اوقات شرعی

   
   

چرا دشنام به علي(ع) دشنام به خدا محسوب مي شود؟

چرا دشنام به علی(ع) دشنام به خدا محسوب می شود؟


در کتاب مُرُوج الذهب آمده: ابن عبّاس به گروهى برخورد كه به بدگويى على(عليه السلام) مشغول بودند و وى را دشنام مى گفتند. به عصاكش خود گفت: مرا پيش آنان ببر. وى او را نزد آنان برد. ابن عبّاس گفت: كدام يك از شما خداوند را دشنام مى گويد؟
گفتند: به خدا پناه مى بريم از اين كه او را دشنام بگوييم.
[ابن عبّاس] گفت: كدام يك از شما پيامبر خدا را دشنام مى گويد؟
گفتند: به خدا پناه مى بريم از اين كه پيامبر خدا را دشنام بگوييم.
[ابن عبّاس] گفت: كدام يك از شما على بن ابى طالب را دشنام مى گويد؟
گفتند: آرى! وى را دشنام مى گوييم.
[ابن عبّاس] گفت: گواهى مى دهم كه از پيامبر خدا شنيدم كه مى فرمود: «هر كس مرا دشنام بگويد، خدا را دشنام گفته است؛ و هر كس على را دشنام بگويد، مرا دشنام گفته است».
آنان سرافكنده شدند. (1)
و نيز در کتاب المناقب، ـ به نقل از سليمان بن على، از پدرش ـ آمده: با عبد الله بن عبّاس بودم و سعيد بن جُبَير، او را عصاكشى مى كرد. او از كنار زمزم مى گذشت. در آن جا به شاميانى برخورد كه على(عليه السلام) را دشنام مى گفتند. به سعيد گفت: مرا پيش آنان ببر.
آن گاه در برابرشان ايستاد و گفت: كدام يك از شما خداوند عزّ وجلّ را دشنام مى گويد؟
گفتند: پناه بر خدا! در جمع ما كسى نيست كه خداوند عزّ وجلّ را دشنام بگويد.
گفت: كدام يك از شما پيامبر خدا را دشنام مى گويد؟
گفتند: پناه بر خدا! در جمع ما كسى نيست كه پيامبر خدا را دشنام بگويد.
گفت: كدام يك از شما على بن ابى طالب را دشنام مى گويد؟
گفتند: اين را انجام مى دهيم.
گفت: من گواهى مى دهم كه اين را دو گوشم شنيد و قلبم فراگرفت كه پيامبر خدا به على بن ابى طالب مى فرمود: «اى على! هر كس تو را دشنام بگويد، مرا دشنام گفته است و هر كس مرا دشنام بگويد، خداوند (عزّ وجلّ) را دشنام گفته است و هر كس خداوند عزّ وجلّ را دشنام بگويد، خداوند، او را با صورت، به آتش خواهد افكند».
آن گاه، از آنان دور شد.(2).(3)

پی نوشت:
(1). مروج الذهب، ج 2 ص 435؛ المناقب للخوارزمي، ص 137 ح 154؛ الأمالي للصدوق، ص 157 ح 151؛ بشارة المصطفى، ص 202.
(2). المناقب لابن المغازلي، ص 394 ح 447، كفاية الطالب، ص 83، الرياض النضرة، ج 3 ص 122.
(3). گرد آوری از: دانش نامه امیرالمؤمنین، محمّد محمّدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، قم، 1386هـ ش، چاپ اوّل، ، ج 12، ص 125-227.
سایت جامع سربازان اسلام

امیرالمومنین(ع)

دشنام،سب علی،دشنام علی،دشنام به علی،دشنام به خدا،دشمنان علی،دشمنان خدا،دشمن علی،دشمن خدا

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید

مطالب مرتبط به امیرالمومنین علی(ع)

   
   

مطالب دیگر سایت جامع سربازان اسلام