عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره تغابن چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره تغابن چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره تغابن) را قرائت نماید ، مرگ ناگهانی از او دفع می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه27)

...............

2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر كسی (سوره تغابن) را در نمازهای واجب قرائت كند ، این سوره در روز قیامت شفیع او محسوب می شود ، و شهادت دهنده عادلی است كه نزد خداوند در روز رستاخیز به سود قاری شهادت می دهد . آنگاه از او جدا نمی شود تا اینكه او را وارد بهشت سازد.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه118)

...............

3) امام باقر(ع) فرمودند: كسی كه پيش از خواب (سوره های مسبحات) را تلاوت كند از دنيا نمی رود تا حضرت مهدی(عج) را درك نمايد ، و اگر قبل از آن از دنيا برود ، در جهان ديگر در همسايگی رسول خدا قرار خواهد داشت.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه119)

(سوره های مسبحات عبارت هستند از سوره هایی که با (سبح) یا (یسبح) شروع میشوند : (سوره های حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن ، سوره های مسبحات هستند) ، البته برخی سوره های اعلی و اسراء را نیز جزء مسبحات میدانند)

...............

4) رسول الله(ص) فرمودند: قرائت (سوره تغابن) هنگامی كه با حاكم و سلطانی روبرو می شوند كه از او می ترسند ، مایه امنیت و دفع شر او می شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه391)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره تغابن چیست؟

کلمات کلیدی : تغابن,سوره تغابن,ثواب تغابن,فضیلت تغابن,خواص تغابن,ثواب سوره تغابن,فضیلت سوره تغابن,خواص سوره تغابن,تغابن قرآن,تغابن قرآن,فایده تغابن,فواید تغابن,فایده سوره تغابن,فواید تغابن,فواید سوره تغابن,روایات سوره تغابن,احادیث سوره تغابن

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن