ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نجم) را قرائت کند ، 10 برابر تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان پیامبر(ص) به او پاداش داده می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد9، صفحه270)
.............
2) امام صادق(ع) فرمودند :هر کسی بر قرائت (سوره نجم) مداومت داشته باشد ، در بین مردم زندگی خواهد کرد در حالی که او را می ستایند ، و خداوند گناهان او را می بخشد و مردم او را دوست دارند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه116)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره نجم) رابر پوست حیوانی بنویسند و با خود داشته باشند ، در مقابله با هر حاکمی که با او روبرو می شود ، قوت و قدرت قلبی پیدا می کند و آن حاکم و سلطان به او احترام می گذارد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه185)
.............
اگر آیات 61-59 (سوره نجم) را بنویسد ، برای جلوگیری یا رفع گریه زیاد کودکان بر آنان بیاویزد ، یا به همراه آنان قرار دهند ، آرام می شوند.
(مصباح کفعمی، صفحه458)


سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نجم چیست؟

کلمات کلیدی : نجم, سوره نجم, ثواب نجم, فضیلت نجم, خواص نجم, ثواب سوره نجم, فضیلت سوره نجم, خواص سوره نجم, نجم قرآن, فایده نجم, فواید نجم, فایده سوره نجم, فواید نجم, فواید سوره نجم, روایات سوره نجم, احادیث سوره نجم

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید