عناوین اسلامی

   
   

اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات

ثواب و خواص سوره های قرآن

مطالب پیرامون امام حسین(ع)

مطالب پیرامون امیرالمومنین علی(ع)

ثواب و فضیلت عبادات اسلامی

کتاب های اسلامی و مذهبی

موبایل اسلامی

مجموعه بیداری اسلامی ، روشنگری اسلامی

مجموعه کدهای اسلامی و مذهبی

ثواب و خواص و فضیلت سوره مریم چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره مریم چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را قرائت نماید ، به تعداد تصدیق كنندگان و تكذیب كنندگان حضرت زكریا(ع) و حضرت یحیی(ع) و حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(ع) و حضرت موسی(ع) و حضرت هارون(ع) و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسحاق(ع) و حضرت یعقوب(ع) و حضرت اسماعیل(ع) ده حسنه به او عطا می شود و به تعداد كسانی كه برای خداوند فرزند قایل شده و قایل نشده اند نیز ده حسنه به او داده می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه397)
...............
2) رسول الله(ص) فرمودند: به كسی كه (سوره مریم) را قرائت كند ، 10 برابر تعداد كسانی كه پیامبران و رسولان نام برده شده در این سوره را تصدیق یا تكذیب كردند، حسنه و درجه داده می شود كه هر درجه ای، هزار هزار مرتبه بزرگ تر از ما بین زمین و آسمان است و به همین تعداد، همسران بهشتی در فردوس به او داده می شود و در روز قیامت، همراه متقیان در اولین گروه سابقین، محشور می شود.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه344)
...............
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را بنویسد و آن را در ظرفی شیشه ای كه دهانه تنگ دارد گذاشته و در منزلش بگذارد ، خیر خانه و روزی اش زیاد شود و در خوابش چیزهای خوب می بیند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه695)
...............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هركسی بر شخصی وارد شود كه از او خوف و ترس دارد ، هنگام مواجهه با او حروف ( ك ه ی ع ص ) را یكی یكی گفته و بعد از گفتن هر حرف یكی از انگشتان دست راستش را ببندد ، آنگاه حروف ( ح م ع س ق ) را یكی یكی گفته و انگشتان دست چپش را ببندد ، و دو دست خود را مشت كند ، آنگاه آیه 110 سوره طه (و عنت الوجوه للحی....ظلماً) را قرائت نماید و هنگام روبه رو شدن با آن شخص دو دستش را بگشاید ، هیچ آسیبی از جانب وی به او نخواهد رسید.
(عده الداعی، ابن فهد حلی، صفحه276)
...............
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره مریم) را نوشته و به همراه خود داشته باشد ، در خوابش جز چیزهای خوب نمی بیند ، و اگر بر دیوار خانه نوشته شود از خطرات حفظ شده و آنچه در خانه است در امنیت می باشد ، و اگر خائف، آن را بشوید و بنوشد امنیت یابد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه695)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره مریم چیست؟

کلمات کلیدی : مریم,سوره مریم,ثواب مریم,فضیلت مریم,خواص مریم,ثواب سوره مریم,فضیلت سوره مریم,خواص سوره مریم,مریم قرآن,مریم قرآن,فایده مریم,فواید مریم,فایده سوره مریم,فواید مریم,فواید سوره مریم,روایات سوره مریم,احادیث سوره مریم

پر بازدیدترین مطالب اسلامی