عناوین اسلامی

   
   

اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات

ثواب و خواص سوره های قرآن

مطالب پیرامون امام حسین(ع)

مطالب پیرامون امیرالمومنین علی(ع)

ثواب و فضیلت عبادات اسلامی

کتاب های اسلامی و مذهبی

موبایل اسلامی

مجموعه بیداری اسلامی ، روشنگری اسلامی

مجموعه کدهای اسلامی و مذهبی

ثواب و خواص و فضیلت سوره نور چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره نور چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره نور) را قرائت نماید ، خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مومن در گذشته و آینده ، به او ده حسنه عنایت می كند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه216)

..............

2) رسول الله(ص) فرمودند: یكی از حقوق دختر بر پدر آن است كه (سوره نور) را به او تعلیم دهد.

(تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد8، صفحه112)

..............

3) برای بازگشت شخص فراری آیه 40 سوره نور را بخواند.

(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه63)

..............

4) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: سوره نور را به زنانتان بیاموزید كه در آن موعظه ها و پندهای نیكویی است.

(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد5، صفحه516)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند: مال ها و نیروهای جنسی خود را با تلاوت (سوره نور) محافظت كنید ، و زنانتان را با این سوره حفظ كنید ، زیرا هر كس بر قرائت (سوره نور) به صورت روزانه یا شبانه مداومت ورزد ، هیچ یک از اهل خانه اش مرتكب زنا نخواهد شد ، و پس از مرگش هفتاد هزار فرشته الهی او را تا قبرش تشییع می كنند و برای او دعا و استغفار می كنند تا او را در قبرش قرار دهند.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نور چیست؟

کلمات کلیدی : نور,سوره نور,ثواب نور,فضیلت نور,خواص نور,ثواب سوره نور,فضیلت سوره نور,خواص سوره نور,نور قرآن,نور قرآن,فایده نور,فواید نور,فایده سوره نور,فواید نور,فواید سوره نور,روایات سوره نور,احادیث سوره نور

پر بازدیدترین مطالب اسلامی