عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره سبأ چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره سبأ چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره سبأ) را قرائت کند ، همه پیامبران الهی روز قیامت با او رفیق و همراه بوده و با او مصافحه می کنند.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد7، صفحه190)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره های سبأ و فاطر) را در شب قرائت کند ، در آن شب همواره در حفظ و امان خداوند و وکیلان او خواهد بود ، و اگر کسی در روز (سوره های سبأ و فاطر) را بخواند ، هیچ امر ناخوشایند و مکروهی به او نمی رسد و از خیر دنیا وآخرت چیزهایی به او داده می شود که به ذهنش خطور نکرده است.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه110)
...............
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره سبأ) را بنویسد و بر خود بیاویزد ، هیچ حیوان و جنبنده آزار دهنده ای به او نزدیک نمی شود ، و اگر نوشته (سوره سبأ) را بشوید و از آن بنوشد و مقداری از آن را بر خود بپاشد ، اگر از چیزی می ترسد ، ایمنی یافته و ترسش می ریزد و اگر صورتش را با آن بشوید نیز ترس و هراسش از بین می رود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه504)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره سبأ چیست؟

کلمات کلیدی : سبا, سوره سبا, ثواب سبا, فضیلت سبا, خواسبا سبا, ثواب سوره سبا, فضیلت سوره سبا, خواسبا سوره سبا, سوره امام حسین, سور امام حسین, سبا قرآن, سبا قرآن, فایده سبا, فواید سبا, فایده سوره سبا, فواید سبا, فواید سوره سبا, روایات سوره سبا, احادیث سوره سبا

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن