عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره انبیاء چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره انبیاء چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره انبیاء) را قرائت نماید ، خداوند از او حسابرسی آسانی نماید ، و همه پیامبرانی که نام هایشان در قرآن یاد شده است در روز قیامت با او مصافحه کرده و بر او درود می فرستند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه70)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی (سوره انبیاء) را تلاوت کند ، مانند کسی است که با همه پیامبران الهی در بهشت نعمت های خداوند مرافقت و همراهی کرده است ، و در زندگی دنیایی در چشم مردم با هیبت و شکوه خواهد بود.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)

..............

3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره انبیاء) را برپوست آهویی نوشته و هنگام خواب در کنار رختخواب خود قرار دهد ، در خواب چیزهای خوشایندی می بیند که قلبش بواسطه آن شاد می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه799)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره انبیاء چیست؟

کلمات کلیدی : انبیاء,سوره انبیاء,ثواب انبیاء,فضیلت انبیاء,خواص انبیاء,ثواب سوره انبیاء,فضیلت سوره انبیاء,خواص سوره انبیاء,انبیاء قرآن,انبیاء قرآن,فایده انبیاء,فواید انبیاء,فایده سوره انبیاء,فواید انبیاء,فواید سوره انبیاء,روایات سوره انبیاء,احادیث سوره انبیاء

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن