ثواب و خواص و فضیلت سوره قصص چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره قصص چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: اگر كسی (سوره قصص) را قرائت كند ، 10 برابر تعداد كسانی كه حضرت موسی(ع) را تصدیق یا تكذیب كرده اند به او حسنه داده می شود و تمامی فرشتگان آسمان و زمین در روز قیامت، به سود او شهادت می دهند كه او راستگو و درستكار بوده است.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه412)
.................
2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر نوشته (سوره قصص) را بر كسی كه درد شكم یا بیماری طحال یا درد كبد یا هر گونه درد دیگری در درون بدن دارد بیاویزند ، بهبود می یابد.
(مصباح کفعمی، صفحه456)
.................
3) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی سوره های طواسین (سوره هایی كه با طسم و طس آغاز شده باشد) (سوره شعراء ، سوره قصص ، سوره نمل) را در شب جمعه قرائت كند ، از جمله اولیاء الهی است كه در جوار الهی خواهد بود ، و در دنیا هیچ ناراحتی به او نخواهد رسید ، و خداوند در آخرت چندان از نعمت های بهشتی به او عطا می كند كه راضی شود ، و خدا بیش از حد رضایت او به وی عطا خواهد كرد ، و او را با صد همسر از حوریان بهشتی تزویج می كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره قصص چیست؟

کلمات کلیدی : قصص,سوره قصص,ثواب قصص,فضیلت قصص,خواص قصص,ثواب سوره قصص,فضیلت سوره قصص,خواص سوره قصص,قصص قرآن,قصص قرآن,فایده قصص,فواید قصص,فایده سوره قصص,فواید قصص,فواید سوره قصص,روایات سوره قصص,احادیث سوره قصص

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید