عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره کهف چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره کهف چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هركسی (سوره کهف) را در شب جمعه قرائت نماید ، بین او و خانه خدا و پس از آن نورانی خواهد شد.
(بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد86، صفحه313)
..............
2) امیرالمومنین علی(ع) فرمودند: هیچ بنده ای نیست كه آیه (قل انّما انا بشر مثلكم... را تا آخر سوره كهف ) بخواند جز اینكه برای او نوری كشیده شود از خوابگاهش تا خانه كعبه و چنانچه خود از اهل حرم است برای او نوریست تا بیت المقدس.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه97)
..............
3) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره كهف) را در شب های جمعه قرائت نماید ، به مرگ شهادت از دنیا خواهد رفت ، یا اینكه خداوند او را شهید مبعوث خواهد كرد و در روز قیامت در صف شهداء خواهد بود.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه107)
..............
4) جهت ادای قرض و رفع فقر (سوره كهف) را نوشته و در ظرف شیشه ای كه دهانه تنگ دارد قرار دهد و آن را در خانه اش بگذارد ، از بدهكاری و فقر راحتی می یابد.
(مصباح کفعمی، صفحه455)
..............
5) امام صادق(ع) فرمودند: هر بنده خدایی آخرین آیه (سوره كهف) را قرائت نماید ، در هر ساعتی كه بخواهد از خواب بیدار می شود.
(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه462)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره کهف چیست؟

کلمات کلیدی : کهف,سوره کهف,ثواب کهف,فضیلت کهف,خواص کهف,ثواب سوره کهف,فضیلت سوره کهف,خواص سوره کهف,کهف قرآن,کهف قرآن,فایده کهف,فواید کهف,فایده سوره کهف,فواید کهف,فواید سوره کهف,روایات سوره کهف,احادیث سوره کهف

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن