عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره مدثر چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره مدثر چیست؟

 

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره مدثر) را قرائت نماید ، ده برابر کسانی که رسول خدا(ص) را در مکه تصدیق یا تکذیب کردند ، حسنه به او عطا می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10)

.............

2) امام باقر(ع) فرمودند: کسی که در نمازهای واجبش (سوره مدثر) را قرائت نماید ، بر خداوند واجب است او را با پیامبر اکرم(ص) همراه و هم درجه قرار دهد ، و در زندگی دنیایی شقاوت و بدبختی به او نمی رسد.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 120)

.............

3) امام صادق(ع) فرمودند: کسی که بر قرائت (سوره مدثر) مداومت ورزد ، اگر خواستار حفظ قرآن باشد به حفظ آن توفیق می یابد ، و اگر بیشتر از آن بخواهد خداوند به او عطا می کند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه521)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره مدثر چیست؟

کلمات کلیدی : مدثر, سوره مدثر, ثواب مدثر, فضیلت مدثر, خواص مدثر, ثواب سوره مدثر, فضیلت سوره مدثر, خواص سوره مدثر, مدثر قرآن, فایده مدثر, فواید مدثر, فایده سوره مدثر, فواید مدثر, فواید سوره مدثر, روایات سوره مدثر, احادیث سوره مدثر

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن