عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: کسی که (سوره اعراف) را بخواند ، خداوند در روز قیامت بین و او شیطان مانعی قرار می دهد ، و همچنین رفیق حضرت آدم(ع) قرار می گیرد.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه39)
................
2) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی (سوره اعراف) را در هر ماه بخواند ، در روز قیامت از کسانی خواهد بود که برای آنها خوفی نیست و غمگین نمی شوند ، و چنانچه در هر جمعه (سوره اعراف) را قرائت کند ، از کسانی خواهد بود که در روز قیامت در مقام حساب حاضر نمی شود ، آگاه باشید در (سوره اعراف) آیات محکمی وجود دارد ، پس قرائت (سوره اعراف) را ترک نکنید ، زیرا آن در روز قیامت به نفع قرائت کننده آن شهادت می دهد.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه154)
................
3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره اعراف) را با گلاب و زعفران بنویسد و به همراه داشته باشد ، تا وقتی که این نوشته با اوست ، به اذن خداوند هیچ درنده و دشمنی به او نزدیک نمی شود.
(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه154)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره اعراف چیست؟

کلمات کلیدی : اعراف,سوره اعراف,ثواب اعراف,فضیلت اعراف,خواص اعراف,ثواب سوره اعراف,فضیلت سوره اعراف,خواص سوره اعراف,اعراف قرآن,اعراف قرآن,فایده اعراف,فواید اعراف,فایده سوره اعراف,فواید اعراف,فواید سوره اعراف,روایات سوره اعراف,احادیث سوره اعراف

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن