عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟

1) هر کسی در شب جمعه (سوره دخان) را قرائت کند بخشیده خواهد شد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد۹، صفحه101)

..............

2) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره دخان) را بنویسد و به همراه داشته باشد از مکر و حیله های شیطان در امن است.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره دخان) را بنویسد و این نوشته را شب هنگام زیر سر خود بگذارد ، در خواب رویاهای شیرین و خوش می بیند و از اضطراب شبانه خلاص می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

4) اگر کسی (سوره دخان) را بنویسند و آب آن را به کسی که (سر درد) دارد بنوشاند خوب می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

..............

5) اگر تاجر ها و کاسب ها نوشته (سوره دخان) را در محل کسب خود قرار دهند ، سود فراوان خواهند کرد و صاحب مال زیاد خواهند شد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه7)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره دخان چیست؟

کلمات کلیدی : دخان,سوره دخان,ثواب دخان,فضیلت دخان,خواص دخان,ثواب سوره دخان,فضیلت سوره دخان,خواص سوره دخان,دخان قرآن,دخان قرآن,فایده دخان,فواید دخان,فایده سوره دخان,فواید دخان,فواید سوره دخان,روایات سوره دخان,احادیث سوره دخان

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن