عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره لقمان چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره لقمان چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره لقمان) را قرائت کند ، در روز قیامت لقمان رفیق و همراه او خواهد بود ، و ده برابر تعداد کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کرده اند به او حسنه داده می شود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد8، صفحه74)
.............
2) امام باقر(ع) فرمودند: هر کسی که هر شب (سوره لقمان) را قرائت نماید ، خداوند 30 فرشته را مأمور حفظ و نگهداری او از ابلیس و سپاهیان او می کند ، و اگر صبحگاه نیز (سوره لقمان) را قرائت کند ، تا شب در امان و حفظ الهی خواهد بود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه110)
.............
3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره لقمان) را بنویسند و پس از شستن نوشته از آب آن بنوشد ، هر گونه بیماری درونی داشته باشند از بین خواهد رفت ، و هر مرد و زنی که خونریزی در یکی از اندام خود دارد ، اگر نوشته (سوره لقمان) را بر آن موضع قرار دهند خونریزی قطع می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه359)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره لقمان چیست؟

کلمات کلیدی : لقمان,سوره لقمان,ثواب لقمان,فضیلت لقمان,خواص لقمان,ثواب سوره لقمان,فضیلت سوره لقمان,خواص سوره لقمان,لقمان قرآن,لقمان قرآن,فایده لقمان,فواید لقمان,فایده سوره لقمان,فواید لقمان,فواید سوره لقمان,روایات سوره لقمان,احادیث سوره لقمان

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن