عناوین اسلامی

   
   

چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟

چرا امیرالمومنین علی(ع) در غزوه تبوک نبود؟


 زندگى امام على(علیه السلام) از هجرت تا وفات پیامبر، شامل حوادث و رویدادهاى فراوان بویژه فداکاریهاى بزرگ آن حضرت در جب‏هه هاى جنگ است. پیامبر اسلام پس از هجرت به مدینه، بیست و هفت «غزوه»(1)با مشرکان و یهود و شورشیان داشت که على (علیه السلام) در بیست و شش غزوه از این غزوات شرکت داشت و فقط در غزوه «تبوک» به علت حساسیت شرائط که بیم آن مى‏ رفت منافقان در غیاب پیامبر در مرکز حکومت اسلامى دست به توطئه بزنند، به دستور پیامبر (ص) در مدینه ماند.(2)

پی نوشت:
(1). در اصطلاح سیره نویسان غزوه به آن نبردها مى‏ گویند که فرماندهى سپاه اسلام را در آنها خود پیامبر (ص) به عهده داشت.
(2). گردآوری از کتاب: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، موسسه امام صادق (علیه السلام)، قم، 1390ش، چاپ بیست و سوم، ص 42.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

غزوه تبوک،امیرالمومنین در تبوک،امام علی در تبوک،امام علی در غزوه تبوک،امیرالمومنین در غزوه تبوک،امام علی در جنگ تبوک،امیرالمومنین در جنگ تبوک

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)