عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟


1) امام کاظم(ع) فرمودند: قرائت (سوره فرقان) را رها مکن ، زیرا هر کسی (سوره فرقان) را در شب تلاوت کند ، خداوند هیچ وقت او را عذاب نمی کند و از او حسابرسی نمی کند و او را در فردوس اعلی منزل دهد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)
..............
2) اگر فرد مجردی دوست دارد که ازدواج کند ، سه روز روزه بگیرد و در هر شب آن پیش از رفتن به رختخواب 21 بار آیات 74-76 سوره فرقان را بخواند و از خداوند بخواهد تا خواسته اش را برآورده سازد ، خداوند امر ازدواج او را آسان میکند.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد14، صفحه211)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره فرقان چیست؟

کلمات کلیدی : فرقان,سوره فرقان,ثواب فرقان,فضیلت فرقان,خواص فرقان,ثواب سوره فرقان,فضیلت سوره فرقان,خواص سوره فرقان,فرقان قرآن,فرقان قرآن,فایده فرقان,فواید فرقان,فایده سوره فرقان,فواید فرقان,فواید سوره فرقان,روایات سوره فرقان,احادیث سوره فرقان

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن