عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره نمل چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره نمل چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره نمل) را قرائت نماید ، خداوند 10 برابر تعداد کسانی که حضرت سلیمان(ع) را تصدیق یا تکذیب کرده اند و نیز تعداد کسانی که پیامبران الهی هود(ع)، شعیب(ع)، صالح(ع) و ابراهیم(ع) را تایید و یا تکذیب کرده اند حسنه به او داده می شود ، او در حالی از قبرش خارج می شود که ذکر لا اله الا الله به لب دارد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه361)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی سوره های طواسین (سوره هایی كه با طسم و طس آغاز شده باشد) (سوره شعراء ، سوره قصص ، سوره نمل) را در شب جمعه قرائت كند ، از جمله اولیاء الهی است كه در جوار الهی خواهد بود ، و در دنیا هیچ ناراحتی به او نخواهد رسید ، و خداوند در آخرت چندان از نعمت های بهشتی به او عطا می كند كه راضی شود ، و خدا بیش از حد رضایت او به وی عطا خواهد كرد ، و او را با صد همسر از حوریان بهشتی تزویج می كند.
(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه109)

..............

3) رسول الله(ص) فرمودند: اگر کسی (سوره نمل) را بر پوست آهویی بنویسند و آن را در منزل خود قرار دهد ، هیچ مار و عقرب و کرم و ملخ و سگ درنده و گرگ آزار دهنده ای به خانه اش نزدیک نمی شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد4، صفحه199)

..............

4) جهت برآورده شدن حاجات ، 12 هزار مرتبه آیه 62 سوره نمل (امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء) را بخواند ، که در همان هفته اول مقصود حاصل می گردد.

(زادالمعاد، علامه مجلسی، صفحه500)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره نمل چیست؟

کلمات کلیدی : نمل,سوره نمل,ثواب نمل,فضیلت نمل,خواص نمل,ثواب سوره نمل,فضیلت سوره نمل,خواص سوره نمل,نمل قرآن,نمل قرآن,فایده نمل,فواید نمل,فایده سوره نمل,فواید نمل,فواید سوره نمل,روایات سوره نمل,احادیث سوره نمل

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن