عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره صف چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره صف چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند : هر کسی سوره عیسی(ع) (سوره صف) را قرائت نماید ،  تا هنگامی که قاری این سوره در دنیاست ، بر او درود می فرستد ، و برای او طلب مغفرت و آمرزش می کنند ، و در روز قیامت نیز رفیق و همراه حضرت عیسی(ع) خواهد بود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه459)
............
2) امام باقر(ع) فرمودند: هر کسی (سوره صف) را قرائت نماید ، و آن را در نمازهای واجب و مستحب خود همیشه بخواند ، خداوند او را همراه با فرشتگان و پیامبران الهی در یک (صف) قرار خواهد داد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه118)
............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی در سفرهایش بر قرائت (سوره صف) مداومت ورزد ، خداوند او را حفظ می کند ، و از خطرات دزد و راهزن در امان است تا به خانه اش برگردد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه361)


سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره صف چیست؟

کلمات کلیدی : صف, سوره صف, ثواب صف, فضیلت صف, خواص صف, ثواب سوره صف, فضیلت سوره صف, خواص سوره صف, صف قرآن, فایده صف, فواید صف, فایده سوره صف, فواید صف, فواید سوره صف, روایات سوره صف, احادیث سوره صف

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن