عناوین اسلامی

   
   

اعتقادات اسلامی و پاسخ به شبهات

ثواب و خواص سوره های قرآن

مطالب پیرامون امام حسین(ع)

مطالب پیرامون امیرالمومنین علی(ع)

ثواب و فضیلت عبادات اسلامی

کتاب های اسلامی و مذهبی

موبایل اسلامی

مجموعه بیداری اسلامی ، روشنگری اسلامی

مجموعه کدهای اسلامی و مذهبی

زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد

زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد

 

1) امام صادق(ع) فرمودند : زيارت امام حسين(ع) معادل بيست حج ، بلكه برتر از بيست حج می باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه534)

................

2) امام صادق(ع) فرمودند : وقتى امام حسین(ع) را زيارت كردى ، خداوند متعال ثواب بيست و پنج حج برايت می نويسد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه535)

................

3) شخصی به نام شهاب میگوید که : امام صادق(ع) از من سؤال نموده و فرمودند: اى شهاب چند بار به حج رفته‏اى؟ عرض كردم: نوزده مرتبه . امام صادق(ع) فرمودند: آن را به بيست مرتبه تتميم و تكميل نما ، تا برايت آن‏ها را معادل يك زيارت امام حسين(ع) حساب كنند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه536)

................

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه به زيارت قبر امام حسين(ع) برود ، در حالى كه به حق آن حضرت آگاه و مطّلع باشد ، مثل كسى است كه صد مرتبه همراه با رسول خدا(ص) حج بجا آورده باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه537)

................

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را زيارت كند ، خداوند متعال برايش هشتاد حج مقبول منظور مى‏دارد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه538)

................

6) موسى حضرمى می گوید که : امام صادق(ع) در ابتداء حكومت ابو جعفر عباسى (منصور دوانيقى لعنت الله علیه) وارد عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند ، به من فرمودند: اى موسى، برو كنار جاده بزرگ بايست و منتظر باش كه عنقريب مردى از طرف قادسيّه خواهد آمد، هر گاه نزديك تو شد به وى بگو: يكى از فرزندان رسول خدا(ص) تو را مى‏خواند، او بزودى با تو خواهد آمد. موسى مى‏گويد: پس من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسيدم و كنار آن ايستاده و هوا بسيار گرم بود، پيوسته در آنجا ايستاده بودم بحدّى كه نزديك بود مخالفت كرده و برگشته و ملاقات با او را ترك كنم، در اين هنگام چشمم به چيزى خورد كه به جلو مى‏آيد و شبيه مردى است كه روى شترى نشسته، پس چشم به آن دوخته تا نزديك به من شد به او گفتم: اى مرد در اينجا يكى از فرزندان رسول خدا(ص) بود، و شما را مى‏خواند ايشان شما را به من معرفى كرده و پيام برايت فرستاده‏اند. مرد گفت: با هم به خدمتش برويم. موسى مى‏گويد: او را بردم تا به نزديك خيمه رسيديم، وى شترش را خواباند و درب خيمه ايستاد منتظر اذن دخول بود، پس حضرت از درون خيمه او را خواندند، اعرابى داخل خيمه شد و من نيز نزديك شده تا درب خيمه رسيده و سخن ايشان را مى‏شنيدم ولى آنها را نمى‏ديدم. امام صادق(ع) به وى فرمودند: از كجا آمدى؟ او گفت: از دورترين نواحى يمن. امام صادق(ع) فرمودند: تو از فلان و فلان مكان هستى؟ او عرض كرد: بلى من از فلان موضع مى‏باشم. امام صادق(ع) فرمودند: براى چه به اين صوب آمدى؟ عرض كرد: به قصد زيارت حضرت ابا عبد اللَّه الحسين(ع) آمدم. امام صادق(ع) فرمودند: تنها براى زيارت آمده و هيچ حاجت ديگرى نداشتى؟ عرض كرد: هيچ حاجتى نداشتم مگر آنكه به سر قبر مطهّر آن حضرت رفته و نماز آنجا خوانده و جنابش را زيارت كرده و سپس از حضرتش خداحافظى كرده و به اهل و خويشانم برگردم. امام صادق(ع) فرمودند: در زيارت آن حضرت چه مى‏بينيد؟ عرض كرد: در زيارتش بركت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معايشمان بوده و حوائج و خواسته‏هايمان بر آورده شده و برطرف مى‏گردد. موسى مى‏گويد: امام صادق(ع) به وى فرمودند: اى برادر يمنى آيا از فضيلت زيارت آن حضرت بيشتر از اين برايت نگويم؟ آن مرد عرض كرد: اى پسر رسول خدا(ص) زيادتر بفرمائيد: امام صادق فرمودند: زيارت امام حسين(ع) معادل يك حج مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام شود. آن مرد از اين گفتار تعجب كرد. امام صادق(ع) فرمودند: آرى، به خدا سوگند زیارت امام حسین(ع) معادل دو حجّ مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام شود. آن مرد بر تعجبش افزوده شد ، پس بدين ترتيب امام صادق(ع) بر تعداد حج‏هاى مقبول مى‏افزودند تا اينكه در آخر فرمودند: زيارت امام حسین(ع) معادل با سى حجّ مقبول و پاكيزه‏اى است كه با رسول خدا(ص) انجام گيرد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه541)

................

7) شخصی به نام يزيد بن عبد الملك می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) بودم ، پس گروهى كه بر درازگوش‏ها سوار بودند بر ما گذشتند. امام صادق(ع) به من فرمودند: اينها قصد كجا را دارند؟ عرض كردم: به زيارت قبور شهداء مى‏روند. امام صادق(ع) فرمودند: چه چيز ايشان را از زيارت غريب شهيد باز داشت؟ مردى از اهل عراق محضر مباركش عرض كرد: آيا زيارت آن حضرت (امام حسين(ع)) واجب است؟ امام صادق(ع) فرمودند: زيارت آن جناب از يك حجّ و عمره و يك عمره و يك حجّ بهتر است ، سپس امام صادق(ع) تعداد حجّ و عمره‏ها را زياد كرده تا بيست حجّ و بيست عمره شمردند ، و بعد امام صادق(ع) فرمودند: البتّه تمام آنها مقبول و مبرور باشند. راوى مى‏گويد: به خدا سوگند از محضرش مرخّص نشده بودم كه مردى آمد و حضورش رسيد و عرض كرد: من نوزده حجّ انجام داده‏ام ، از خداوند بخواهيد كه يك حجّ ديگر نصيبم شده‏ و بدين ترتيب تا عدد بيست كامل گردد. امام صادق(ع) فرمودند: آيا قبر امام حسين(ع) را زيارت كرده‏اى؟ آن مرد عرض كرد: خير. امام صادق(ع) فرمودند: زيارت امام حسین(ع) از بيست حجّ بهتر مى‏باشد. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه543)

................

8) مسعدة بن صدقه می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم : براى كسى كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كند چه اجر و ثوابى است؟ امام صادق(ع) فرمودند: ثواب يك حجّى كه با رسول خدا(ص) بجا آورند مى‏باشد. راوى مى‏گويد: محضرشان عرضه داشتم: فدايت شوم، ثواب يك حجّ با رسول خدا(ص)؟!! امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب دو حجّ. راوى مى‏گويد: عرض كردم: فدايت شوم، ثواب دو حجّ؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب سه حجّ ، و پيوسته تعداد حجّ‏ها را حضرت اضافه مى‏كردند تا به ده حجّ رسيدند. عرض كردم: فدايت شوم ، ثواب ده حجّ با رسول خدا(ص)؟!! امام صادق(ع) فرمودند: بلى بلكه ثواب بيست حجّ. عرض كردم: فدايت شوم، ثواب بيست حجّ؟! پس پيوسته عدد حجّ‏ها را بالا مى‏بردند تا به پنجاه حج رسيد و ديگر سكوت اختيار فرمودند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه544)

................

9) عبد اللَّه قدّاح می گوید که : به محضر امام صادق(ع) عرض کردم : براى كسى كه به زيارت امام حسين(ع) رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه بوده و هيچ استكبار و استنكافى از زيارتش نداشته باشد چه اجر و ثوابى مى‏باشد؟ امام صادق(ع) فرمودند: براى او ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول مى‏نويسند ، و اگر شقى بوده سعيد محسوبش مى‏كنند ، و پيوسته در رحمت خدا غوطه ور است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه545)

 

سایت جامع سربازان اسلام

زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد

کلمات کلیدی : حج,زيارت امام حسين,چند حج؟,معادل چند حج؟,معادل چند حج می باشد,زيارت امام حسين معادل چند حج می باشد

پر بازدیدترین مطالب اسلامی