عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره انعام چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره انعام چیست؟


1) رسول الله(ص) فرمودند: سوره انعام به یکباره بر من نازل شده و هنگام نزول (سوره انعام) هفتاد هزار فرشته که در حال تسبیح (سبحان الله) و تمجید (الحمدلله) گفتن هستند آنرا مشایعت و همراهی کردند . هر کس این سوره را بخواند این هفتاد هزار فرشته در شب و روز، به تعداد آیات (سوره انعام) بر او درود می فرستند.
(مجمع البیان، شیخ طبرسی، جلد4، صفحه5)
................
2) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره انعام) را قرائت نماید ، برای او پاداشی از در، به وزن همه چهارپایانی که خداوند در دار دنیا آن را آفریده است، خواهد بود و به تعداد تمام درها، صد هزار حسنه و صد هزار درجه به او عنایت می شود.
(مستدرک الوسائل، محدث نوری، جلد4، صفحه298)
................
3) امام جعفر صادق(ع) فرمودند: سوره انعام به صورت کامل و یکباره بر پیامبر(ص) نازل شده است، پس آن را عظیم و عزیز بدارید ، زیرا در 70 جای (سوره انعام) نام خداوند برده شده است و اگر مردم می دانستند چه آثار و برکاتی در این سوره نهفته است آن را رها نمی کردند.
(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه622)
................
4) امام باقر(ع) فرمودند: هرگاه به بیماری ای دچار شدی و از آن می ترسی که به تو زیان برساند ، سوره انعام را قرائت کن ، زیرا با قرائت این سوره آنچه از این بیماری بیم داری به تو نخواهد رسید.
(مکارم الاخلاق، شیخ طبرسی ، صفحه363)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انعام چیست؟

کلمات کلیدی : انعام,سوره انعام,ثواب انعام,فضیلت انعام,خواص انعام,ثواب سوره انعام,فضیلت سوره انعام,خواص سوره انعام,انعام قرآن,انعام قرآن,فایده انعام,فواید انعام,فایده سوره انعام,فواید انعام,فواید سوره انعام,روایات سوره انعام,احادیث سوره انعام

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن