عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره رحمن چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره رحمن چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر چیزی عروسی دارد ، و عروس قرآن (سوره الرحمن) است.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه351)
............
2) هرکسی (سوره الرحمن) را قرائت کند ، خداوند به ضعف و ناتوانی او رحم می آورد ، و او توانایی ادای شکر نعمت های خدادادی را پیدا می کند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه326)
............
3) امام صادق(ع) فرمودند: از قرائت (سوره الرحمن) و عمل به آن غافل نباشید ، زیرا (سوره الرحمن) در دل منافقان استقرار نمی یابد ، در روز قیامت خداوند (سوره الرحمن) را به شکل انسانی در بهترین شکل و خوش ترین بو وارد می کند ، تا اینکه در جایگاهی که نزدیکتر از آن وجود ندارد نزد خداوند می ایستد ، آنگاه خداوند می فرماید : چه کسی در دنیا همواره تو را قرائت می کرد؟ (سوره الرحمن) در جواب می گوید : ای پروردگارم فلان و فلان ، پس از آن چهره ایشان سفید و نورانی می شود ، خداوند به این گروه می فرماید : هر کسی را که دوست دارید شفاعت کنید ، آن گاه خداوند می فرماید : به بهشت وارد شوید و هرجایی که دوست دارید سکونت گزینید.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
............
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره الرحمن) را قرائت کند ، و همه جا پس از آیه (فبای الاء ربکما تکذبان) بگوید : (لابشیء من الائک رب اکذب) ، اگر در آن روز یا شب از دنیا برود شهید محسوب می شود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
............
5) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره الرحمن) را بنویسد و با خود همراه داشته باشد ، خداوند هر کار سختی را برای او آسان می کند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه238)
............
6) امام صادق(ع) فرمودند:  اگر (سوره الرحمن) را بنویسند و همراه کسی که درد چشم دارد باشد ، بهبود می یابد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه238)
............
7) اگر (سوره الرحمن) را بنویسند و بشویند و از آب آن بیاشامند ، برای بیماری طحال و دردها و بیماری های قلب مفید است ، و اگر نوشته آن را برای درد چشم و بیماری صرع به همراه داشته باشند ، بهبود میبخشد.
(مصباح کفعمی، صفحه458)


سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره رحمن چیست؟

کلمات کلیدی : رحمن, الرحمن , سوره رحمن, ثواب رحمن, فضیلت رحمن, خواص رحمن, ثواب سوره رحمن, فضیلت سوره رحمن, خواص سوره رحمن, رحمن قرآن, فایده رحمن, فواید رحمن, فایده سوره رحمن, فواید رحمن, فواید سوره رحمن, روایات سوره رحمن, احادیث سوره رحمن

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن