عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره حج چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره حج چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره حج) را قرائت كند ، مانند آن است كه حج و عمره ای به جا آورده و به تعداد كسانی كه در گذشته و آینده ، حج و عمره گزارده اند ، ثواب به او داده خواهد شد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه123)

..............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی هر سه روز، یک بار (سوره حج) را تلاوت نماید ، در همان سال به زیارت خانه خدا نایل خواهد شد ، و اگر در سفر حج از دنیا برود ، وارد بهشت خواهد شد . راوی می گوید به امام عرض كردم : اگر آن فرد ، مخالف ما و عقاید ما باشد نیز همین فضیلت را دارد؟ امام صادق(ع) فرمودند: در بعضی از عذاب ها به او تخفیف داده می شود.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره حج چیست؟

کلمات کلیدی : حج,سوره حج,ثواب حج,فضیلت حج,خواص حج,ثواب سوره حج,فضیلت سوره حج,خواص سوره حج,حج قرآن,حج قرآن,فایده حج,فواید حج,فایده سوره حج,فواید حج,فواید سوره حج,روایات سوره حج,احادیث سوره حج

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن