عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره توبه چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره توبه چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره توبه) را بنويسد ، آتش به منزل او نمی رسد ، و تا وقتی که اين نوشته با اوست ، آتش به او نزديک نمی شود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد2، صفحه727)

.................

2) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، من شفاعت کننده و گواهی دهنده برای او در روز قیامت خواهم بود ، مبنی بر اینکه او از نفاق به دور است.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)

.................

3) هر کسی از حيوانات وحشی و درنده می ترسد آيات 128-129 (سوره توبه) را بخواند ، از ناحيه آن حيوانات به او ضرری نمی رسد.

(اصول کافی، شیخ کلینی، جلد2، صفحه625)

.................

4) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، به تعداد همه مردان و زنان منافق در دنیا، به او ده حسنه داده می شود و ده گناه از او پاک می شود و ده درجه بالا برده می شود ، و عرش و حاملان آن در ایام زندگی او در دنیا بر او درود می فرستند.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد5، صفحه6)

.................

5) امام صادق(ع) فرمودند: هر کسی سوره های (انفال) و (توبه) را قرائت نماید ، هرگز نفاق وارد قلب او نمی شود ، و در زمره شیعیان از امر حسابرسی فراغت یابد.

(تفسیر عیاشی،شیخ محمد بن مسعود بن عیاشی سمرقندى، جلد2، صفحه46)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره توبه چیست؟

کلمات کلیدی : توبه,سوره توبه,ثواب توبه,فضیلت توبه,خواص توبه,ثواب سوره توبه,فضیلت سوره توبه,خواص سوره توبه,توبه قرآن,توبه قرآن,فایده توبه,فواید توبه,فایده سوره توبه,فواید توبه,فواید سوره توبه,روایات سوره توبه,احادیث سوره توبه

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن

نظرات خود را توسط این فرم برای ما ارسال نمایید