عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره یونس چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره یونس چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره یونس) را قرائت نماید ، 10 برابر تعداد کسانی که حضرت یونس(ع) را تصدیق یا تکذیب کردند ، حسنه به او عطا می شود و نیز به تعداد کسانی که با فرعون غرق شدند.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد3)
...............
2) امام صادق(ع) فرمودند: کسی که (سوره یونس) را در هر دو یا سه ماه بخواند ، بیم آن نمی رود که از جاهلان باشد ، و در روز قیامت از مقربان خواهد بود.
(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد3)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره یونس چیست؟

کلمات کلیدی : یونس,سوره یونس,ثواب یونس,فضیلت یونس,خواص یونس,ثواب سوره یونس,فضیلت سوره یونس,خواص سوره یونس,یونس قرآن,یونس قرآن,فایده یونس,فواید یونس,فایده سوره یونس,فواید یونس,فواید سوره یونس,روایات سوره یونس,احادیث سوره یونس

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن