چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟

چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟


 زندگى امام على(علیه السلام) از هجرت تا وفات پیامبر، شامل حوادث و رویدادهاى فراوان بویژه فداکاریهاى بزرگ آن حضرت در جب‏هه هاى جنگ است. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، بیست و هفت «غزوه»(1)با مشرکان و یهود و شورشیان داشت که على (علیه السلام) در بیست و شش غزوه از این غزوات شرکت داشت و فقط در غزوه «تبوک» به علت حساسیت شرائط که بیم آن مى‏ رفت منافقان در غیاب پیامبر در مرکز حکومت اسلامى دست به توطئه بزنند، به دستور پیامبر (ص) در مدینه ماند.(2)

پی نوشت:
(1). در اصطلاح سیره نویسان غزوه به آن نبردها مى‏ گویند که فرماندهى سپاه اسلام را در آنها خود پیامبر (ص) به عهده داشت.
(2). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1390ش، چاپ بیست و سوم، ص 42.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

غزوه تبوک،امیرالمومنین در تبوک،امام علی در تبوک،امام علی در غزوه تبوک،امیرالمومنین در غزوه تبوک،امام علی در جنگ تبوک،امیرالمومنین در جنگ تبوک