عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره رعد چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره رعد چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره رعد) را قرائت نماید ، خداوند ده برابر تعداد همه ابرهای گذرنده ، در گذشته و حال و آینده به او حسنه عنایت می فرماید ، و در روز قیامت از وفا کنندگان به عهد الهی خواهد بود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه6)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره رعد) را زیاد قرائت نماید ، هیچ گاه دچار صاعقه نخواهد شد ، حتی اگر ناصبی باشد ، و اگر مؤمن باشد بدون حساب وارد بهشت می شود ، و حق شفاعت درباره همه خانواده و برادران و آشنایانش را دارد.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه107)
................
3) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره رعد) را در تاریکی شب زیر نور آتش و بعد از نماز عشاء بنویسد و بر خود بیاویزد و همان ساعت بر در خانه حاکم و سلطان ستمگر و زورگویی برود، موجب زوال ملک و هلاکت او می شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه221)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره رعد چیست؟

کلمات کلیدی : رعد,سوره رعد,ثواب رعد,فضیلت رعد,خواص رعد,ثواب سوره رعد,فضیلت سوره رعد,خواص سوره رعد,رعد قرآن,رعد قرآن,فایده رعد,فواید رعد,فایده سوره رعد,فواید رعد,فواید سوره رعد,روایات سوره رعد,احادیث سوره رعد

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن