عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره عنکبوت چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره عنکبوت چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره عنکبوت) را بخواند به تعداد همه مؤمنان و همه منافقان ده حسنه به او عطا می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد8، صفحه5)

..........

2) امام صادق(ع) فرمودند : هرکسی (سوره عنکبوت) و (سوره روم) را در (شب بیست و سوم ماه رمضان) قرائت کند ، سوگند به خدا که از اهل بهشت خواهد بود ، زیرا این دو سوره نزد پروردگار از جایگاه بلندی برخوردارند.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)

..........

3) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره عنکبوت) را نوشته و پس از شستن ، از آب آن بنوشد همه دردها و بیماری ها از او زایل می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه301)

..........

4) امام صادق(ص) فرمودند: هرکسی (سوره عنکبوت) را نوشته و پس از شستن ، از آب آن بنوشد ، غمگین نمی شود و در زندگی به شادی فراوانی دست می یابد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه301)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره عنکبوت چیست؟

کلمات کلیدی : عنکبوت,سوره عنکبوت,ثواب عنکبوت,فضیلت عنکبوت,خواص عنکبوت,ثواب سوره عنکبوت,فضیلت سوره عنکبوت,خواص سوره عنکبوت,عنکبوت قرآن,عنکبوت قرآن,فایده عنکبوت,فواید عنکبوت,فایده سوره عنکبوت,فواید عنکبوت,فواید سوره عنکبوت,روایات سوره عنکبوت,احادیث سوره عنکبوت

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن