عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره منافقون چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره منافقون چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره منافقون) را قرائت نماید ، از نفاق مبرا می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه15)

...............

2) امام باقر(ع) فرمودند: سوره جمعه و سوره منافقون را قرائت كن ، زیرا قرائت این دو سوره در روز جمعه در نماز صبح و ظهر و عصر سنت است.

(علل الشرایع، شیخ صدوق، جلد2، صفحه356)

...............

3) امام صادق(ع) فرمودند: برای هر مومنی لازم و شایسته است كه اگر شیعه ما است ، سوره جمعه و سوره اعلی را در شب جمعه بخواند ، و در نماز ظهر روز جمعه (سوره جمعه) و (سوره منافقون) را بخواند ، كه اگر چنین كند مانند ان است كه همسنگ عمل رسول الله(ص) را انجام داده است و پاداش كارهای او و ثواب های او فقط بهشت است.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه118)

.............

4) امام باقر(ع) فرمودند: خداوند به وسیله (سوره جمعه) مومنان را گرامی داشته است. رسول الله(ص) سوره جمعه را بشارتی برای مومنان و سوره منافقون را توبیخی برای منافقان قرار داد ، به همین دلیل نباید قرائت این دو سوره را در نماز جمعه ترک کرد.

(تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، جلد3، صفحه6)

.............

5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره منافقون) را قرائت كند ، از شك و نفاق در دین دور خواهد بود ، و اگر برای دمل ها خوانده شود از بین می رود ، و اگر برای درمان دردهای باطنی و درون بدن خوانده شود آرام می گیرد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه371)

.............

6) رسول الله(ص) فرمودند: اگر (سوره منافقون) برای بیمار و علیل و دردمندی خواند شود شفا یابد . و امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی (سوره منافقون) را برای درد چشم بخواند دردش آرام گرفته و از بین می رود.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه371)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره منافقون چیست؟

کلمات کلیدی : منافقون,سوره منافقون,ثواب منافقون,فضیلت منافقون,خواص منافقون,ثواب سوره منافقون,فضیلت سوره منافقون,خواص سوره منافقون,منافقون قرآن,منافقون قرآن,فایده منافقون,فواید منافقون,فایده سوره منافقون,فواید منافقون,فواید سوره منافقون,روایات سوره منافقون,احادیث سوره منافقون

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن