عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره اسراء چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره اسراء چیست؟


در ابتدا لازم است گفته شود که نام دیگر سوره اسراء (سوره بنی اسرائیل) می باشد.
1) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره بنی اسرائیل (سوره اسراء) را در هر شب جمعه بخواند ، نمی میرد تا آنکه قائم آل محمد(عج) را درک کند و از یاران او بشود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه215)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره بنی اسرائیل (سوره اسراء) را بخواند و وقتی در این آیه که صحبت از پدر و مادر می شود منقلب شود ، در بهشت قنطار به او داده خواهد شد ، قنطار 1200 اوقیه است و هر اوقیه از دنیا و هر آنچه در آن است بهتر است.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه215)
................
3) امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی سوره بنی اسرائیل (سوره اسراء) را در ظرفی بنویسد و به آب بشوید و از آن بنوشد ، فهم آن شخص زیاد شده و قدرت سخن گفتن پیدا می کند.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه215)
................
4) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره بنی اسرائیل (سوره اسراء) را با زعفران بر ظرفی بنویسد و بشوید و آب آن را به طفلی که زبانش گرفته باشد بخورانند ، به اذن خدا زبانش گشوده شود و به حرف آید.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه215)
................
5) رسول الله(ص) فرمودند: خواندن آیات 110-111 سوره بنی اسرائیل (سوره اسراء) ، مایه امان از سرقت از امت من می شود.
(مکارم الاخلاق، شیخ طبرسی ، صفحه443)
................
6) شخصی از امیرالمومنین علی(ع) خواست تعویذی برای سرقت به او تعلیم دهد ، و گفت: هرچند وقت شبانه چیزی از خانه ما می دزدند ، امیرالمومنین علی(ع) فرمودند : هر وقت خواستی به رختخواب روی این آیه (آیات 110 و 111 سوره اسراء) را بخوان.
(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه626)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره اسراء چیست؟

کلمات کلیدی : اسراء,سوره اسراء,ثواب اسراء,فضیلت اسراء,خواص اسراء,ثواب سوره اسراء,فضیلت سوره اسراء,خواص سوره اسراء,اسراء قرآن,اسراء قرآن,فایده اسراء,فواید اسراء,فایده سوره اسراء,فواید اسراء,فواید سوره اسراء,روایات سوره اسراء,احادیث سوره اسراء،سوره بنی اسرائیل،ثواب سوره بنی اسرائیل,خواص سوره بنی اسرائیل،فضیلت سوره بنی اسرائیل

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید