپاه قدرتمند شرک با همکارى یهود از راه رسید. آنان تصور مى‏ کردند که مانند گذشته در بیابانهاى اطراف مدینه با مسلمانان روبرو خواهند شد، ولى این بار اثرى از آنان در بیرون شهر ندیده و به پیشروى خود ادامه دادند و به دروازه شهر رسیدند و مشاهده خندقى ژرف و عریض در نقاط نفوذپذیر مدینه، آنان را حیرت زده ساخت زیرا استفاده از خندق در جنگهاى عرب بى سابقه بود. ناگزیر از آن سوى خندق شهر را محاصره کردند.
محاصره مدینه مطابق بعضى از روایات حدود یک ماه به طول انجامید. سربازان قریش هر وقت به فکر عبور از خندق مى افتادند، با مقاومت مسلمانان و پاسداران خندق که با فاصله هاى کوتاهى در سنگرهاى دفاع موضع گرفته بودند، روبرو مى شدند و سپاه اسلام هر نوع اندیشه تجاوز را با تیراندازى و پرتاب سنگ پاسخ مى گفت. تیراندازى از هر دو طرف روز و شب ادامه داشت و هیچ یک از طرفین بر دیگرى پیروز نمى شد.
از طرف دیگر، محاصره مدینه توسط چنین لشکرى انبوه، روحیه بسیارى از مسلمانان را بشدت تضعیف کرد بویژه آنکه خبر پیمان شکنى قبیله یهودى «بنى قریظه» نیز فاش شد و معلوم گردید که این قبیله به بت پرستان قول داده اند که به محض عبور آنان از خندق، اینان نیز از این سوى خندق از پشت جبهه به مسلمانان حمله کنند.
قرآن مجید وضع دشوار و بحرانى مسلمانان را در جریان این محاصره در سوره احزاب بخوبى ترسیم کرده است:
«اى کسانى که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خویش یادآور شوید، در آن هنگام که لشکرهاى (عظیمى) به سراغ شما آمدند، ولى ما باد و طوفان سخت و لشکریانى که آنان را نمى دیدید بر آنها فرستادیم (و به این وسیله آنها را در هم شکستیم) و خداوند به آنچه انجام مى دهید، بیناست.
به خاطر بیاورید زمانى را که آنها از طرف بالا و پایین شهر شما وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانى را به یاد آورید که چشمها از شدت وحشت خیره شده بود و جانها به لب رسیده بود و گمانهاى گوناگون (بدى) به خدا مى بردید! در آن هنگام مومنان آزمایش شدند و تکان سختى خوردند.
به خاطر بیاورید زمانى را که منافقان و کسانى که در دلهایشان بیمارى بود، مى گفتند خدا و پیامبرش جز وعده هاى دروغین به ما نداده اند.
نیز به خاطر بیاورید زمانى را که گروهى از آنها گفتند: اى اهل یثرب!(مردم مدینه) اینجا جاى توقف شما نیست، به خانه هاى خود باز گردید. و گروهى از آنان از پیامبر اجازه بازگشت مى خواستند و مى گفتند خانه هاى ما بدون حفاظ است، در حالى که بدون حفاظ نبود، آنها فقط مى خواستند (از جنگ) فرار کنند.
آنها چنان ترسیده بودند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینه بر آنان وارد مى شدند و پیشنهاد بازگشت به سوى شرک به آنها مى کردند، مى پذیرفتند، و جز مدت کمى براى انتخاب این راه درنگ نمى کردند».(1)
اما با وجود وضع دشوارى مسلمانان، خندق مانع عبور سپاه احزاب شده و ادامه این وضع براى آنان سخت و گران بود؛ زیرا هوا رو به سردى مى رفت و از طرف دیگر، چون آذوقه و علوفه اى که تدارک دیده بودند تنها براى جنگ کوتاه مدتى مانند جنگ بدر و احد کافى بود، با طول کشیدن محاصره، کمبود علوفه و آذوقه به آنان فشار مى آورد و مى رفت که حماسه و شور جنگ از سرشان بیرون برود و سستى و خستگى در روحیه آنان رخنه کند. از این جهت سران سپاه چاره اى جز این ندیدند که رزمندگان دلاور و تواناى خود را از خندق عبور دهند و به نحوى بن بست جنگ را بشکنند. از این رو پنج نفر از قهرمانان لشکر احزاب، اسبهاى خود را در اطراف خندق به تاخت و تاز در آورده و از نقطه تنگ و باریکى به جانب دیگر خندق پریدند و براى جنگ تن به تن هماورد خواستند.
یکى از این جنگاوران، قهرمان نامدار عرب بنام «عمرو بن عبدود» بود که نیرومندترین و دلاورترین مرد رزمنده عرب به شمار مى رفت، او را با هزار مرد جنگى برابر مى دانستند و چون در سرزمینى بنام «یلیل» به تنهایى بر یک گروه دشمن پیروز شده بود، «فارس یلیل» شهرت داشت. عمرو در جنگ بدر شرکت جسته و در آن زخمى شده بود و به همین دلیل از شرکت در جنگ احد باز مانده بود و اینک در جنگ خندق براى آنکه حضور خود را نشان دهد، خود را نشاندار ساخته بود
عمرو پس از پرش از خندق، فریاد «هل من مبارز» سرداد و چون کسى از مسلمانان آماده مقابله با او نشد، جسورتر گشت و عقائد مسلمانان را به باد استهزاء گرفت و گفت: «شما که مى گویید کشتگانتان در بهشت هستند و مقتولین ما در دوزخ، آیا یکى از شما نیست که من او را به بهشت بفرستم و یا او مرا به دوزخ روانه کند؟!»
سپس اشعارى حماسى خواند و در ضمن آن گفت: «بس که فریاد کشیدم و در میان جمعیت شما مبارز طلبیدم، صدایم گرفت!».(2)
نعره هاى پى در پى عمرو، چنان رعب و ترسى در دلهاى مسلمانان افکنده بود که در جاى خود میخکوب شده قدرت حرکت و عکس العمل از آنان سلب شده بود.(3)
هر بار که فریاد عمرو براى مبارزه بلند مى شد، فقط على (ع) بر مى خاست و از پیامبر اجازه مى خواست که به میدان برود، ولى پیامبر موافقت نمى کرد. این کار سه بار تکرار شد. آخرین بار که على (ع) باز اجازه مبارزه خواست، پیامبر به على (ع) فرمود: این عمرو بن عبدود است! على (ع) فرمود: من هم على هستم!(4)
سرانجام پیامبر اسلام (ص) موافقت کرد و شمشیر خود را به او داد، و عمامه بر سرش بست و براى او دعا کرد
على (ع) که به میدان جنگ رهسپار شد، پیامبر اسلام (ص) فرمود: «بَرَزَ الإِسلامُ کُلُّهُ اِلى الشِّرکِ کُلِّهِ»؛ (تمام اسلام در برابر تمام کفر قرار گرفته است).(5)
این بیان بخوبى نشان مى دهد که پیروزى یکى از آنى دو نفر بر دیگرى پیروزى کفر بر ایمان یا ایمان بر کفر بود و به تعبیر دیگر، کارزارى بود سرنوشت ساز که آینده اسلام و شرک را مشخص مى کرد.
على (ع) پیاده به طرف عمرو شتافت و چون با او رو در رو قرار گرفت، گفت: تو با خود عهد کرده بودى که اگر مردى از قریش یکى از سه چیز را از تو بخواهد آن را بپذیرى.
او گفت:
- چنین است.
- نخستین درخواست من این است که آیین اسلام را بپذیرى.
- از این در خواست بگذر.
- بیا از جنگ صرف نظر کن و از اینجا برگرد و کار محمد (ص) را به دیگران واگذار. اگر او راستگو باشد، تو سعادتمندترین فرد به وسیله او خواهى بود و اگر غیر از این باشد مقصود تو بدون جنگ حاصل مى شود.
- زنان قریش هرگز از چنین کارى سخن نخواهند گفت. من نذر کرده ام که تا انتقام خود را از محمد نگیرم بر سرم روغن نمالم.
- پس براى جنگ از اسب پیاده شو.
- گمان نمى کردم هیچ عربى چنین تقاضایى از من بکند. من دوست ندارم تو به دست من کشته شوى، زیرا پدرت دوست من بود. برگرد، تو جوانى!
- ولى من دوست دارم تو را بکشم!
عمرو از گفتار على(ع) خشمگین شد و با غرور از اسب پیاده شد و اسب خود را پى کرد و به طرف حضرت حمله برد. جنگ سختى درگرفت و دو جنگاور باهم درگیر شدند. عمرو در یک فرصت مناسب ضربت سختى بر سر على (ع) فرود آورد. على (ع) ضربت او را با سپر دفع کرد ولى سپر دو نیم گشت و سر آن حضرت زخمى شد، در همین لحظه على (ع) فرصت را غنیمت شمرده ضربتى محکم بر او فرود آورد و او را نقش زمین ساخت. گرد و غبار میدان جنگ مانع از آن بود که دو سپاه نتیجه مبارزه را از نزدیک ببینند. ناگهان صداى تکبیر على (ع) بلند شد
غریو شادى از سپاه اسلام برخاست و همگان فهمیدند که على (ع) قهرمان بزرگ عرب را کشته است.(6)
کشته شدن عمرو سبب شد که آن چهار نفر جنگاور دیگر که همراه عمرو از خندق عبور کرده و منتظر نتیجه مبارزه على و عمرو بودند، پا به فرار بگذارند! سه نفر از آنان توانستند از خندق به سوى لشکرگاه خود بگذرند، ولى یکى از آنان بنام «نوفل» هنگام فرار، با اسب خود در خندق افتاد و على (ع) وارد خندق شد واو را نیز به قتل رساند! با کشته شدن این قهرمان، سپاه احزاب روحیه خود را باختند، و از امکان هر گونه تجاوز به شهر، بکلى ناامید شدند و قبائل مختلف هر کدام به فکر بازگشت به زادگاه خود افتادند.
آخرین ضربت را خداوند عالم به صورت باد و طوفان شدید بر آنان وارد ساخت و سرانجام با ناکامى کامل راه خانه هاى خود را در پیش گرفتند.(7)
پیامبر اسلام (ص) به مناسبت این اقدام بزرگ على (ع) در آن روز به وى فرمود:
«اگر این کار تو را امروز با اعمال جمیع امت من مقایسه کنند، بر آنها برترى خواهد داشت؛ چرا که با کشته شدن عمرو، خانه اى از خانه هاى مشرکان نماند مگر آنکه ذلتى در آن داخل شد، و خانه اى از خانه هاى مسلمانان نماند مگر اینکه عزتى در آن وارد گشت».(8)
محدث معروف اهل تسنن، «حاکم نیشابورى»، گفتار پیامبر را با این تعبیر نقل کرده است:
«لَمبارزه على بن ابى طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتى الى یوم القیامه».(9)
(پیکار على بن ابیطالب در جریان جنگ خندق با عمرو بن عبدود از اعمال امت من تا روز قیامت حتماً افضل است).
البته فلسفه این سخن روشن است: در آن روز اسلام و قرآن در صحنه نظامى بر لب پرتگاه قرار گرفته بود و بحرانى ترین لحظات خود را مى پیمود وکسى که با فداکارى بى نظیر خود اسلام را از خطر نجات داد و تداوم آن را تا روز قیامت تضمین نمود و اسلام از برکت فداکارى او ریشه گرفت، على(ع) بود، بنابراین عبادت همگان مرهون فداکارى اوست.(10)

پی نوشت:
(1). سوره احزاب، آیات 8 تا 14.
(2). و لقد بححت عن الندا یجمعکم هل من مبارز
(3). واقدى رعب شدید مسلمانان را با این جمله مجسم مى کند: «کان على روءسهم الطیر»: (گویى برسرشان پرنده نشسته بود).(محمد بن عمربن واقدى، المغازى، تصحیح: مارسدنس جوئز، بیروت، موسسه الاعلمى (بى تا) ج ۲ ص ۴۷۰
(4). ابن ابى الحدید، نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول، قاهره، داراحیاء الکتب العربیه، ۱۳۷۸ ج ۱۳ ص ۲۴۸.
(5). مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، (بى تا) ج ۲۰ ص ۲۱۵(به نقل از کراجکى).
(6). محمد بن عمر بن واقدى، المغازى، تصحیح: مارسدنس جونز، بیروت، موسسه الاعلمى، (بى تا) ج ۲ ص ۴۷۱.
(7). جریان پیکار سرنوشت ساز على ع با عمروبن عبدود، علاوه بر منابع پیشین، با اندکى تفاوت، در کتابهاى یاد شده در زیر نیز نقل شده است -بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه (بى تا) ج ۲۰ ص ۲۰۶-۲۰۷. - الخصال، تصحیح: على اکبر غفارى، قم، جامعه المدرسین فى الحوزه العلمیه قم، ۱۴۰۳ه.ق، ص ۵۶۰. - السیره النبویه، تحقیق: مصطفى السقا، ابراهیم الابیارى، و عبدالحفیظ شلبى، قاهره، مکتبه مصطفى البابى الحلبى، (افست مکتبه الصدر تهران) ۱۳۵۵ه ق، ج ۳ ص ۲۳۶. - الکامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ۱۳۹۹ه.ق، ج ۲ ص ۱۸۱. - الارشاد، قم مکتبه بصیرتى (بى تا) ص ۵۴.
(8). مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، تهران، داراکتب الاسلامیه (بى تا) ج ۲۰ص ۲۱۶.
(9). المستدرک على الصحیحین، تحقیق و اعداد: عبدالرحمن المرعشى، چاپ اول، بیروت، دارالمعروفه، ۱۴۰۶ ه.ق، ج ۳ ص ۳۲.
(10). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1390ش، چاپ بیست و سوم، ص 50.

makarem.ir

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی

امیرالمومنین علی(ع)

خندق،جنگ خندق،امیرالمومنین در جنگ خندق،شجاعت های امیرالمومنین در جنگ خندق،امام علی در جنگ خندق،شجاعت های امام علی در جنگ خندق

امیرالمومنین علی(ع)

• مختصري از زندگينامه اميرالمومنين علی(ع)
• جهاد و جنگ هاي اميرالمومنين علی(ع)
• ويژگي هاي اميرالمومنين علی(ع)
• اسامي کشته شدگان به دست علي(ع) در بدر
• قضاوت هاي اميرالمومنين علي(ع)
• معجزات و فضايل اميرالمومنين علي(ع)
• اميرالمومنين علي(ع)در جريان مباهله
• سخنان اميرالمومنين على(ع) به كميل
• مناظره اميرالمومنين على(ع)با علماى يهود
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ احد
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ بدر
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ خندق
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ تبوک
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ بني نضير
• اميرالمومنين علی(ع) در جنگ حنين
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ خيبر
• اميرالمومنين علي(ع) در فتح مکه
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ طائف
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ بني زبيد
• اميرالمومنين علي(ع) در جنگ ذات السلاسل
• اميرالمومنين (ع) در جنگ بني قريظه و بني المصطلق
• موارد صدور حدیث(علىٌّ منّى) توسط پیامبر(ص)
• نگاه کردن به چهره على(ع) عبادت است
• احتجاج امیرالمومنین(ع) به حدیث (علىٌّ مع الحق)
• دلالت حدیث دوات و قلم بر خلافت بلافصل علی(ع)
• علی(ع) برادر، وصى و خلیفه رسول خدا(ص)
• فضائل على(ع)در بیان پیامبر(ص)در منابع اهل سنت
• هدایت امت به دست امیرالمومنین على(ع) است
• امیرالمومنین علی(ع) صدیق و فاروق است
• حدیث (علی مع القرآن) از لسان پیامبر(ص)
• دشمنان امیرالمومنین علی(ع) در بیان پیامبر(ص)
• درباره همسر فاطمه(س) در منابع اهل سنت
• امیرالمومنین على(ع)(ذوالقرنین) امت اسلام است
• تکلم امیرالمومنین على(ع) با خورشید
• فضائل امیرالمومنین(ع)در شعر شیبانى شافعى
• فضائل امیر مؤمنان(ع) در شعر سید حمیرى
• سروده ابن رومى درباره فضائل امیرالمومنین(ع)
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در شعر عمرو عاص
• شعري از عایشه در فضیلت امیرالمومنین على(ع)
• فضائل علی(ع)از لسان میمونه،همسر پیامبر(ص)
• فضائل علی(ع)از لسان امّ سلمه،همسر پیامبر(ص)
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان عایشه
• حدیث(سلونى) و برترى علمى امیرالمومنین(ع)
• فضایل علی(ع) در بیان ابو هیثم مالک بن تیهان
• فضائل امیرالمومنین(ع) از منظر روایات اهل سنت
• احاطه امیرالمومنین(ع) بر قرآن در بیان ابن مسعود
• مدح امیرالمومنین على(ع) توسط عدى بن حاتم
• فضائل امیرالمؤمنین(ع) در شعر عتبة بن ابولهب
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در بیان ابو ایوب انصاری
• فضایل امیرالمومنین علی(ع) از زبان ابوذر غفارى
• فضائل امیرالمومنین(ع) از زبان سعد بن ابی وقاص
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) از زبان انس بن مالک
• ظاهر شدن آب به برکت وجود امیرالمومنین(ع)
• امیرالمومنین علی(ع) در حدیث تشبیه
• گواهى تابعین به اعلمیت امیرالمومنین على(ع)
• جابر بن عبدالله انصارى و فضائل امیرالمومنین(ع)
• اجماع اهل سنت بر نزول آیه ولایت در شأن على(ع)
• اعتراف عمربن خطاب به برتری علی(ع)
• شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ خندق
• تقسیم 17شتر بین 3 نفر توسط امیرالمومنین(ع)
• امیرالمومنین(ع) در غار حراء ، همراه پیامبر(ص)
• ابلاغ برائت از مشرکین توسط امیرالمومنین(ع)
• فداکاری امیرالمومنین علی(ع) در لیله المبیت
• امیرالمومنین(ع) مصداق (صالح المومنین)
• مصداق(الصادقین) در آیه 119 سوره توبه
• تهیه آب توسط امیرالمومنین على(ع) در جنگ بدر
• تعبیر اسلام آوردن در مورد على(ع) تعبیری ناصحیح
• بیان امیرالمومنین(ع) درباره برتری خود بر ابوبکر
• ولادت على(ع) در کعبه مورد اتفاق مسلمانان
• حلال زاده نبودن دشمنان على(ع)
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) از نحوه شهادتش
• امیرالمومنین(ع) و بیان خدمات خود در صدر اسلام
• امیرالمومنین(ع) و پیروانش، مصداق (خیر البریّه)
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) در ذی قار
• چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟
• امیرالمومنین علی(ع) در حدیث خاصف النعل
• شجاعت های امیرالمومنین علی(ع) در جنگ احد
• امام سجاد(ع) و بیان فضائل امیرالمومنین علی(ع)
• راویان حدیث (على منّى و انا من على) از عامه
• فضائل امیرالمومنین على(ع) به روایت ابن عباس
• امیرالمومنین(ع) در کتب امت هاى گذشته
• حدیث جوانمردی علی(ع) و ندای(لا فتى إلّا علىّ)
• پیامبر(ص) قاتل علی(ع) را اشقی الآخرین نامید
• خبر دادن امیرالمومنین(ع) از شهادت میثم تمار
• کشف چشمه(راحوما)درمسیر صفین توسط مولا
• نقش امیرالمومنین علی(ع) در فتح خیبر
• مصداق آیه 54 سوره مائده چه کسانی هستند؟
• جنگ امیرالمومنین(ع) با ناکثین، قاسطین و مارقین
• پیشگویی امیرالمومنین علی(ع) از جنگ نهروان
• امیرالمومنین علی(ع) تنها مصداق آیه نجوا
• دلالت آیه (کونوا مع الصادقین)بر وجود امام معصوم
• امیرالمومنین علی(ع) مظهر تمام عیار توحید
• اگر على(ع) نبود عمر هلاک مى شد
• فضائل امیرالمومنین علی(ع) در گذر تاریخ
• توصیف على(ع) از رشد خود در دامان پیامبر(ص)
• امیرالمومنین(ع) موذن(ندا دهنده)در قیامت است
• نخستین تصدیق کننده پیامبر(ص)چه کسی بود؟
• پیروزی امیرالمومنین(ع) و نزول سوره (والعادیات)
• (صدیق اکبر) در بیان امام علی(ع)
• پیامبر(ص)مردم را از دشمنى با علی(ع) منع کرد
• خانه علي و فاطمه(ع) در بیان امام باقر(ع)
• محتواى حدیث منزلت چیست؟
• دلایل پیشگامی امیرالمومنین علی(ع) در اسلام
• عقد اخوت پیامبر(ص) با امام علی(ع)
• چرا دشنام به علي(ع) دشنام به خدا است؟
• جانشین پیامبر(ص) در جنگ تبوک که بود؟
• اهل سنت و حدیث (علی مع الحق)
• آخرین لحظات عمر پیامبر(ص) از زبان علی(ع)
• راویان حدیث(علی مع الحق)از علماى اهل سنت
• دلایلی بر ایمان حضرت ابوطالب به پیامبر(ص)
• امیرالمومنین علی(ع)، مصداق(امام مبین)
• اشعار صحابه و تابعین در وصایت امیرالمومنین(ع)

• امیرالمومنین(ع) و وقایع بعد از رسول خدا(ص)
• علت پذیرش بیعت مردم از سوی امیرالمومنین(ع)
• بیعت مردم با علی(ع) در کلام علی(ع)
• برخورد امیرالمومنین علی(ع) با مساله غصب خلافت    
• نقد علی(ع) بر روش انتقال حکومت از ابوبکر به عمر
• سخت ترین روزهای عمر امیرالمومنین علی(ع)
• علت قیام نکردن امیرالمومنین(ع) بعد از سقیفه
• علت سکوت امیرالمومنین علی(ع) بعد از سقیفه
• علت سکوت امیرالمومنین(ع) در مقابل غصب خلافت
• فعالیت های امیرالمومنین علی(ع) در دوران خلفا
• علت صبر امیرالمومنین(ع) در مساله غصب خلافت
• ماجرای سبّ امیرالمومنین علی(ع) چیست؟
• علت مقابله امیرالمومنین علی(ع) با ناکثین
• علی(ع) و آماده کردن مردم برای امتحانات سخت
• امتناع علی(ع) از قبول خلافت پس از عثمان
• آیا علی(ع) به امامت خلفاء نماز خوانده است؟
• توصیف على(ع) از نحوه برخورد عثمان با بیت المال
• بیعت اجباری امیرالمومنین علی(ع) با ابوبکر
• مرجعیت علمى پس از پیامبر(ص) کیست؟
• کتاب علی(ع) در بردارنده تمام علوم و احكام
• مصحف امیرالمومنین على(ع)
• امیرالمومنین علی(ع) داناترین فرد امّت پیامبر(ص)
• اعلمیت امیرالمومنین على(ع)
• نظر امیرالمومنین علی(ع) در مورد (رؤیت خدا)
• پيشگويي علی(ع) از اتفاقات دوران بني عباس
• سخن سیوطى درباره علم سرشار على(ع)
• ممنوعيت نامگذاری به نام علي(ع) توسط معاويه
• چرا مروان به امیرالمومنین(ع) دشنام می دهد؟
• علی(ع) در خطبه شقشقیه چه بیان می فرماید؟
• ترسیم علی(ع) از وضعیت مردم در زمان خلیفه دوم
• جامعیت نهج البلاغه از منظر دانشمندان
• جذابیت نهج البلاغه از دیدگاه دانشمندان
• مهمترین شرح ها بر نهج البلاغه کدامند؟
• بیان یک دوره جهان بینى اسلامی توسط علی(ع)
• تبیین نیاز بشر به انبیا با وجود عقل در کلام علی(ع)
• نص بر امامت در نهج البلاغه
• حدیث تشبیه به روایت حاکم نیشابورى
• حدیث تشبیه به روایت احمد بن حنبل
• حدیث تشبیه به روایت ابونعیم اصفهانى
• حدیث تشبیه به روایت فخر رازى
• حدیث تشبیه بر چه نکاتى دلالت دارد؟
• حدیث تشبیه به روایت امام سجاد(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام حسین(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام کاظم(ع)
• حدیث تشبیه به روایت امام هادى(ع)
• حدیث تشبیه در منابع اهل سنت
• بازماندن درب خانه امیرالمومنین علی(ع) به مسجد
• تعابیر علمای اهل سنت از حدیث (سدّ ابواب)
• راویان حدیث (سدّ ابواب)
• صحت سند حدیث (سدّ ابواب)
• بررسى حدیث (خوخه ابوبکر)
• ثعلبى و شأن نزول آیه (شراء)
• راویان واقعه «لیلة المبیت» از علمای اهل سنت
• تعابیر علمای اهل سنت از حدیث (رد شمس)
• راویان حدیث «ردّ شمس» از صحابه
• دانشمندان اهل سنت و حدیث (ردّ شمس)
• علمای اهل سنت و نقل حدیث (رد شمس)
• علماى اهل سنت و حدیث (طیر)
• دانشمندان اهل سنت و نقل حدیث (طیر)
• تصحیح سند حدیث (طیر)
• دلالت حدیث (طیر)
• نزول آیه «شراء» در شأن امیرالمومنین على(ع)
• توصیف امیرالمومنین على(ع) به(مؤمن) در آیات قرآن
• امیرالمومنین على(ع) مصداق آیه (اذن واعیة)
• دلالت آیه ولایت(آیه 7 سوره رعد) بر ولایت علی(ع)
• قرآن و سبقت امیرالمومنین علی(ع) در ایمان
• فضائل امیرالمومنین(ع) در قرآن از زبان ابن عباس
• نخستین مسلمان در روایات متواتر نبوى
• نخستین مسلمان در کلام امام حسن مجتبی(ع)
• دیدگاه اصحاب و تابعین درباره نخستین مسلمان
• نخستین مسلمان در بیان امیرالمومنین على(ع)
• سخن ابن عبدالبّر درباره نخستین مسلمان
• نخستین مسلمان در کلام علماى اهل سنت
• اولین مسلمان در بیان رسول الله(ص)
• ایمان امیرالمومنین على(ع) تحقیقى بود یا تقلیدى؟
• نخستین کسی که به پیامبر(ص) ایمان آورد که بود؟
• شافعی و مدح امیرالمومنین علی(ع)
• اعتراف علماى اهل سنت به فضائل امیرالمومنین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)

• شناسنامه امیرالمومنین علی(ع)
• امیرالمومنین علی(ع) مثل کعبه است
• وضعیت دوستان امیرالمومنین علی(ع) در قیامت
• منظور از امام مبین در آیه 12(سوره یس) کیست؟
• مقام امیرالمومنین علی(ع) در بیان رسول الله(ص)
• مقام امیرالمومنین علی(ع) بالاتر از این ها است
• هفت اسمی که علی(ع) را در قیامت با آنها ندا کنند
• یا أحمد ، إنّی خلقتک و علیّاً من نوری
• هذا علی بن ابی طالب(ع) ، این علی(ع) است
• ویژگی خاص محبت به امیرالمومنین علی(ع)
• ولایه علی بن ابی طالب(ع) حصنی
• نجات دادن جان ثابت بن قیس توسط امام علی(ع)
• من شیعیانم را به بهشت رهبری می کنم
• مقام و مرتبت خانه علی(ع) و فاطمه(س)
• مردی از چین و ایمان به محمد(ص) و علی(ع)
• ماموریت فرشتگانی که در پل صراط مستقر هستند
• اتفاقی جالب در جنگ امام علی(ع) با یک نفر مشرک
• ماجرای دختری که در مجردی حامله شده بود
• خبری که رسول الله(ص) از عالم ذر می گوید
• محمد(ص) در غار حراء و علی(ع) در کوه ثبیر
• علم الله,قلب الله,لسان الله,عین الله,جنب الله,یدالله
• گذرنامه و برگه عبور ، جهت گذشتن از آتش
• سزای شخصی که با پسر بچه ها لواط کرده بود
• ریشه محبت به امیرالمومنین علی(ع) در بهشت
• دوست خدا دوست علی ، دشمن خدا دشمن علی
• سوال و جواب رسول الله(ص) و امیرالمومنین علی(ع)
• سند رهایی شیعیان علی(ع) و فاطمه(س) از آتش
• به دارندگان مال و ثروت غبطه نخورید
• دستور خدا به بندگان ، در مورد امیرالمومنین علی(ع)
• خلقت محمد(ص) و علی(ع) ، قبل از آفرینش آدم(ع)
• امام علی(ع) و حضرت سلیمان(ع) و انگشتر او
• امیرالمومنین علی(ع) و ماجرای پرنده ای شبیه کبک
• امام علی(ع) و جبرئیل و اسرافیل و عزرائیل
• روش عبور از پل صراط مثل باد
• ای محمد(ص) ، سلام مرا به علی(ع) برسان
• پاداش دست دادن و مصافحه با دوستان علی(ع)
• بررسی امورات جنیان توسط امام علی(ع) در نوروز
• حضور امیرالمومنین علی(ع) در تشییع جنازه خودش
• امیرالمومنین علی(ع) ، سید الاوصیاء و امام المتقین
• امیرالمومنین علی(ع) در آیه 8و9 سوره نجم
• ثواب یک نفس از نفس های علی(ع) در لیله المبیت
• حلال زادگی شیعیان امیرالمومنین علی(ع)
• بهشت و جهنم جای چه کسانی هست؟
• تسنیم ، نام چشمه ای در بهشت است
• حدیثی در حب و بغض نسب به امیرالمومنین علی(ع)
• شکستن بت ها توسط امام علی(ع) در سن کودکی
• معرفت امام علی(ع) به نورانیت چگونه است؟
• کندن درب قلعه خیبر توسط امیرالمومنین علی(ع)
• فایده های محبت به امیرالمومنین علی(ع) در قیامت
• شیطان و شراکت در نطفه دشمنان امام علی(ع)
• شفای چشم یک نابینا در محبت به امام علی(ع)
• شباهت امیرالمومنین علی(ع) با سوره توحید
• خبری از آسمان ها در مدح امام علی(ع)
• ثواب و فضیلت دوست داشتن امیرالمومنین علی(ع)
• اوصاف امام ، از زبان امیرالمومنین علی(ع)
• امر به انتشار فضائل علی(ع) و نهی از کتمان آنها
• از امیرالمومنین(ع) بیشتر بدانیم
• اوصاف بدنی امیرالمومنین علی(ع)
• شکل و شمایل شیر خدا امیرالمومنین علی(ع)
• ولادت امیرالمومنین علی(ع)
• نحوه گفتگو خدا با رسول الله(ص) در شب معراج
• ماجرایی جالب از یک حیوان گرگ
• نحوه قبض روح شیعیان علی(ع) توسط عزرائیل
• احترام جبرئیل(ع) برای امیرالمومنین علی(ع)
• گفتگو خداوند با امیرالمومنین علی(ع)
• کلید بهشت و جهنم در دستان امام علی(ع)
• فایده ای حتی برای یهود و نصاری و مجوس
• سیاه چهره ای که با دستان پیامبر(ص) دفن شد
• رسول الله(ص) فرمودند : علی منّی و أنا من علیّ
• دوستان امام علی(ع) هم اجازه شفاعت دارند
• خوشحالی فرشتگان در ولایت امیرالمومنین علی(ع)
• حد و اندازه دوستی و دشمنی در کلام نبی(ص)
• تبدیل سنگ به طلا با عنایت امیرالمومنین علی(ع)
• پیغام خدا در هنگام آب نوشیدن امیرالمومنین(ع)
• بشارتی مخصوص برای امام علی(ع) و شیعیان او
• اختیار درهای بهشت و جهنم به دست علیست
• امیرالمومنین علی(ع) در آیه 37 (سوره ق)
• امیرالمومنین علی(ع) بهشت را به آنها نشان داد
• طلوع خورشید از درون کعبه
• زندگینامه حضرت ابوطالب(ع) ، پدر مولا(ع)
• زندگی حضرت فاطمه بنت اسد(س) ، مادر مولا(ع)
• کتاب نهج البلاغه - 
سيد رضی
• کتاب نهج البلاغه(متن عربی) - 
سيد رضی
• کتاب اسرار آل محمد(ص) - 
سلیم بن قیس هلالی
• کتاب الغدیر - 
علامه امینی
• کتاب بازگشت به نهج البلاغه - 
امام خامنه ای
 کتاب خصائص امیرالمومنین(ع) - سید رضی
 کتاب غدیر - مقام معظم رهبری
 کتاب نقش نگار - زندگانی امیرالمومنین علی(ع)
 کتاب فروغ ولایت - آیت الله سبحانی
 قرائتی - امیرالمومنین علی(ع) و حقوق بشر (فیلم)
 روضه امیرالمومنین(ع) توسط رهبر انقلاب (فیلم)
 اطعام در عید غدیر - پناهیان (فیلم)
 لعن قتله امیرالمومنین(ع) توسط رهبر انقلاب (فیلم)
 ما شیعه علی بن ابیطالب(ع) هستیم (فیلم)
• نرم افزار موبايل نهج البلاغه - 
اندرويد
• الغدير علامه امينی - 
اندرويد

دریافت کد - امیرالمومنین علی(ع)