عناوین اسلامی

   
   

امیرالمومنین(ع) در کتب امت هاى گذشته

امیرالمومنین(ع) در کتب امت هاى گذشته


آیا در کتب امت هاى گذشته اشاره اى به وصي پيامبر(صلي الله عليه و آله) شده است؟
امام على(ع) حتى در کتب امت هاى پیشین به عنوان «وصى رسول خاتم» معروف بوده؛ نصر بن مزاحم و خطیب بغدادى نقل کرده اند که على(ع) در مسیرش به صفّین، بر لشکرش عطش شدیدى وارد شد. حضرت آن ها را بر بالاى صخره اى آورد و سنگى را از جا کند، از زیر سنگ آب جارى شد و لشکر از آن سیراب شدند. نزدیک آن صخره دیر راهبى قرار داشت. او که از جریان مطلع شد نزد حضرت آمده، عرض کرد: این دیر به خاطر این آب ساخته شده و مطابق آنچه که در کتاب هاى ما آمده، سنگ روى این آب را به جز نبى یا وصى نبى برنخواهد داشت.
با مراجعه به تاریخ پى مى بریم که امام على بن ابى طالب(علیه السلام) حتى در کتب امت هاى پیشین به عنوان «وصى رسول خاتم» معروف بوده است؛ به عنوان نمونه:
نصر بن مزاحم و خطیب بغدادى نقل کرده اند که امام على(علیه السلام) در مسیرش به صفّین، بر لشکرش در صحرا عطش شدیدى وارد شد. حضرت آن ها را بر بالاى صخره اى آورد. و با کمک آن ها سنگى را از جا کند. از زیر سنگ آب جارى شد و لشکر از آن آب خورده و سیراب شدند. نزدیک آن صخره دیر راهبى قرار داشت. او که مطلع از جریان شد نزد حضرت آمده، عرض کرد: این دیر به خاطر این آب ساخته شده است، و مطابق آنچه که در کتاب هاى ما آمده، سنگ بر روى این آب را به جز نبى یا وصى نبى برنخواهد داشت.(1)، (2)

پی نوشت:
(1). وقعه صفین، ص 145؛ تاریخ بغداد، ج 12، ص 305؛ موارد ديگري نيز در اين باره وجود دارد كه اين خبر را تاييد مي كند، مراجعه كن: وقعه صفين، ص 147- 148.
(2). گردآوري از کتاب: امام شناسی و پاسخ به شبهات، علی اصغر رضوانی، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ دوم، ج 2، ص 200.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین علی(ع)

امت های گذشته،امیرالمومنین در امت های گذشته،کتب امت های گذشته،امیرالمومنین در کتب گذشته،امیرالمومنین در کتب امت های گذشته،امام علی در کتب امت های گذشته

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

امیرالمومنین علی(ع)